Diskus hernija: vratni deo kičme

Kičmeni stub omogućava uspravni hod čoveka. On se sastoji od 33-35 pršljenova (koštani elementi) između kojih se nalaze diskovi koji funkcionišu kao amortizeri. Spolja se na kičmeni stub pripajaju mišići koji omogućavaju različite pokrete. Unutar kičmenog stuba postoji kanal u kome se nalaze kičmena moždina i počeci (koreni) kičmenih živaca koji oživčavaju telo. Postoje 3 dela kičmenog stuba: vratni (cervikalni), grudni (torakalni) i slabinsko-krstačni (lumbosakralni).

Slika: Anatomija kičmenog stuba-
A-vratni segment,
B-grudni segment,
C-slabinsko-krstačni segment

Bol u vratnom delu kičme

Bolesti vratnog dela kičmenog stuba su mnogobrojne i uglavnom počinju različitim bolnim sindromima. Najčešće je prisutan bol u vratu sa ili bez širenja u glavu, rame i ruku (cervikalni sindrom-syndroma cervicale, cervicocephalicum, sy cervicobrachiale).
Kod uznapredovale bolesti, a nekad i od samog početka, mogu se javiti znaci oštećenja kičmene moždine i/ili početaka (korena) nerava (mijelopatije i radikulopatije). One se manifestuju slabošću, utrnulošću, peckanjem i/ili nespretnošću u predelu ruku i nogu. Često postoji i osećaj vrtoglavice i nestabilnosti, naročito pri nekim pokretima u vratu.

Neurološki pregled i ispitivanje bolesti

Ukoliko se javi neki od ovih simptoma pacijent će biti upućen kod specijaliste (neurohirurga, neurologa ili fizijatra) koji će ga detaljno neurološki pregledati i nakon toga odrediti dodatna ispitivanja.
Najčešća dodatna ispitivanja su: rentgenski snimak dela kičme u raznim projekcijama; elektromiografija (EMG, EMNG) kojom se određuje stanje živaca i mišića; somatosenzorni evocirani potencijali (SSEP) kojim se određuje stanje kičmene moždine i živaca; snimak obolelog dela kičme kompjuterizvanom tomografijom (CT kičme) ili češće magnetnom rezonancom (MR). U obzir dolaze i druge dijagnostičke metode.

Broj dijagnoza koje se ovim metodama mogu ustanoviti je velik. Neke dijagnoze ukazuju samo na tegobe (npr sy cervicale - bol u vratu); neke na oštećenja nervnih struktura (npr radiculopathia), a neke na uzrok tegoba (npr. diskus hernija, Protrusio disci,...).
Brojne dijagnoze predstavljaju ustvari sinonime (npr. hernijacija diska i diskus hernija). Naprimer degeneracija i naprezanje diska dovode do protruzije dela diska (protrusio disci), koji pritiska na koren živca i oštećuje ga (radiculopathia). Ovo se kod pacijenta manfestuje bolom u vratu i ruci (cervicobrachialgia).

Kako boli Diskus hernija?

Razlozi pomenutih bolova mogu biti različiti, a često su i udruženi. Na početku bolesti dominira tzv. miofascijalni bolovi (obično kao bol u vratu ili duž kičmenog stuba). On nastaje zbog upale i grča u brojnim mekim tkivima npr. u mišićima, ligamentima, kapsulama zglobova i pripojima ovih struktura. Povezan je sa: nepravilnim držanjem; traumama; slabim mišićima koji drže posturu (duboki mišići oko kičme, mišići leđa, vrata i trbuha,...); stalnim opterećenjem kičme (prekomerna telesna težina, opterećenja na poslu, nepravilni pokreti saginjanja i dizanja tereta, tokom sportskih aktivnosti,...).
Takođe bolest može početi i okviru raznih reumatskih bolesti ili nakon povreda. Tegobe vezane za kičmeni stub su česte u bolestima koje napadaju veći broj organa npr. sistemske autoimune bolesti, osteoporoza, neke bolesti krvi, maligne bolesti, bolesti koje duže vreme dovode do smanjenog kretanja,.... Mnoge bolesti okolnih organa mogu izazivati bol koji imitira bolesti kičmenog stuba (bubrezi, materica, jajnici,...). Gore navedene bolesti se obično neurohirurški ne leče i ređe izazivaju neurološka oštećenja.

