Da zakažete pregled pozovite 063/687-460

Zakažete pregled 063/687-460

Najnoviji odgovori (79047)

 1. Za doživotno lečenje mi je potreban lek koji se ne nalazi na Listi lekova. Da li postoji mogućnost da ga dobijam o trošku zdravstvenog osiguranja?

  Odgovoreno: 01. 07. 2008.
  • Lekovi koji se ne nalaze na Listi lekova Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, obezbeđuju se na osnovu Pravilnika o sadržaju i obimu prava na obaveznu zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji, po kome , prema čl.14., stacionarna referentna zdravstvena ustanova , osiguranom licu kome je život ugrožen, obezbeđuje i lek koji nije na Listi lekova, a medicinski je neophodan za lečenje, na osnovu mišljenja stručnog konzilijuma da postoji ugroženost života, da je lek neophodan i da ne postoji odgovarajući lek na Listi lekova.
   Stacionarna referentna zdravstvena ustanova obezbeđuje osiguranom licu lek za vreme:
         - stacionarnog lečenja;
         - lečenja u dnevnoj bolnici;
         - ambulantno-polikliničkog lečenja, pod uslovom da je n aotpusnoj listi utvrđena dalja terapija istim lekom.

 1. Student sam i imam 27 godina. Da li još uvek imam pravo na zdravstveno osiguranje i na koji način mogu da dobijem zdravstvenu knjižicu?

  Odgovoreno: 01. 07. 2008.
  • Studenti sa navršenih 26 godina zdravstveno osiguranje mogu da ostvare uključenjem u obavezno zdravsteveno osiguranje kod Filijale RZZO, prema mestu prebivališta.
   To znači da možete izvršiti prijavu na zdravstveno osiguranje (uz dokaze-ličnu kartu, potvrdu sa fakulteta i izjavu da nemate drugi osnov osiguranja kao student koji je navršio 26 godina), na osnovu koje će filijala doneti rešenje i utvrditi obavezu uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje i izdati Vam zdravstvenu knjižicu.
   Overa zdravstvene knjižice vrši se na rok od 3 meseca uz dokaz da je dospeli doprinos plaćen.

Prikazano 81-82 od ukupno 82 pitanja