Bakterije

Probiotik

Probiotici su žive bakterije - spadaju u dobre bakterije i pomažu organizmu da bude zdrav. Pročitajte čemu oni služe i šta u organizmu rade probiotici.

Pročitajte >>>

Borrelia recurrentis

Često čujemo da treba da odemo kod doktora ako nas ujede krpelj i da ne treba da pokušavamo da izvadimo krpelja sami. Zašto je to baš tako? 

Pročitajte >>>

Urinarne infekcije kod dece

Infekcije urinarnog trakta su česte u detinjstvu. Mogu se javiti kod svih uzrasta dece i zahvatiti različite delove urinarnog sistema. Češće su kod devojčica nego kod dečaka, a prema uzrasnoj...

Pročitajte >>>

Actinomyces israelii

Actinomyces israelii je sporogena Gram pozitivna anaerobna bakterija. Zbog svoje filamentozne strukture A. israelii  dugo je svrstavana među gljive. Pripada saprofitnoj flori čoveka i životinja i najčešće se nalazi u...

Pročitajte >>>
Treponema pertenue je spiroheta (bakterija spiralnog oblika). Ima tanak i dugačak oblik, sa zašiljenim krajevima i pravilnim spiralnim navojima, čiji broj varira od 4 -14. Prenosi se direktnim kontaktom sa kožnim lezijama inficiranih osoba. Najčešće se inficiraju deca u seoskim, tropskim područjima.

Treponema pertenue

Treponema pertenue je spiroheta (bakterija spiralnog oblika). Ima tanak i dugačak oblik, sa zašiljenim krajevima i pravilnim spiralnim navojima, čiji broj varira od 4 -14. Prenosi se direktnim kontaktom sa...

Pročitajte >>>
Treponema carateum je spiroheta (bakterija spiralnog oblika). Anaerobni je tkivni parazit, veoma neotporna i van živog organizma brzo ugine. Ima tanak i dugačak oblik, sa zašiljenim krajevima i pravilnim spiralnim navojima, čiji broj varira od 4 -14.

Treponema carateum

Treponema carateum je spiroheta (bakterija spiralnog oblika). Anaerobni je tkivni parazit, veoma neotporna i van živog organizma brzo ugine. Ima tanak i dugačak oblik, sa zašiljenim krajevima i pravilnim spiralnim...

Pročitajte >>>
Helicobacter pylori (HP) je jedina bakterija koja može preživeti u izrazito kiselom želudačnom sadržaju, sa vrlo malo kiseonika, pri temperaturi od 37 C. Osim na želudačanoj sluznici, otkriven je i na ranicama na sluznici usne šupljine, u zubnim naslagama, u pljuvački, a dokazan je i u stolici.

Heliko bakterija (Helicobacter pylori)

Helicobacter pylori (HP) je jedina bakterija koja može preživeti u izrazito kiselom želudačnom sadržaju, sa vrlo malo kiseonika, pri temperaturi od 37 C. Osim na želudačanoj sluznici, otkriven je i...

Pročitajte >>>
Bartonella henselae je mali, polimorfni Gram negativni bacil koji se kultiviše na običnim hranilištima. Osetljiv je na većinu antibiotika.

Bartonella henselae

Bartonella henselae je mali, polimorfni Gram negativni bacil koji se kultiviše na običnim hranilištima. Osetljiv je na većinu antibiotika.

Pročitajte >>>
Mikobakterije su pravi ili lako savijeni vitki bacili, teško se boje po Gramu (Gram pozitivni bacili), ali se lako boje karbol fuksinom tehnikom po Ziehl - Neelsenu i tada se ne mogu odbojiti alkoholom i kiselinom. Mikobakterije su intracelularni paraziti koji izazivaju hronična oboljenja sa formiranjem granulomatoznih lezija.

Mycobacterium tuberculosis

Mikobakterije su pravi ili lako savijeni vitki bacili, teško se boje po Gramu (Gram pozitivni bacili), ali se lako boje karbol fuksinom tehnikom po Ziehl - Neelsenu i tada se...

Pročitajte >>>
Rod Haemophilus čine mali, nepokretni, asporogeni Gram negativni bacili, za čije kultivisanje je neophodna krv u podlozi sa faktorima X i V. Haemophilus influenzae ima spoljašnju membranu i produkuje endotoksin. Na osnovu građe polisaharida oblici sa kapsulom su podeljeni na 6 serotipova.

Haemophilus influenzae

Rod Haemophilus čine mali, nepokretni, asporogeni Gram negativni bacili, za čije kultivisanje je neophodna krv u podlozi sa faktorima X i V. Haemophilus influenzae ima spoljašnju membranu i produkuje endotoksin....

Pročitajte >>>

Clostridium perfringens

Rod Clostridium čine brojne bakterijske vrste. To su Gram pozitivni bacili koji u starim kulturama ispoljavaju Gram labilnost. U preparatima kulture se vide kao dugi i tanki štapići, raspoređeni pojedinačno...

Pročitajte >>>

Gardnerella vaginalis

Gardnerella vaginalis je mali Gram negativan, nepokretan bacil. U normalnim uslovima nalazi u materici, kao i debelom crevu, a kod njenog prekomernog razmnožavanja (stres, promena polnog partnera, gubitak prirodne flore)...

Pročitajte >>>
Salmonela (Salmonella) je rod bakterija. Postoji više podela ove bakterije, a zbog mesta na kom “žive“ spadaju u grupu patogenih crevnih bakterija. Od njih dobi

Šta sve treba da znamo o salmoneli?

Salmonela (Salmonella) je rod bakterija. Postoji više podela ove bakterije, a zbog mesta na kom “žive“ spadaju u grupu patogenih crevnih bakterija. Od njih dobijamo oboljenje koje se naziva salmoneloza,...

Pročitajte >>>
Salmonellae su Gram negativni bacili iz familije Enterobacteriaceae, asporogene su, osetljive na hemijske i fizičke agense. Postoje tri vrste Salmonellae paratyphi – A, B i C. Nemaju kapsulu, kao ni sposobnost formiranja spora. Nisu probirači, rastu dobro na svim hranljivim podlogama, a prema potrebama za kiseonikom svrastavaju se u aerobe i fakultativne anaerobe.

Salmonella paratyphi

Salmonellae su Gram negativni bacili iz familije Enterobacteriaceae, asporogene su, osetljive na hemijske i fizičke agense. Postoje tri vrste Salmonellae paratyphi – A, B i C. Nemaju kapsulu, kao ni...

Pročitajte >>>

Salmonella typhi

Salmonella typhi je Gram negativan bacil iz familije Enterobacteriaceae, veličine 2-4 mikrona, pokretan obavijen trepljama, asporogen, osetljiv na hemijske i fizičke agense. Temperatura od 55°C ga ubija za 30 minuta,...

Pročitajte >>>