Duševne bolesti i stanja, bolesti zavisnosti (Psihijatrija)

Šizofrenija – hronična bolest mozga

Šizofrenija je oboljenje koje ugrožava suštinski bitna područja duševnog života. Pripada grupi psihotičnih poremećaja. Shizofrenija je psihijatrijska dijagnoza koja opisuje mentalni poremećaj karakterisan pogoršanjem percepcije ili doživljavanja realnosti sa značajnom...

Detaljnije >>>

Halucinacije

Halucinacije su poremećaji percepcije, abnormalne senzorne percepcije  kod kojih ne postoji stvarni nadražaj, a osoba koja halucinira opaža kao stvarno ono čega uopšte nema.

Detaljnije >>>

Neurastenija

Neurastenija predstavlja vrstu neuroze koju karakterišu sledeći simptomi: napetost, opšta slabost, brzo umaranje, nervoza, slaba koncentracija, poremećaji spavanja, nedostatak interesovanja, pritisak u glavi, osećaj bola koji se vezuje za različita...

Detaljnije >>>

Fetišizam

Fetišizam (franc. veštački napravljen objekat, idol) je jedna od seksualnih perverzija koju karakteriše odstupanje u odnosu na objekat.

Detaljnije >>>

Transseksualizam

Transseksualizam je poremećaj polnog identiteta, ispoljen kao odlučno i permanentno odbacivanje sopstvenog anatomskog pola sa željom ili ubeđenjem osobe da pripada suprotnom polu. Često se koristi izraz "zarobljen/a u telu...

Detaljnije >>>

Piromanija

Piromanija je neodoljiva potreba za paljenjem, podmetanjem vatre i posmatranjem požara. Kao i kod drugih poremećaja kontrole impulsa, piroman ne podmeće vatru zbog nekih dodatnih motiva, kao što su osveta,...

Detaljnije >>>

Ciklotimija

Ciklotimija je poremećaj cirkadijalnog ritma. Odnosi se na čestu promenu raspoloženja (hipomanija, subdepresija) iz razloga koji su fiziološke prirode, sa izvesnim udelom psihičkog stanja osobe.

Detaljnije >>>

Kleptomanija

Kleptomanija predstavlja opsesivni prisilni nagon za krađom. Javlja se nešto češće kod žena. Nije uzrokovana ekonomskim ili nekim drugim racionalnim razlozima i nije zavisna od vrednosti predmeta.

Detaljnije >>>

Opsesivno - kompulsivni poremećaj

Opsesivno-kompulsivna neuroza predstavlja poremaćaj ličnosti koju karakterišu prisilne misli i ideje koje su često agresivnog ili seksualnog sardržaja, svakako neprihvatljive, besmislene za osobu, a koje osoba ne može da kontroliše....

Detaljnije >>>

Posttraumatski stresni poremećaj

Posttraumatski stresni poremećaj ili PTSP oblik je psiholoških posledica izlaganja stresnim doživljajima, koji uključuju smrtnu opasnost, ozbiljne fizičke povrede ili pretnju fizičkom integritetu osobe i koja ta osoba doživljava krajnje...

Detaljnije >>>