Ukoliko hronična bol dugo traje on može postati bolest za sebe. U tim slučajevima, i kada se izleči uzrok bola, bol ostaje. Ovo se tumači različitim promenama u nervnom sistemu (tkivima oko kičmenog stuba, korenu živca, čak i u mozgu). Do ovih promena dovodi primarni uzrok ali i dugotrajno trpljenje bola. Zbog toga je važno da se, pošto-poto, spreči da značajan bol neprekidno traje duže od 3-6 meseci.
U nerohirurgiji je važno ustanoviti 3 tipa procesa na kičmi koja se mogu lečiti hirurški. To su:
A - Patološke promene koje vrše pritisak na nervne strukture (kičmenu moždinu ili korene živaca);
B - Nestabilnost delova kičmenog stuba 
C - Drugi, hirurši rešiv, uzrok bola.
Najčešće patološke promene koje vrše pritisak na nervne strukture nastaju kao posledica degeneracije unutar kičmenog stuba (diskova, pršljenova, zglobova, ligamenata...). Ređe su posredi tumori, infekcije, urođene anomalije, povrede,... Ove promene najčešće, pored bolova, izazivaju i neka neurološka oštećenja.

Degenerativne promene mogu zahvatiti diskove. U njima tokom godina dolazi do «zamora materijala» kao posledica opterećenja i lošijeg sastava diska (disk manje otporan na ponavljana opterećenja se može naslediti). Disk se sastoji iz središnjeg dela (nucleus pulposus) koji služi kao amortizer, a bogatiji je vodom i perifernog prstena koji daje čvrstinu disku. U slučaju degeneracije središnji deo gubi vodu, periferni prsten puca. Tada dijagnoza procesa na kičmi može da glasi: hernijacija diska, Protrusio disci, Prolapsus disci, ekstruzija diska, diskus hernija, kičmena kila,… U kliničkom smislu ovo može da odgovara dijagnozama: Radiculopathia, Radiculomyelopathia, Sy cervicobrachiale...

Vratni-disk
Slika: prikazuje poprečni presek vratnog pršljena i diska. Disk je degenerisan i njegov centralni deo je delom «iscureo» unazad kroz pukotinu perifernog prstena. Taj deo diska vrši pritisak na korene živaca i kičmenu mošdinu (žuto obojeni). To može dovesti do radiculomyelopathia-e i poremećaje u osećaju dodira i u snazi mišića u sva 4 ekstremiteta.

Degeneracija-vratne-kicme
Slika prikazuje profilni presek vratnog dela kičme i diskus herniju na dva nivoa koje vrše pritisak na kičmenu moždinu. Disk je napred, a kičmena moždina je iza njega.

MR-vratne-kicme
Slika prikazuju profilni snimak vratne kičme magnetnom rezonancom. Crvenim je označen disk između 6. i 7. vratnog pršljena koji je iscurio i vrši pritisak na kičmenu moždinu.

Degeneracija pršljenova dovodi do koštanog suženja kanala što se zove spinalna stenoza. Odgovaraju joj pojmovi: Stenosis canalis spinalis centralis i Stenosis recessuss lateralis. Suženje izazivaju najčešće različiti koštani izraštaji sa delova pršljena ( Pojmovi koji se za ovo vežu su spondiloza- spondylosis, sponilartroza- spondylarthrosis, osteofiti,…).
Spinalni-kanal
Slika pokazuje poprečni presek grudnog pršljena.
Levo-  kanal normalne širine
Desno- sužen kanal
Stenoza je češća u vratnom delu kičme, a diskus hernija u slabinskom delu kičme. Grudna kičma je ređe zahvaćena ovim procesima.

Lečenje može biti simptomatsko, fizikalno ili hirurško

Cilj lečenja je da se deo koji vrši pritisak na nervnu strukturu odmakne od nje. Kod vratne kičme, kao i kod slabinske, glavno je pitanje, ako pacijent ima dijagnozu - diskus hernija, Operisati ili ne?
Kod vratne kičme, ukoliko dominira rast koštanih izraštaja (osteofita), najčešće se radi odstranjenje kompletnog diska i ovih izraštaja operacijom od napred. Umesto odstranjenog diska ubacuje se transplantat karlične kosti, veštački materijali (npr kejdž, cage,...) ili proteza.
Kičmena nestabilnost je najčešće rezultat povrede ili degenerativnih promena. Ona podrazumeva svaku promenu odnosa između pršljenova koja vodi ka poremećaju posture, bolovima i/ili neurološkim oštećenjima. Nestabilnost se dijagnostikuje rentgenskim, CT i MR snimcima. Nakon toga se odlučujemo da li nestabilnost da lečimo operativno i kojom metodom.
Ukoliko u predelu vrata postoji samo diskus hernija može se raditi operacija od nazad slično kao u slabinskoj kičmi. (laminectomia, interhemilaminectomia, laminoplastica,...)
Vrat-prednji-pristup
Slika - Rezom na prednjem delu vrata (4 cm) pristupa se prednjem delu kičme, i odstranjuje disk.
Na njegovo mesto se postavlja zamena i rana se ušije.
Posle par meseci rez se ne primećuje.

