Duševne bolesti i stanja, bolesti zavisnosti (Psihijatrija)

Granični poremećaj ličnosti

Poremećaji ličnosti su dugotrajni i neadekvatni obrasci sopstvenog iskustva i ponašanja koji se značajno razlikuju od očekivanog u odgovarajućoj kulturi, a dovode do pogrešnih zaključaka o sebi i drugima i...

Pročitajte >>>

Depresija i poremećaji ishrane

Depresivne osobe mogu imati izvestan stepen hiperaktivnosti koja je posledica depresivne agitacije, dok osobe bolesne od anoreksije ispoljavaju hiperaktivnost sa jasnim ciljem potrošnje kalorija i gubljenja na telesnoj masi.

Pročitajte >>>

Emocionalna glad

Emocionalno prejedanje podrazumeva konzumiranje hrane koje ne prati fiziološke i biološke potrebe. Dakle, radi se o nezdravom obrasacu ishrane koji u širem smislu jeste klasifikovan u psihijatrijske poremećaje iz grupe...

Pročitajte >>>

Tretman ćutanjem - omiljeno oružje narcisoidnih osoba

Jedan od oblika emocionalnog zlostavljanja koji primenjuju ljudi sa narcističkim poremećajem je tretman ćutanjem. Emotivni partneri osoba sa narcističkim poremećajem tretman ćutanjem mogu doživeti kao težak oblik kažnjavanja.

Pročitajte >>>

Posledice odrastanja uz narcističkog roditelja

Narcistički poremećaj ličnosti u roditeljstvu uvek znači emocionalnu nedostupnost, ali ne mora uvek značiti i zlostavljanje, iako ta opcija nike isključena. Roditelji su preokupirani su brigom o sebi, pa takvi...

Pročitajte >>>

Sindrom noćnog jedenja (Night eating syndrom)

Sindrom noćnog jedenja je komplaksan poremećaj koji je u suštini kombinacija  poremećaja ishrane, poremećaja spavanja i afektivnih poremećaja. U osnovi ovog poremećaja jeste psihološka komponenta, ali i neuroendokrini faktori. 

Pročitajte >>>

ADHD kod odraslih: simptomi, znakovi i lečenje

ADHD je poremećaj pažnje sa hiperaktivnošću. Ovaj neurološki poremećaj pogađa između 2-5 % odraslih i češće se dijagnostikuje kod muškaraca nego kod žena.

Pročitajte >>>
Pušenje duvana nije samo rizični faktor i uzročnik plućnih i srčanih bolesti, već predstavlja bolest. Svakom pušaču treba pružiti veliku podršku. zbog toga što je bolest relapsirajuća.

Odvikavanje od pušenja - efikasna terapija

Pušenje duvana nije samo rizični faktor i uzročnik plućnih i srčanih bolesti, već predstavlja bolest. Svakom pušaču treba pružiti veliku podršku. zbog toga što je bolest relapsirajuća.

Pročitajte >>>

Šizofrenija – hronična bolest mozga

Šizofrenija je oboljenje koje ugrožava suštinski bitna područja duševnog života. Pripada grupi psihotičnih poremećaja. Shizofrenija je psihijatrijska dijagnoza koja opisuje mentalni poremećaj karakterisan pogoršanjem percepcije ili doživljavanja realnosti sa značajnom...

Pročitajte >>>

Halucinacije

Halucinacije su poremećaji percepcije, abnormalne senzorne percepcije  kod kojih ne postoji stvarni nadražaj, a osoba koja halucinira opaža kao stvarno ono čega uopšte nema.

Pročitajte >>>

Neurastenija

Neurastenija predstavlja vrstu neuroze koju karakterišu sledeći simptomi: napetost, opšta slabost, brzo umaranje, nervoza, slaba koncentracija, poremećaji spavanja, nedostatak interesovanja, pritisak u glavi, osećaj bola koji se vezuje za različita...

Pročitajte >>>
Fetišizam (franc. veštački napravljen objekat, idol) je jedna od seksualnih perverzija koju karakteriše odstupanje u odnosu na objekat.

Fetišizam

Fetišizam (franc. veštački napravljen objekat, idol) je jedna od seksualnih perverzija koju karakteriše odstupanje u odnosu na objekat.

Pročitajte >>>
Transseksualizam je poremećaj polnog identiteta, ispoljen kao odlučno i permanentno odbacivanje sopstvenog anatomskog pola sa željom ili ubeđenjem osobe da pripada suprotnom polu. Često se koristi izraz "zarobljen/a u telu suprotnog pola". Povezan je s neizdrživom željom da se postane osoba drugog pola: građom (anatomski), funkcijom (fiziološki) i u društvu (psihosocijalno).

Transseksualizam

Transseksualizam je poremećaj polnog identiteta, ispoljen kao odlučno i permanentno odbacivanje sopstvenog anatomskog pola sa željom ili ubeđenjem osobe da pripada suprotnom polu. Često se koristi izraz "zarobljen/a u telu...

Pročitajte >>>

Piromanija

Piromanija je neodoljiva potreba za paljenjem, podmetanjem vatre i posmatranjem požara. Kao i kod drugih poremećaja kontrole impulsa, piroman ne podmeće vatru zbog nekih dodatnih motiva, kao što su osveta,...

Pročitajte >>>

Ciklotimija

Ciklotimija je poremećaj cirkadijalnog ritma. Odnosi se na čestu promenu raspoloženja (hipomanija, subdepresija) iz razloga koji su fiziološke prirode, sa izvesnim udelom psihičkog stanja osobe.

Pročitajte >>>