Da zakažete pregled pozovite 063 687 460

Zakažete pregled 063 687 460

Najnoviji odgovori (80000)

 1. Za doživotno lečenje mi je potreban lek koji se ne nalazi na Listi lekova. Da li postoji mogućnost da ga dobijam o trošku zdravstvenog osiguranja?

  Odgovoreno: 01. 07. 2008.
  • Lekovi koji se ne nalaze na Listi lekova Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, obezbeđuju se na osnovu Pravilnika o sadržaju i obimu prava na obaveznu zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji, po kome , prema čl.14., stacionarna referentna zdravstvena ustanova , osiguranom licu kome je život ugrožen, obezbeđuje i lek koji nije na Listi lekova, a medicinski je neophodan za lečenje, na osnovu mišljenja stručnog konzilijuma da postoji ugroženost života, da je lek neophodan i da ne postoji odgovarajući lek na Listi lekova.
   Stacionarna referentna zdravstvena ustanova obezbeđuje osiguranom licu lek za vreme:
         - stacionarnog lečenja;
         - lečenja u dnevnoj bolnici;
         - ambulantno-polikliničkog lečenja, pod uslovom da je n aotpusnoj listi utvrđena dalja terapija istim lekom.

 1. Student sam i imam 27 godina. Da li još uvek imam pravo na zdravstveno osiguranje i na koji način mogu da dobijem zdravstvenu knjižicu?

  Odgovoreno: 01. 07. 2008.
  • Studenti sa navršenih 26 godina zdravstveno osiguranje mogu da ostvare uključenjem u obavezno zdravsteveno osiguranje kod Filijale RZZO, prema mestu prebivališta.
   To znači da možete izvršiti prijavu na zdravstveno osiguranje (uz dokaze-ličnu kartu, potvrdu sa fakulteta i izjavu da nemate drugi osnov osiguranja kao student koji je navršio 26 godina), na osnovu koje će filijala doneti rešenje i utvrditi obavezu uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje i izdati Vam zdravstvenu knjižicu.
   Overa zdravstvene knjižice vrši se na rok od 3 meseca uz dokaz da je dospeli doprinos plaćen.

Prikazano 81-82 od ukupno 82 pitanja