 

Graft
Slika - Umetanje koštanog grafta (transplantacija sa kosti karlice) umesto odstranjenog diska.
Nakon ovoga se može uraditi stabilizacija pločicom i šrafovima koji se uvrnu u tela pršljenova. 
 
Ro-vratne-kicme
Slika- Rentgentski snimak vratne kičme posle operacije. 
Odstranjeni diskovi zamenjeni disk protezama.

 

Laminektomija
Slika - Uklanjanje lamine (zadnjeg dela pršljena) C4 C5 i C6
Laminectomia
 
Nestabilnost-nakon-preloma
Slika - Nestabilnost vratne kičme nakon preloma pršljena C5

 

Stabiliyacija
Slika - Stabilizacija vratne kičme od napred.
Šrafovi su postavljeni u telu pršljenova i spojeni pločicom.

 

Slika - Stabilizacija vratnog dela kičme, napred i pozadi.

Simptomi nakon hirurškog lečenja

U dobro odabranim slučajevima bol se hirurški uspešno reši (nestaje ili se znatno smanji) u 90% slučajeva. Ukoliko se na vreme operiše značajno se popravljaju i oštećenja živaca i kičmene moždine (slabost, utrnulost, nespretnost).
Operativno lečenje dovodi do stabilizacije kičme i uklanja pritisak na nervne strukture. Ovim se smanjuje bol i sprečava dalje propadanje nervnih struktura. Ipak mogu zaostati tegobe zbog već izazvanog oštećenja nervne strukture, ali i udruženih bolesti. One podrazumevaju bol koji nije izazvan pritiskom na koren živca ili nestabilnošću, kao što je u uvodnom delu pomenuto.
To su npr: miofascijalni bolovi, hronični bol od prethodnog oštećenja korena živca koje je dugo trajalo i drugi tipovi bolova. Pored ovoga nakon operacje ostaju faktori rizika: prekomerna telesna težina, slabost mišića koji stabilizuju kičmeni stub, nepravilni pokreti i dizanje tereta, nepravilno držanje,... Ove i druge promene izazivaju smanjenu pokretljivost u raznim zglobovima.

Sa druge strane oštećeni nervi i kičmena moždina, se manjim delom odmah oporave nakon uklanjanja pritiska na njih. Za oporavak zaostalih neuroloških deficita (slabost mišića, utrnulost, nespretnost, peckanje,...) potrebni su vreme i dodatne terapijske metode. Obično se 75% oporavka dogodi u prvih 6 meseci. Ukoliko je neurološko oštećenje bilo veće i duže trajalo, pogotovo kod starijih ljudi, utoliko će više trajnog deficita zaostati.

Drugi vidovi lečenja Diskus hernije

Operativno lečenje kičme je uvek samo deo terapije. Pre, a pogotovo posle operacije, potrebne su i druge metode lečenja.
 • Siptomatska i potporna terapija
 • Fizikalno lečenje i menjanje životnih navika
Simptomatska terapija je obično terapija protiv bola i upale (antireumatici, nesteroidni analgetici - Movalis, Nimulid, Diklofenak,,...), te protiv grča mišića (Benzodiazepam, Tetrazepam...).
Potpora regeneraciji nervnih tkiva podrazumeva upotrebu različitih lekova. Ovi lekovi su skupi i njihov terapijski efekat nije presudan, a često nije ni dokazan (različiti preparati B vitamina, OHB-12 inekcije...).

Metode fizikalog lečenja su brojne, a izdvajamo značaj kineziterapije uz edukaciju pacijenata u vezi faktora rizika. Da bi se naglasio značaj poslednjeg često se ustanove koje se bave lečenjem bolova u kičmi nazivaju "Back school". Pored njih postoje elektroterapija, magnetoterapija, laser, zagrevanje, masaža i alternativnije metode- akupresura, hiropraksija, akupunktura,...
Ove alternativne metode lečenja su u svetu više zastupljene nego kod nas. Važno je znati da i za njih terapeut mora biti edukovan i stručan, te da ih ne treba forsirati kada postoje uspešnije metode lečenja. Pacijentima često nije jasno da i ove metode imaju kontraindikacije i štetne efekte.

