Seminar "SUDSKO-MEDICINSKI ASPEKT NASILJA U PORODICI" - Niš, Srbija

Organizator seminara: Medicinski fakultet u Nišu, Katedra za sudsku medicinu


Rukovodilac seminara: Prof. dr Radovan Karadžić


Programski odbor: Prof. dr Branislav Denović, Prof. dr Radovan Karadžić, Ass.pr. Aleksandra Antović


Organizacioni odbor: Prof. dr Branislav Denović, Prof. dr Lidija Kostić-Banović, Prof. dr Jovan Stojanović, Prof. dr Goran Ilić, Doc. dr Miodrag Zdravković, Ass.pr. Aleksandra Antović, Dr Miroslav Milić, Dr Ivan Stojanović


Profil slušalaca: Specijalisti i lekari na specijalizaciji iz sudske medicine, psihijatrije i kliničke psihologije, pravnici, psiholozi.


Uverenje: Polaznici dobijaju uverenje da su pohađali seminar sa upisanim brojem sati aktivne nastave.


Kotizacija:  3.000 dinara, ž.r. 840-1681666-03, poziv na broj 10/KME.


Prijavljivanje preko telefona:  018/ 233-776, 018/530-824, 018/239-310, 018/226-712, 018/226-644, lok 218.


e-mail: smn81@medfak.ni.ac.yu


FAX: 018/238-770.Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde