Uslovi korišćenja

Nastojimo da naši korisnici u potpunosti budu zadovoljni uslugama koje pružamo i svakodnevno radimo na unapređenju istih. Pre korišćenja naših usluga bitno je da pažljivo pročitate ovaj dokument koji sadrži bitna obaveštenja.
Sledeći uslovi korišćenja jesu sporazum između Vas, kao korisnika naših usluga, i privrednog društva Stetoskop d.o.o. iz Srbije ( “Stetoskop”, “mi”, “nas”), administrator web sajta stetoskop.info (“Sajta”) i povezanih web sajtova, aplikacija, servisa i mobilnih aplikacija omogućenih od strane Stetoskop d.o.o. Ti uslovi zajedno sa našom politikom privatnosti pravno uokviruju korišćenje naših usluga bez obzira da li ste ili niste kreirali nalog na sajtu stetoskop.info.

Ukoliko se ne slažete sa uslovima korišćenja smatrajte da nemate pravo da koristite naše usluge. Korišćenjem, pristupanjem uslugama na bilo koji drugi način ili kreiranjem naloga na sajtu Stetoskop.info prihvatate uslove korišćenja, uključujući i politiku privatnosti koja se nalazi na sajtu. Ukoliko na ovaj način smatrate da niste prihvatili uslove korišćenja ne možete koristiti usluge kao takve.
Obaveštenje o odricanju od mogućnosti pokretanja sudskog postupka: Ukoliko prihvatite uslove korišćenja odričete se mogućnosti pokretanja bilo koje vrste sudskog postupka u smislu naknade eventualne materijalne ili nematerijalne štete nastale korišćenjem usluga i/ili informacija objavljenih na sajtu.

O sajtu

Uslugama se može pristupiti i bez kreiranja korisničkog naloga na sajtu. Da bi ste imali pristup svim uslugama koje pružamo potrebno je da kreirate korisnički nalog i omogućite nam pristup određenim ličnim podacima koji će biti korišćeni u skladu sa našom politikom privatnosti, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) Stetoskop.info je web sajt namenjem pre svega pružanju usluge posredovanja između Vas kao potencijalnog korisnika zdravstvenih usluga i ordinacija koje zdravstvene usluge profesionalno pružaju.
Iako Stetoskop ulaže znatan napor i resurse u ažurno obavljanje svojih usluga posredovanja, ne tvrdi niti garantuje da su sve navedene informacije tačne, kompletne i istinite, niti može biti odgovoran za bilo kakve greške (uključujući očigledne i slovne greške), prekide veze (bez obzira da li je u pitanju (privremeni i/ili delimični) kvar, popravka, unapređenje ili održavanje platforme ili nešto drugo), netačne, neistinite ili informacije koje dovode u zabludu, ili, pak, nedostatak informacija.

U skladu sa zakonom, ni Stetoskop ni službenici Stetoskopa, direktori, zaposleni, predstavnici filijale, partnerske kompanije, distributeri, (distributivni) partneri, licencirani predstavnici, agenti
ili druga lica koja učestvuju u stvaranju, sponzorisanju, promociji ili koja na drugi način čine platformu i sadržaj dostupnim, nisu materijalno odgovorni za:
1. bilo kakve kaznene, posebne, indirektne ili posledične štete ili gubitke, gubitak proizvodnje, gubitak profita, gubitak prihoda, gubitak ugovora, štetu ili gubitak ugleda i reputacije, gubitak prava na odštetu,
2. netačnost (opisnih) podataka (uključujući cene, raspoloživost i rejting) o pružaocima usluge, prikazanih na platformi,
3. usluge obavljene i proizvode ponuđene od strane pružalaca usluge ili drugih poslovnih partnera,
4. bilo kakve (direktne, indirektne, posledične ili kaznene) štete, gubitke ili troškove koje ste pretrpeli ili platili u skladu sa, usled ili u vezi sa korišćenjem, nemogućnošću korišćenja ili kašnjenjem platforme, ili
5. za bilo kakvu (ličnu) povredu, smrt, oštećenje imovine ili druge (direktne, indirektne, posebne, posledične ili kaznene) štete, gubitke ili troškove koje ste pretrpeli ili platili, bilo usled (zakonskih) akata, grešaka, kršenja, (grubog) nehata, hotimičnih prekšaja, skrivanja informacija, nečinjenja, lažnog predstavljanja, krivičnog dela ili prekršaja koji se (delimično ili u celosti) mogu pripisati tom pružaocu usluge ili bilo kom od ostalih poslovnih partnera (njegovim zaposlenima, direktorima, službenicima, predstavnicima ili partnerskim kompanijama), čiji su proizvodi ili usluge (direktno ili indirektno) dostupni ili se nude i promovišu na platformi, uključujući i bilo kakvo (delimično) otkazivanje, prebukiranje, štrajk, višu silu ili bilo koji drugi događaj van kontrole.

Stetoskop nije (pre)prodavac pružaoca usluge. Stetoskop nema ulogu prodavca proizvoda ili usluga koje su dostupne na platformi.

Stetoskop ne pruža zdravstvene usluge

Kao što je prethodno navedeno Stetoskop ne pruža zdravstvene usluge, niti daje medicinske savete, već je isključivo posrednik između Vas, kao potencijalnog korisnika zdravstvenih usluga, i lekara koji zdravstvene usluge profesionalno pružaju, te stoga Stetoskop ne može biti odgovoran za bilo koji vid štete nastale korišćenjem zdravstvenih usluga. Sve informacije na našem sajtu su isključivo informativnog karaktera i kao takve ne mogu biti zamena za savete i medicinski tretman koji pružaju lekari. U slučaju hitnih stanja bitno je da bez odlaganja potražite hitnu medicinsku pomoć.

Bitne informacije o pružabhy zdravstvenih usluga

Ukoliko koristite sajt i usluge koje pružamo bitno je da razumete da ste isključivo vi odgovorni prilikom izbora pružaoca zdravstvenih usluga, te da Stetoskop ni na koji način ne može biti odgovoran za obim i kvalitet pruženih usluga.

Odgovornost korisnika

Prilikom kreiranja korisničkog naloga potrebno je da unesete Vašu e-mail adresu i da kreirate lozinku za pristup (password), kao i da unesete ostale podatke – u daljem tekstu podaci. Podatke
ste dužni da čuvate i kotistite isključivo Vi te da ih ne predočavate bilo kom trećem licu. U slučaju gubitka ili kompromitovanja podataka bez odlaganja o tome obavestite Stetoskop na mail
office@stetoskop.info.
Korišćenje usluga na našem sajtu je besplatno dok eventualne troškove zdravstvenih usluga koje posredstvom našeg sajta budete koristili snosite isključivo Vi, po cenovniku/tarifi pružaoca
zdravstvenih usluga, uključujući i usluge koje posredsvom Vašeg naloga bude koristilo bilo koje treće lice. Određene zdravstvene usluge mogu biti trenutno nedostupne iz razloga prebukiranosti
pružaoca istih, na šta Stetoskop ne može uticati.

Promene uslova korišćenja

Sve promene uslova korišćenja sajta biće blagovremeno objavljene na ovoj strani.