Primer pacijentkinje iz svakodnevne prakse

Pacijentkinja, starosti 54 godine, je 2003. godine počela da oseća bolove u vratu i desnom ramenu. Bolovi su se posle nekoliko meseci spustili do desne ruke i ona je postala slabija. Nije imala preciznu šaku, jak stisak i stvari su joj ispadale. Urađen joj je MR snimak vratne kičme koji je pokazao diskus herniju i spondilozu na nivou između 5. i 6. vratnog pršljena. Ove promene su pritiskale korene nerava za šaku i dovodili do ovakvog stanja. Pacijentkinju sam tada operisao pristupom od napred. Odstranio sam joj disk i koštane izraštaje koji su pritiskali korene živaca. Pacijentkinja je ubrzo bila bez bolova, a snaga u šaci se popravljala nekoliko meseci. Sada, 5 godina nakon toga, pacijentkinja nema većih tegoba, a neurološki nalaz je uredan.

RTG-snimak
Slika - RTG snimak vratne kičme pacijentkinje.
Strelica pokazuje prednje i zadnje spondilotične promene.


MR-snimak
Slika - MR snimak vratne kičme pacijentkinje.
Strelica pokazuje ispali deo diska koji pritiska nervne strukture.


Slika - MR snimak vratne kičme pacijentkinje.
Strelica pokazuje ispali deo diska koji pritiska nervne strukture.


MR-snimak
Slika - MR snimak 5 godina nakon operacije.
Pokazuje da ne postoji nikakav pritisak na nervne strukture na operisanom nivou.


MR-snimak
Slika - MR snimak 5 godina nakon operacije.
Pokazuje da ne postoji nikakav pritisak na nervne strukture na operisanom nivou


Pacijentkinja
Slika - Pacijentkinja 5 godina nakon operacije nema većih tegoba i urednog je neurološkog nalaza.
Podeli tekst:

Prof. mr Željko Kojadinović je neurohirurg. Neurohirurško znanje je sticao, pored naše zemlje, u USA i Nemačkoj. Magistrirao je iz oblasti hirurškog lečenja bola u kičmi nakon neuspelih operacija diskus hernije. Doktorir...

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 55

 1. Mira 31.05.2024

  Imam diskus herniju izmedju l4 i l5 duze vreme bolove iako sam pila koje kakve tablete kostekoroide, imam icervikalnu diskus herniju. Izsusue mi se nos teško dišem nekad mi se poveća i pritisak od bolova. Zanima me da li ovo vezano za nos je povezano sa kičmom? Ako jeste, objasnite mi zbog čega se to javlja?


 2. Snežana 05.10.2022

  Moja majka ima neponovljiv bolove u nogama ,jako teško se kreće. Nema bolove u leđima. Da li je moguće da je od diskushernije posto joj je konstatovana da ima?


 3. Danijel.K. 14.05.2022

  Poštovani moja majka ima dijagnozu C34.9. Na poslednjem CT-u vezano za kičmu tela pršljenova TH_L kičme su izrazito osteoporotična sa deformacijom tela tipa bikonveksnog sočiva ili tipa klina od THIX do S1. Naročito tela THX,XII,L1 i L3. Inervertebalni diskovi sa degenerativnim promenama i vakum fenomenima. S rim u vezi ima jak bol prilikom kretanja u delu kuka desne noge i ne može samostalno da se kreće. Da li postoji neka terapija koja bi joj olakšala bol i koliko toliko omogućila kretanje. Unapred zahvalan.


 4. Biljana 05.02.2022

  moja mama ima 75 god…prije tjedan dana u noci imala neizdrzljivu bol desne straznjice kao u jedno mjesto prema kuku prepon i nogu do negde isli kasno u hitnu cak joj se i tlak digo 190/100 dali su joj apaurin tramsfol ladix injekciju i cak nakon 5 sati se smirila dtugih dva dana bila bolje onda opet bolovi i isli kod doktorica opste prakse dali joj 5 injekcije isto zasmurenje za bol i dexametazon tri dana ali bolovi su jos tu hoda niz kuci ali se nemoze ispravit i nocu u krevet ne smiruje se boli kaze zao mi je nezz molim vas pomozite inace da napomenem ako ima godina jako pokretna je non stop izlazi seta ….saljem vam zagrljaje iz makedonije


 5. Jasmina 09.11.2021

  Postovani imam diskus herniju C3,C4,C5,C6,C7 protuzio diska od prosle godine primam kortizone direktno u kicmu pod Rtg kamerom i jednom pod anestezijom malo je bilo bolje ali sad je bol presla na prsa stalno sam u bolnici ,kod kardiologa,internista,neurologa sve asocira na infakt ali kazu da je uredu cak su me i na koronografiju srca zakazali dali je moguce da su ti bolovi od kicme i sta mi je ciniti?? Ja svaki dan imam bolove nemogu ni psihicki vise da funkcionisem. Molim za vas odgovor sta mi je ciniti ?LP


 6. Nenad 29.11.2020

  Nemam nikakvo osiguranje pa me zanima dali kod vas mogu uraditi operaciju i ugradnja vestackog diskusa al.4 i kolko bi me to kostalo.


