Radiologija

Ultrazvučnim pregledom je moguće uočiti promenu u tkivu dojke, njenu veličinu i konzistenciju (da li je čvrsta, tečna, inkapsulirana, organizovana ili diseminovana itd). Pregled nam daje neophodne informacije o etiologiji promene, i navodi nas na dalje dijagnosičke ili terapijske postupke.

Ultrazvuk dojke

Ultrazvučnim pregledom je moguće uočiti promenu u tkivu dojke, njenu veličinu i konzistenciju (da li je čvrsta, tečna, inkapsulirana, organizovana ili diseminovana itd). Pregled nam daje neophodne informacije o etiologiji...

Pročitajte >>>

Rendgen pluća (RTG pluća)

Rendgen pluća (RTG pluća) može pomoći u uočavanju abnormalnosti ili bolesti disajnih puteva, krvnih sudova, srca, pluća i kostiju. Rendgen pluća takođe može utvrditi da li imate tečnost u plućima...

Pročitajte >>>

CT skener pluća (multislajsna kompjuterizovana tomografija - MSCT)

CT skener pluća (multislajsna kompjuterizovana tomografija-MSCT) je metoda kojom se dobija informacija o patološkim promenama i bolestima na području grudnog koša.

Pročitajte >>>

Magnetna rezonanca ramena (MRI ramena)

Magnetna rezonanca ramena (MRI ramena) koristi moćno magnetno polje, radio talase i računar za izradu detaljnih slika kostiju, tetiva, mišića i krvnih sudova unutar ramenog zgloba.

Pročitajte >>>

Magnetna rezonanca kolena (MR kolena)

Magnetna rezonanca kolena (MRI kolena) pruža detaljne slike struktura unutar kolenskog zgloba, uključujući kosti, hrskavicu, tetive, ligamente, mišiće i krvne sudove.

Pročitajte >>>

Magnetna rezonanca kičme (MR kičme)

Magnetna rezonanca (MRI) kičme je dijagnostički postupak, koji koristi kombinaciju velikog magneta, radiofrekvencija i računar za izradu detaljnih slika organa i struktura u telu.

Pročitajte >>>

Magnetna rezonanca dojke (MRI dojke)

Magnetna rezonanca dojke predstalja neinvazivni test, koji se koristi za dijagnozu zdravstvenih stanja. Nije zamena za mamografiju, niti preventivan mera kod raka dojke.

Pročitajte >>>
Magnetna rezonanca je dijagnostička metoda u radiologiji kojom se sa sigurnošću mogu spoznati mnoga oboljenja. Dr Dušan Damjanović govori više o ovome.

Ass. dr Dušan Damjanović - Magnetna rezonanca u dijagnostici

Magnetna rezonanca je dijagnostička metoda u radiologiji kojom se sa sigurnošću mogu spoznati mnoga oboljenja. Dr Dušan Damjanović govori više o ovome.

Pročitajte >>>