Magnetna rezonanca kičme (MR kičme)

Magnetna rezonanca (MRI) kičme je dijagnostički postupak, koji koristi kombinaciju velikog magneta, radiofrekvencija i računar za izradu detaljnih slika organa i struktura u telu. Za razliku od rendgenskih zraka ili računarske tomografije (CT skeniranje), magnetna rezonanca ne koristi jonizujuće zračenje. Neke MRI mašine izgledaju poput uskih tunela, dok su druge prostranije ili šire. MRI snimanje može trajati od 30 minuta do dva sata.

Dobijene detaljne MRI slike omogućavaju lekarima da pregledaju telo i otkriju bolest. Slike se mogu pregledati na računarskom monitoru, odštampati, kopirati na CD ili poslati elektronskim putem.

Magnetna_rezonanca_kicme

Zašto se radi MRI kičme?

Magnetna rezonanca kičme primenjuje se radi uočavanja:

 • diskus hernije,
 • zapaljenskih procesa na pršljenima ili kičmenoj moždini,
 • bolesti zglobova,
 • vaskularni poremećaji,
 • povrede kostiju, diska, ligamenta ili kičmene moždine,
 • promena usled osteoporoze,
 • tumora na pršljenima, kičmenoj moždini ili okolnim mekim tkivima.

Takođe, MRI kičme se primenjuje za planiranje procedura, kao što su dekompresija stegnutog nerva, kičmena fuzija ili injekcije steroida. Magnetna rezonanca kičme otkriva druge moguće uzroke bolova u leđima, kao što su prelom kompresije kičme i otok kostiju. MRI se koristi i za praćenje promena na kičmi nakon operacije.

Kako se pripremiti za snimanje kičme magnetnom rezonancom?

Pre snimanja kičme magnetnom rezonancom lekove uzimajte kao i obično, osim ako vam lekar ne kaže drugačije.

Obavestite tehnologa ili radiologa ako imate ozbiljnih zdravstvenih problema ili ste nedavno operisani. Neka stanja, poput teške bolesti bubrega, mogu zahtevati upotrebu određenog kontrastnog sredstva na bazi gadolinijuma, koje se smatra bezbednim za pacijente sa bubrežnom bolešću.

MRI kičme se ne primenjuje kod trudnica, zbog nedovoljno istraženih efekata na plod.

Dojenčad i mala deca uglavnom primaju anesteziju, da bi snimanje kičme magnetnom rezonancom bilo završeno bez pomeranja. Ovo zavisi od starosti i intelektualnog razvoja deteta. Specijalista za pedijatrijsku anesteziju treba da bude dostupan tokom snimanja, radi bezbednosti deteta. 

Neposredno pre snimanja magnetnom rezonancom od pacijenta će biti zatraženo da obuče bolničku haljinu i ukloni sav nakit i ostalu dodatnu opremu. Metalni i elektronski predmeti mogu ometati magnetno polje kod MRI, što može dovesti do oštećenja ovih predmeta.

Ovi predmeti uključuju:

 • nakit, satove, kreditne kartice i slušne aparate;
 • igle, ukosnice, metalne predmete (mogu iskriviti MRI slike);
 • pirsing na telu;
 • mobilne telefone i elektronske satove;
 • pejsmejker;
 • bilo koja vrsta pumpe za implantaciju, poput insulinske pumpe.

Magnetno polje obično ne utiče na fiksnu protezu zuba, ali ona može iskriviti slike snimanog područja. Obavestite radiologa ako imate ugrađen medicinski uređaj.

Кako funkcioniše snimanje magnetnom rezonancom?

MRI mašina je velika, cilindrična (u obliku cevi) mašina, koja stvara jako magnetno polje oko pacijenta. Za razliku od pregleda na rendgenu i računarskoj tomografiji (CT), MRI ne koristi zračenje. Umesto toga, magnetno polje i radio talasi preusmeravaju atome vodonika koji prirodno postoje u telu. Impulsi radio talasa poslati iz mašine izbacuju iz ravnoteže jezgra atoma vodonika. Tada atomi vodonika počnu da emituju različite količine energije prilikom vraćanja jezgra u pravi položaj.

Ovu energiju prima računar, koju analizira i pretvara u dvodimenzionalnu (2D) sliku telesne strukture ili organa koji se ispituje

Ovaj postupak ne izaziva nikakve hemijske promene u tkivima.

Кako se izvodi postupak?