 7. Tamara 08.08.2019

  Bolujem od diskus hernije L5 S1, povreda mi se desila u februaru 2019. i još uvek traje. Išla sam na fizikalne i na terapije razvlačenja kičme, ništa mi nije pomoglo.

  Kako sam prestala da idem na terapije, stanje se poboljšalo, ali kratko. Posle 2 meseca, bolovi su se vratili, spuštaju se u levu nogu i pomalo butinu (bol u krstima, trnjenje butine...).

  Hirurg mi je rekao da, ako za 9 meseci ništa ne pomogne, treba uraditi operaciju. Iskreno, ne želim operaciju sve dok ne ostane kao jedina opcija, pa me zanima, da li imate neki predlog, šta bih još mogla da probam?

  Da li čovek može da hoda, ako pukne disk i iscuri skroz?


 8. Valentina 09.06.2014

  Strpljiv, da li si u medjuvremenu bio na klinici u nemackoj? I kakva su iskustva? Veoma bi mi znacilo tvoje iskustvo? Pozdrav, valentina: strpljiv | datum: 13. 01. 2011 ljudi. . . Ko ima novca neka iz ovih stopa posle interneta ode u nemacku na kliniku. . . Imaju metodu koja diskusherniju ili neutralise ili ja ne znam sta radi ali ljudi posle toga kao da je i nemaju. . Kosta dosta. . . Zavisi. . . Od 500-1500 eura sa pregledom, snimkom i sta vec. . . Mozda i jace ispadne. . Traje par dana posto vam ubrizgaju neke koktele inekcijama i srede potpuno situaciju ali bez operacije. . . Vrhunska je klinika. . Prijatelj je preporucio kome je stradao diskus kao i mnogim drugima. . . Mail je gimt. Online. De. . . Ja idem cim se snadjem za novac. . Pozz


 9. nena 18.06.2013

  Operisala sam u aprilu treci vratni prsljen. Posle operacije nisam imala nikakve probleme i brzo sam se oporavila


 10. nena 17.06.2013

  Operisala sam u aprilu ove godine c3 prsljen. Operacija je protekla uredno bez posledica i veoma brzo sam se oporavila!


 11. laze 19.02.2013

  Zdravo prednedela dana napravio sam mr taka da rez je: na nivo l4l5 se registrira dorzocentralna protruzija na iv diskusot, nesto poizrazena kon levokoja vrsi levo strana forarmirana kompromitacija kako i minimalna kompresijana radiksot na toa nivo. Vidliva e nesignifikantna kompresija na anteriornata kontura na duralniot sakus. Na nivoto l5s1 se registrira degeneracija na iv diskusot kako i desnostrana dorzalna protruzijana iv diskusoot koja vrsi kompromitacija naneuroforamenoti lesen kompresiven efekt na desniot radiks postoi minimalno migriranje na herniranot del od diskusot kon kaudalno. Ve molam da mi objasnite se leci li 100% ova i kako ve molam za sovet hvala odnapred


 12. Milos 16.02.2013

  Sve sto sam procitao ovde mislim da moj otac ima isti taj problem. . . Vec sam vam poslao poruku i molim vas da mi odgovorite, bilo bi mi od velikog znacaja posto mi je otac mnogo bolestan i vec 3 godine se muci sa tim problemom, a lekari mu nisu dali nikakvo resenje sta da radi. . . . Hvala


 13. Ana 25.09.2012

  Nedavno točnije prije skoro dva mjeseca tako reči iz čista mira ujutro sam teško ustala iz kreveta uz užasnu bol u donjem dijelu kralježnice. Prvi tjeddan mi je bio užasan nisam se mogla niti malo sagnuti, ako bi se sagnula jedva i teško bi se dignula. Na poslu sam primjetila da uz polagane radnje, točnije kad se malo razgibam do navečer se uspijem normalno sagnuti al najgora su mi jutra. Doktorica me poslala na rtg koji naravno nije ništa pokazao pa sam otišla na mr donjeg dijela kralježnice koji je pokazao diskus herniju. Prije 12 godina sam imala tešku prometnu nesreću, a prije pet godina sam rodila. Imam 29 godina uvijek sam bila okretna, radišna i ništa mi nije teško. Čemu da to prepišem? Da li je to jako ozbiljno? Zadnja dva mjeseca sam sva u depresiji jer me strah bilo što raditi ili se kretati previše neznam da li ima ozbiljnih posljedica? Hvala


 14. Gordana Randjic 19.06.2012

  Ja imam diskus herniju l3-l4, l4-l5, l5-s1, i bolove koji traju godinama, ali tek sad dijagnostikovano na mr. Osim bola u celoj karlici i naravno krstima, blagu utrnulost u butinama, nemam drugih tegoba. Velika većina doktora mi savetuje da izbegnem operaciju, ali ja ne mogu više da podnosim taj bol, stalnu nespretnost, nervozna sam i značajno mi je ugrožen kvalitet života... Imam 35. godina...
  Šta mi vi predlažete???


 15. Aleksandra Janeva 15.06.2012

  Ja imam 32 godine. Imam diskushernija na vratna kičma od c3 do c7 i stesnuvanje na spinalniot kanal. Rezultatite od emg pokazaa ostetuvanje na korenot na nervite od sredno tezok stepen. Ve molam za sovet, odnapred vi blagodaram.


 16. pudar branka 23.04.2012

  Imambol u levom zglobu pa me zaboli u prsima kao da cu dobiti infarkt a srce imam zdravo


 17. Widak 01.03.2012

  Fiskovi u stopalu dali je uzrok diskus hernije. . . . Hwala unaprijed


 18. goran savic 20.02.2012

  Mogu slobodno reci da sam pobedio diskus herniju za manje od mesec dana. Tri meseca sam imao strasne bolove kao i svi koji pate od toga. Mnogo injekcija, terapija i neznam vise cega nisu urodili plodom. Dva neurohirurga su mi rekli da sano operacijom mogu da resim problem. Iz razgovora sa jednim mojim sugradjaninom i uz jaku volju, uspeo sam. Kljuc uspeha su volja, kilaza dole, odredjene vezbe i cajevi. Javite se, voljan sam svakom da pomognem, jer sam sve te muke prosao


 19. Lazar 21.11.2011

  Postovani, cuo sam da u bugarskoj postoji neka pavel banja gde se uspesno spravljaju sa diskus hernijom. Interesuje me posto i sam to imam, da li je pametno ici ovih dana, posto su temperature i nisu nesto prijatne. Moze li hladno vreme delovati na moguce poboljsanje trenutnog stanja?


 20. nikola 12.11.2011

  Pozdrav, imam 21 godinu, zivim u aleksincu-nisu, reprezentativac sam u kikboksu, imam diskus herniju, prsljena l4l5 s1, pokusavao sam sve da bi ponovo trenirao, i nisam nasao nacina da resim ovaj problem, bol me drzi skoro godinu dana, i toliko vec ne mogu da se vratim treningu, zamolio bih doktora ako postoji neki nacin da mi pomogne, da mi izadje u susret unapred zahvalan, pozdrav


 21. Branislav Veršić 22.09.2011

  I pored navršenih 69 godina redovno se bavim sportom - trčanjem i to ne samo rekreativno nego i na takmičenjima. Tako je to već više od 30 godina. U posljednje vrijeme počeo sam osječati umorne bolove prilikom laganog hodanja i stajanja. Za čudo u trčanju nije bilo nikakvih smetnji. Od prije 4 dana podvrgnut sam fizioterapiji na bazi struje, ali su se bolovi povećali. Po mišljenju terapeuta to je reakcija u provođenju liječenja, a seansa liječenja je 10 terapija. Dijagnoza je diskohernija. Želio bih da znam ima li šanse za moje izlječenje?


 22. marko 07.09.2011

  Postovani,
  jedno pitanje za vas; moja majka boluje od diskus hernije, operisana je pre 10 god, kad je imala 4 disksa, sada ima 6, sve joj je gore, svaki drugi mesec je u bolnici zbog bolova, pa u banji na terapijama. Gde bi mogla dalje da se obrati i sta da radi. Ima 50 god. Molim vas pomozite.
  Unapred hvala.


