Edukacija tehničara

Inovacije znanja medicinskih sestara u radu sa mladima, Niš, Srbija

Inovacije znanja medicinskih sestara u radu sa mladima 25.12.2009. godine, Niš

Detaljnije >>>

III Intersekcijski stručno profilski skup medicinskih sestara, Inovacije u sestrinstvu, Lepenski Vir, Srbija

III  Intersekcijski stručno profilski skup medicinskih sestara, Inovacije u sestrinstvu 10-13.12,2009. Lepenski Vir, Srbija

Detaljnije >>>

VIII Simpozijum glavnih i odgovornih medicinkih sestara - tehničara i babica Republike Srbije, Top menadžment - glavna sestra, Subotica-Palić

VIII Simpozijum glavnih i odgovornih medicinkih sestara - tehničara i babica Republike Srbije "Top menadžment - glavna sestra"  (sa međunarodnim učešćem) 26.11 - 29.11.2009 Subotica-Palić

Detaljnije >>>

Profesionalni rizci u zdravstvenim ustanovama - Niš, Srbija

Profesionalni rizci u zdravstvenim ustanovama 09 oktobar 2009 Niš, Srbija

Detaljnije >>>

UCI ERCP Hands-On Nurses Workshop

UCI ERCP Hands-On Nurses Workshop 8 - 9 decembar 2008 Orange, SAD

Detaljnije >>>

ERCP Nurses Workshop: Northwest Community Hospital

ERCP Nurses Workshop: Northwest Community Hospital 17 oktobar 2008 Arlington Heights, SAD

Detaljnije >>>

Konferencija o sestrinskom obrazovanju u budućnosti

Konferencija o sestrinskom obrazovanju u budućnosti 2. septembar 2008 Kembridž, Velika Britanija

Detaljnije >>>

Edukativni seminar o zaštiti od jonizujućeg zračenja

Edukativni seminar o zaštiti od jonizujućeg zračenja Institut za radiologiju i onkologiju Srbije 17-22. novembar 2008.

Detaljnije >>>

Slava radioloških tehničara Srbije

Slava radioloških tehničara Srbije Zalečar 31. oktobar 2008.

Detaljnije >>>

Sekcija radioloških tehničara i tehničara Nuklearne medicine Srbije

Sekcija radioloških tehničara i tehničara Nuklearne medicine Srbije Zdravstveni centar Čačak 27. septembar 2008.

Detaljnije >>>