Duševne bolesti i stanja, bolesti zavisnosti (Psihijatrija)

Šizofrenija – hronična bolest mozga

Šizofrenija je oboljenje koje ugrožava suštinski bitna područja duševnog života. Pripada grupi psihotičnih poremećaja. Shizofrenija je psihijatrijska dijagnoza koja opisuje mentalni poremećaj karakterisan pogoršanjem percepcije ili doživljavanja realnosti sa značajnom...

Pročitajte >>>

Agorafobija (Strah od ljudi)

Agorafobija je prvobitno označavala strah od otvorenog prostora, dok se danas pod tim pojmom podrazumeva skup strahova u vezi sa javnim mestima, otvorenim prostorom i velikim brojem ljudi, sa strahom...

Pročitajte >>>

Hipohondrija (strah od bolesti)

Hipohondrija se može definisati kao preokupiranost strahom ili mislima da je osoba obolela od neke teže bolesti, što je posledica pogrešnog tumačenja telesnih simptoma. Preokupiranost bolešću stalno postoji uprkos razuveravanja...

Pročitajte >>>

Opsesivno - kompulsivni poremećaj

Opsesivno-kompulsivna neuroza predstavlja poremaćaj ličnosti koju karakterišu prisilne misli i ideje koje su često agresivnog ili seksualnog sardržaja, svakako neprihvatljive, besmislene za osobu, a koje osoba ne može da kontroliše....

Pročitajte >>>

ADHD kod odraslih: simptomi, znakovi i lečenje

ADHD je poremećaj pažnje sa hiperaktivnošću. Ovaj neurološki poremećaj pogađa između 2-5 % odraslih i češće se dijagnostikuje kod muškaraca nego kod žena.

Pročitajte >>>
Pušenje duvana nije samo rizični faktor i uzročnik plućnih i srčanih bolesti, već predstavlja bolest. Svakom pušaču treba pružiti veliku podršku. zbog toga što je bolest relapsirajuća.

Odvikavanje od pušenja - efikasna terapija

Pušenje duvana nije samo rizični faktor i uzročnik plućnih i srčanih bolesti, već predstavlja bolest. Svakom pušaču treba pružiti veliku podršku. zbog toga što je bolest relapsirajuća.

Pročitajte >>>

Halucinacije

Halucinacije su poremećaji percepcije, abnormalne senzorne percepcije  kod kojih ne postoji stvarni nadražaj, a osoba koja halucinira opaža kao stvarno ono čega uopšte nema.

Pročitajte >>>

Neurastenija

Neurastenija predstavlja vrstu neuroze koju karakterišu sledeći simptomi: napetost, opšta slabost, brzo umaranje, nervoza, slaba koncentracija, poremećaji spavanja, nedostatak interesovanja, pritisak u glavi, osećaj bola koji se vezuje za različita...

Pročitajte >>>
Fetišizam (franc. veštački napravljen objekat, idol) je jedna od seksualnih perverzija koju karakteriše odstupanje u odnosu na objekat.

Fetišizam

Fetišizam (franc. veštački napravljen objekat, idol) je jedna od seksualnih perverzija koju karakteriše odstupanje u odnosu na objekat.

Pročitajte >>>
Transseksualizam je poremećaj polnog identiteta, ispoljen kao odlučno i permanentno odbacivanje sopstvenog anatomskog pola sa željom ili ubeđenjem osobe da pripada suprotnom polu. Često se koristi izraz "zarobljen/a u telu suprotnog pola". Povezan je s neizdrživom željom da se postane osoba drugog pola: građom (anatomski), funkcijom (fiziološki) i u društvu (psihosocijalno).

Transseksualizam

Transseksualizam je poremećaj polnog identiteta, ispoljen kao odlučno i permanentno odbacivanje sopstvenog anatomskog pola sa željom ili ubeđenjem osobe da pripada suprotnom polu. Često se koristi izraz "zarobljen/a u telu...

Pročitajte >>>

Piromanija

Piromanija je neodoljiva potreba za paljenjem, podmetanjem vatre i posmatranjem požara. Kao i kod drugih poremećaja kontrole impulsa, piroman ne podmeće vatru zbog nekih dodatnih motiva, kao što su osveta,...

Pročitajte >>>

Ciklotimija

Ciklotimija je poremećaj cirkadijalnog ritma. Odnosi se na čestu promenu raspoloženja (hipomanija, subdepresija) iz razloga koji su fiziološke prirode, sa izvesnim udelom psihičkog stanja osobe.

Pročitajte >>>

Kleptomanija

Kleptomanija predstavlja opsesivni prisilni nagon za krađom. Javlja se nešto češće kod žena. Nije uzrokovana ekonomskim ili nekim drugim racionalnim razlozima i nije zavisna od vrednosti predmeta.

Pročitajte >>>

Posttraumatski stresni poremećaj

Posttraumatski stresni poremećaj ili PTSP oblik je psiholoških posledica izlaganja stresnim doživljajima, koji uključuju smrtnu opasnost, ozbiljne fizičke povrede ili pretnju fizičkom integritetu osobe i koja ta osoba doživljava krajnje...

Pročitajte >>>

Socijalna fobija

Socijalne fobije su poremećaji koji se karakterišu iracionalnim strahom od ljudi i socijalnih situacija. Zapravo, osobe s ovim poremećajem se plaše svih situacija u kojima ih drugi mogu gledati i...

Pročitajte >>>