 23. Dusan Cuprija 29.06.2011

  Protiv bolova probajte sok od borovnice i brusnice u 10 h i 17 h, moze i 2 supene kasike susenih b b,


 24. Dusan 29.06.2011

  Mene je dohvatila ms i ne pusta me, pa znam sta su bolovi i svasta sam isprobao a od skoro sa otkrio da sok od borovnice i brusnice po jedna casa u 10 h i 17 h bitno umanji ucestalost i intenzitet bolova, a moze i susena borovnica i brusnica po 3 supene kasike. Pa probajte


 25. Dragana Todorovic 18.03.2011

  Imam problem u vratnom delu kicme, dijagnoza je protrusio iv disci c3/4 etc4/5dorsomedijalis. Pre 20 dana uradila sam emng nalaz, nema znakova postojanja kompresivne lezije ni sa jedne strane. U maju imam zakazan mr pregled. Gubim osecaj u prstima obe sake, osecam slabost u misicima, desava se da nemam osecaj ni u donjoj usni. Trenutno idem na fizikalne terapije. Interesuje me dali se to moze popraviti sa vezbama i banjskim lecenjem.


 26. branko popara 03.03.2011

  15 god. Imam jake povremene bolove (obično posle napornog posla ili naglog pokreta) u krstima. Dijagnoza -lumboishijalgija l sin - poslednja tri mjeseca su jaki bolovi u lijevom kuku i duž cijele noge. Posle c t snimka dijagnostikovana je diskus hernija l5 s1, primao sam injekcije, pijem razne tablete, idem na fizikalnu terapiju -bez rezultata, šta mi je činiti?


 27. dejan 26.01.2011

  Ja sam imao diskus herniju l5s1 uradjena mi je hirurska intervencija nakon operacije bio sam 21 dan u banji koviljaci na oporavku, a nakon tri meseca od operacije poceo sam da radim svoj posao u elktrodistribuciji moj je savet svima koji imaju ove probleme operacija i samo operacija. Do operacije nisam mogao hodati duze od pet minuta nakon operacije bolovi su skoro nestali a nakon banje u potpunosti nestali. Sad imam samo male nelagodnosti prilikom promene vremena


 28. strpljen-spasen 13.01.2011

  Ljudi. . . Ko ima ovu muku neka posle ovoga odma ide za nemacku u kliniku koja potpuno oporavlja od diskushernije sa nekim koktelima bez operacije. . . Isao prijatelj kao i mnogi posle njega. . Kosta recimo 500-1500 sa pregledima. . Evo vam sajt. . . Gimt-online. De. . . Srecno


 29. Strpljiv 13.01.2011

  Ljudi. . . Ko ima novca neka iz ovih stopa posle interneta ode u nemacku na kliniku. . . Imaju metodu koja diskusherniju ili neutralise ili ja ne znam sta radi ali ljudi posle toga kao da je i nemaju. . Kosta dosta. . . Zavisi. . . Od 500-1500 eura sa pregledom, snimkom i sta vec. . . Mozda i jace ispadne. . Traje par dana posto vam ubrizgaju neke koktele inekcijama i srede potpuno situaciju ali bez operacije. . . Vrhunska je klinika. . Prijatelj je preporucio kome je stradao diskus kao i mnogim drugima. . . Mail je gimt. Online. De. . . Ja idem cim se snadjem za novac. . Pozz


 30. rasa pz 25.12.2010

  Sto se tice diskus hernije bolujem od 1996 i nemam poboljsanja mada sam se lecio i u nemackjoj kao i kod dr zeljka marusica u stuttgartu ali nema pomoci. Savetujem svim da redono koriste terapiju/ setnju leyanje na tvrdoj postelji i sedenje u pravilnom stavu ali ne previse dugo normalno uz koriscenje medikamena\\ta prepisanih od strane lekara, uz tople obloge.


 31. tamara 11.12.2010

  Ima li ikakvog lijeka za bolove diskus hernije - od kuka, preko butine, pa niz list noge i sve do vrha prstiju. Imam nesnose bolove koji traju vec 4-ti mjesec. Nocu ne spavam, danju ako odspavam pola sata to mi je sve. . . Ako iko ima neki savjet dobro ce mi doci.