Mašina za magnetnu rezonancu izgleda kao velika cev, čiji su krajevi otvoreni. Pacijent treba da legne na sto, koji se pokreće ka otvoru mašine. Dok se pacijent nalazi sam u sobi za ispitivanje, tehnolog je u susednoj prostoriji, odakle prati snimanje i može da vidi, čuje i razgovara u svakom trenutku sa pacijentom pomoću dvosmernog interfona.

Ukoliko vas tesan prostor čini nervoznim, obavestite o tome lekara pre procedure.

Slike visokog kvaliteta zavise od vaše sposobnosti da ostanete savršeno mirni, dok se vrši snimanje. Znaćete kada se vrši snimanje, jer ćete čuti buku i zvukove, koje stvara mašina. Dobićete čepiće za uši ili slušalice kako biste ublažili zvukove.

U zavisnosti od toga gde su vaši simptomi, može se skenirati samo deo kičme, kao na primer, cervikalni (vratni) deo, grudni ili lumbalni deo kičme.

Ceo proces obično se završi u periodu od 30 do 60 minuta. Dužina snimanja zavisi i od toga da li se skenira deo ili cela kičma.

Snimanje magnetnom rezonancom je bezbolno.

Kada se dobija izveštaj o urađenoj magnetnoj rezonanci kičme?

Ovo zavisi od kompleksnosti slučaja. Najčešće će rezultat biti gotov za dva-tri sata, međutim ponekada to može da bude i dva dana. Posao radiologa je da opiše i protumači i više stotina slika kako bi dao što bolji izveštaj, a ovo nekada iziskuje mnogo vremena. 

Magnetna rezonanca kičme – Prednosti

 • neinvazivna metoda snimanja, koja ne uključuje izlaganje jonizujućem zračenju.
 • slike kičme su jasnije i detaljnije od slika dobijenih drugim metodama snimanja.
 • prikaz kičmene abnormalnosti, povreda i bolesti koje se možda neće videti kod drugih metoda. MRI je najbolja dostupna metoda za vizuelizaciju kičmene moždine.
 • otkrivanje suptilnih promena na kičmenom stubu, koje mogu biti rani znak infekcije ili tumora. MRI ima znatno veću osetljivost od CT skeniranja za procenu tumora i apscesa u blizini kičmene moždine.
 • procena potencijalnih komplikacija hirurgije, uključujući krvarenje, ožiljke, infekciju i ponovnu pojavu hernije diska.
 • najbolja dostupna metoda za procenu povreda kičme i ligamenata.
 • ne predstavlja gotovo nikakav rizik za prosečnog pacijenta, kada se poštuju odgovarajuće bezbednosne smernice.

Magnetna rezonanca kičme – nedostaci

 • Jako magnetno polje nije štetno, ali može dovesti do kvara ugrađenih medicinskih uređaja ili do izobličenja slika.
 • Veoma gojazne osobe možda neće moći da stanu u određene tipove MRI mašina.
 • Implanti i drugi metalni predmeti mogu otežati dobijanje jasnih slika. Pokreti pacijenta, takođe, mogu imati isti efekat.
 • MRI obično košta više od ostalih metoda snimanja.

Кoji su rizici od magnetne rezonance?

Zbog upotrebe jakog magneta moraju se preduzeti posebne mere predostrožnosti, da bi snimanje magnetnom rezonancom bilo uspešno izvršeno na pacijentima sa određenim implantiranim medicinskim uređajima, kao što su pejsmejkeri ili kohlearni implanti. Tehnolog za magnetnu rezonancu će vam zatražiti određene informacije u vezi ugrađenog uređaja, kao što su marka i broj modela, da bi utvrdio da li je bezbedno da se podvrgnete snimanju magnetnom rezonancom. Pacijenti koji imaju unutrašnje metalne predmete, poput hirurških kopči ili vijaka, možda neće biti podobni za magnetnu rezonancu.

Ako postoji mogućnost da ste klaustrofobični, možete zatražiti od lekara da vam obezbedi lekove protiv anksioznosti koje ćete uzimati pre snimanja MRI.

Mogu postojati i drugi rizici u zavisnosti od vašeg specifičnog zdravstvenog stanja. Obavezno razgovarajte sa svojim lekarom pre postupka.


Za zakazivanje magnetne rezonance jednog, dva ili sva tri segmenta kičme pozovite broj 063/687-463.


 

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 1

 1. Dejan 01.02.2024

  Uspešno lečenje želim!


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde