Edukacija lekara

Održana Hanen radionica "More than words"

Hanen radionica "More Than Words" održana je u Beogradu u novembru mesecu. Radionica je bila namenjena isključivo logopedima i imala je za cilj da ih obuči najdelotvornijim strategijama za rad...

Detaljnije >>>

14. kongres Evropskog udruženja mikrohirurga

14. kongres Evropskog udruženja mikrohirurga održaće se od 5. do 8. maja 2018. u Brogradu u hotelu Hyatt Regency Beograd.

Detaljnije >>>

Radijaciona Onkologija

Savremenost tema, visok stručni nivo i izvanredna grafička obrada generalne su odlike knjige Radijaciona onkologija kojom su autori svrsishodno popunili prazninu koja je već dugo postojala u našoj medicinskoj literaturi....

Detaljnije >>>

Radioterapija tumora pluća

Po prvi put se u našoj medicinskoj literaturi sistematično opisuje izvođenje najsavremenijih radioterapijskih tehnika i procedura, kao što su intenzitetom zračenja modulisana radioterapija (IMRT), stereotaksično zračenje i slikom kontrolisana preciznost...

Detaljnije >>>

Simpozijum: Nedelja bolničke kliničke farmakologije, Beograd, Srbija

Simpozijum Nedelja bolničke kliničke farmakologije, Beograd, Srbija 26.-27. novembar 2009.

Detaljnije >>>

Tromboliza u lečenju akutnog moždanog udara

Tromboliza u lečenju akutnog moždanog udara 27. novembar 2009. od 10 – 18 časova Odeljenje urgentne neurologije Urgentnog centra KCS‐a Rukovodioci seminara: Prof.dr Ljiljana Beslać Bumbaširević i Doc.dr Dejana Jovanović,...

Detaljnije >>>

Neuropatije - savremeni pristup u klasifikaciji, dijagnostici i terapiji

Neuropatije - savremeni pristup u klasifikaciji, dijagnostici i terapiji 25. novembar 2009. od 9 – 18 časova Svečana sala Dekanata Medicinskog fakulteta u Beogradu. Rukovodilac seminara: Prof.dr Dragana Lavrnić Klinika...

Detaljnije >>>

Novine u patogenezi i terapiji gojaznosti, Medicinski fakultet u Beogradu

Novine u patogenezi i terapiji gojaznosti 19. novembar 2009. od 8 – 17 časova Svečana sala Dekanata Medicinskog fakulteta u Beogradu

Detaljnije >>>

Nacionalna škola za neuroangiologiju, KCS, Beograd

Nacionalna škola za neuroangiologiju 9. novembar 2009, od 14 časova, Slušaonica Instituta za neurologiju KCS‐a Institut za neurologiju KCS - Beograd

Detaljnije >>>

Bolesti rada kod zdravstveog osoblja - Niš, Srbija

Bolesti rada kod zdravstveog osoblja 09 oktobar 2009 Niš, Srbija

Detaljnije >>>