Hirurška stanja sa ortopedijom

Ileus (Intestinalna opstrukcija)

Ileus nastaje kada crevna peristaltika ne može da obezbedi prolaz crevnog sadržaja, odnosno kada se javi prekid crevne pasaže iz dinamičkih ili mehaničkih razloga, što praktično ugrožava život bolesnika.

Pročitajte >>>

Akutni apendicitis (Upala slepog creva)

Akutni apendicitis (upala crvuljka) je česta i hitna hirurška bolest. U narodu se upala crvuljka obično pogrešno naziva "upala slepog creva" Slepo crevo je početni, prošireni deo debelog creva koji...

Pročitajte >>>

Tromboflebitis (zapaljenje površinskih vena)

Thrombophlebitis superficialis predstavlja kombinaciju tromboze i flebitisa (inflamacije) površinskih vena bilo koje lokalizacije.

Pročitajte >>>

Uganuće skočnog zgloba (Distorsio articulatio talocruralis)

Uganuće skočnog zgloba predstavlja skup povreda ligamenata, kapsule, sinovije i tetivnih insercija u predelu skočnog zgloba pri nezgodnom uvrtanju ili ređe izvrtanju stopala u toku posrtanja ili pada.

Pročitajte >>>

Prelomi prednjeg karličnog prstena (Fractura ossis pubis)

Prelomi prednjeg karličnog prstena su najčešće izolovani prelomi pubične ( fractura ossis pubis) ili išijadične kosti (fract ossis ischi) ili što je ređe prelom prednjeg prstena može biti odlomljen u...

Pročitajte >>>

Bolovi u kičmi i zglobovima – zašto se javljaju i kako se leče?

Ne postoji čovek koji u nekom trenutku svog života nije osetio bol u kičmenom stubu. Međutim, uzroci bolova u kičmi, pa samim tim i u zglobovima, su raznoliki.

Pročitajte >>>

Hronične rane

Hronična rana u širem smisli reči predstavlja prekid kontinuiteta tkiva, koji nije saniran u vremenskom periodu do 6 nedelja od momenta nastanka.

Pročitajte >>>

Cerebralna paraliza iz ugla ortopedskog hirurga

Cerebralna paraliza nije bolest već hronično neurološko stanje koje se karakteriše poremećajem razvoja motornih funkcija: pokreta, položaja, tonusa, refleksa. Ovi poremećaji nastaju u toku moždanog razvoja dovodeći do ograničenja različitih...

Pročitajte >>>

Skolioza kod dece - simptomi, dijagnostika, lečenje

Skolioza je jedan od tipova deformiteta kičmenog stuba, a kod kojeg se kičma krivi u sve tri ravni. Kada se posmatraju leđa kod zdrave dece ona su simetrična i izgledaju...

Pročitajte >>>

Iščašenje čašice kolena: Znaci, simptomi i lečenje

Iščašenje čašice (patele) je obična i često bolna povreda. Patelarna ili čašična kost povezuje mišiće butine s prednjim delom potkolenice, odnosno s donjim delom noge.

Pročitajte >>>

Sindrom karpalnog kanala

Sindrom karpalnog kanala (CTS) je oboljenje nerva uzrokovana kompresijom n. medianus-a na svom putu ka šaci i predstavlja najčešću kompresivnu neuropatiju, sa zastupljenošću od čak 90 odsto u odnosu na...

Pročitajte >>>

Operacija zamene kolena (Totalna artroplastika TKA)

Operacija zamena kolena (Totalna artroplastika TKA) podrazumeva ortopedskohiruršku proceduru kojom se nefnkcionalne, oštećene zglobne površine kolena menjaju protezom.

Pročitajte >>>

Doc. dr Radoslav Barjaktarović: nedoumice o operaciji kuka

Doc. dr Radoslav Barjaktarović objašnjava sve nedoumice u vezi sa operacijom kuka.

Pročitajte >>>
Operacija kuka je procedura u medicini kojom specijalista ortopedije hiruški otklanja bolni zglob i zamenjuje ga veštačkim. Ona se izvodi kada sve druge metode nisu dale rezultate, a za cilj ima da pacijenta oslobodi bola i omogući mu normalan pokret i olakšano hodanje.

Operacija kuka

Operacija kuka je procedura u medicini kojom specijalista ortopedije hiruški otklanja bolni zglob i zamenjuje ga veštačkim. Ona se izvodi kada sve druge metode nisu dale rezultate, a za cilj...

Pročitajte >>>

Povreda uretre

Uretra se može povrediti na više načina: jatrogeno pri endoskopskom radu, prilikom povreda karličnog prstena, prilikom nasedanja na prepreku, pri produženom porođaju ili prilikom povrede spoljnih genitalija, kada u sklopu...

Pročitajte >>>