Edukacija tehničara

Inovacije znanja medicinskih sestara u radu sa mladima, Niš, Srbija

Inovacije znanja medicinskih sestara u radu sa mladima 25.12.2009. godine, Niš

Pročitajte >>>

III Intersekcijski stručno profilski skup medicinskih sestara, Inovacije u sestrinstvu, Lepenski Vir, Srbija

III  Intersekcijski stručno profilski skup medicinskih sestara, Inovacije u sestrinstvu 10-13.12,2009. Lepenski Vir, Srbija

Pročitajte >>>

Profesionalni rizci u zdravstvenim ustanovama - Niš, Srbija

Profesionalni rizci u zdravstvenim ustanovama 09 oktobar 2009 Niš, Srbija

Pročitajte >>>

UCI ERCP Hands-On Nurses Workshop

UCI ERCP Hands-On Nurses Workshop 8 - 9 decembar 2008 Orange, SAD

Pročitajte >>>

ERCP Nurses Workshop: Northwest Community Hospital

ERCP Nurses Workshop: Northwest Community Hospital 17 oktobar 2008 Arlington Heights, SAD

Pročitajte >>>

Konferencija o sestrinskom obrazovanju u budućnosti

Konferencija o sestrinskom obrazovanju u budućnosti 2. septembar 2008 Kembridž, Velika Britanija

Pročitajte >>>

Edukativni seminar o zaštiti od jonizujućeg zračenja

Edukativni seminar o zaštiti od jonizujućeg zračenja Institut za radiologiju i onkologiju Srbije 17-22. novembar 2008.

Pročitajte >>>

Slava radioloških tehničara Srbije

Slava radioloških tehničara Srbije Zalečar 31. oktobar 2008.

Pročitajte >>>

Sekcija radioloških tehničara i tehničara Nuklearne medicine Srbije

Sekcija radioloških tehničara i tehničara Nuklearne medicine Srbije Zdravstveni centar Čačak 27. septembar 2008.

Pročitajte >>>

Kontinuitet edukacije za kvalitetnu zdravstvenu negu

Sekcija sestara u dijabetologiji organizuje edukaciju za kvalitetnu zdravstvenu negu sa temom šećerne bolesti. Edukacija se održava 27.06.2008 u Zdravstvenom centru Novi Pazar.

Pročitajte >>>

Edukacija sestara i tehničara kućnog lečenja i neodložne pomoći

Sekcija sestara i tehničara kućnog lečenja i neodložne pomoći organizuje edukaciju za postizanje kvaliteta u zdravstvenoj nezi, 15.05.2008. u DZ Pećinci

Pročitajte >>>

Edukacija sestrara-tehničara u hematologiji

Sekcija sestara- tehničara u hematologiji organizuje edukaciju 14.05.2008. u KBC "Bežanijska kosa"  Beograd.

Pročitajte >>>

Edukacija sestara i tehničara u ortopediji i traumatologiji

Sekcija sestara i tehničara u ortopediji i traumatologiji organizuje edukaciju sa temom: Najčešći uzroci preloma dugih kostiju 25.04.2008. u Ribarskoj banji

Pročitajte >>>