 32. irena 18.10.2010

  Imam 37 godina. Prosle godine u decembru pojavio mi se bol u desnoj nozi, u pocetku sam pila brufen, nisu mi pomagale. Posle toga inekcije (diklofen, novalgetol) . U januaru jos vece bolove sam imala i osetila sam da mi noga vrela i otecena. Primila sam 4 blokade. Bolove sam i dalje imala i onda sam otisla kod jednog coveka koji namesta kicmu 4 puta (ni to mi nije pomagalo) . Pila sam razne lekove za bolove. U aprilu m. R pokazala je da imam diskus herniju l5_si. Doktor je preporucio operaciju, odustala sam od toga i probala sam banju u bezdanu, ali bez poboljsanja jos mi je bilo gore. U septembru sam ponovo otisla na snimanje isto je pokazalo sto i pre. Doktor mi je ispisao inekcije dexozan i lek neurotin. Od toga je proslo mesec dana mogu da hodam, sedim ali bolovi u nozi nisu prestali i otecenost koju osetim. Neznam dali ce jednom prestati bol ili moram da izvrsim operaciju????


 33. dragoslav mitanoski 21.07.2010

  Odlicno objasneto profesore vi blagodaram!


 34. bojan 06.06.2010

  Zaradio sam diskus herniju dizanjem tereta iz nezgodnog polozaja. Obilazio sam razne "majstore" koji to namestaju rucno, ali bezuspesno. Zadnjih 15 dana idem svakodnevno na terapiju akupunkturom kod doktora tihe u pancevu, zasada osecam veliko olaksanje, nije jos sve kako treba, ali je dosta bolje. Jedna bitna stvar je ta da mi je on rekao kako imam veliku srecu kako mi "majstori" nisu pogorsali situaciju!


 35. vesna 15.03.2010

  Poštovani prof. Kojadinović, vaši sajtovi su izuzetno kvalitetno urađeni, jako su jasni i razumljivi čak i za osobe koje nemaju medicinsko obrazovanje. Lično vas ne poznajem ali vas znam po *čuvenju*.


 36. Zoran iz Cacka 23.11.2009

  Posle mnogobrojnih intervencija zvanicne medicine, dosao sam do delimicnog ozdravljenja i normalnih aktivnosti, preko "carobnjaka", Spala i Nikole iz Kragujevca. Probajte da zakazete pregled i tretman, mob. 0641187395 i budite uporni dok se ne javi jer ima nas mnogo, pa je potrebno zakazivanje. Puno zdravlja.


 37. ardiana 18.11.2009

  Imam 35 godina imam diskus herniju na vratni; cervikallni; i na lumbosakralni evo 3 godine imam bollove billa sam svugde uzella sam bllokadu billa sam kod nade u igallo nishta od toga sada uzimam lyrica tabllete mallo se oseqam dobro alli imam josh bollova shta mozhete da mi pomognete hvalla vam na odgovo


 38. NADA 03.11.2009

  Moj sin koji je 95 god. Dijagnosticirana mu je diskus hernija sa nepunih 14 godina. Trenirao je košarku 8 godina, išao je ne lekarske preglede redovno i nikada nije imao problema. Kada su mu se pojavili bolovi to se odnosilo na levu nogu pa smo na naš zahtev uradili magnetnu. Interesuje me koliko će to da utiče na njegov život, na dalje školovanje.


 39. risto premetarov 05.10.2009

  Dali znaes kako eden covek otkriva silna i onesposobliva bolka... Odi kaj negoviot doktor... I kazano mu e deka toj ima diskushernija... I togash toj otkriva deka diskushernijata e najlosho tretirana sostojba na planetata i pogolekiot del od doktorite navistina neznaat kade da gi 'upatat'. Toa sto jas pravam e: gi odstranuvam site negovi grizi i bolki so obezbeduvanje na edinstven proces na dijagnosticiranje na diskushernijata so stapka na tocnost od 97% , pa tie mozat da bidat apsolutno sigurni deka tretmanot shto ke go dobijat ke gi oslobodi od nivnata bolka, povrati nivnoto zdravje i ke gi obezbedi si celosen i kompleten mir vo mislite. www. Premetarov.com


 40. Zeljko 14.09.2009

  Ljudi, svi vi koji ste u problemu diskus hernije, zbog vas, evo, obracam vam se u ove sitne sate (02. 00h) silno motivisan da vam ulijem preko potrebnu veru u oporavak a koja vam je moguce poljuljana. Procitao sam sve prethodne komentare u vezi sa nacinom na koji se ovo oboljenje manifestuje kod vas i mogu vam reci da sam pronasao jako puno prepoznatljivih tegoba, na sopstvanoj kozi prozivljenih. Da, rekoh prozivljenih jer su me svima vama poznate stvari kao sto je bol beskrajne granice, besane noci, gubitak t. Tezine, nesposobnost pri izvrsavanju najosnovnijih pokreta tela. Napustile preko noci, zanemarivsi prethodnih 8 meseci u kojima su me cvrsto vezivale za krevet i u kojima sam sebe dozivljavao kao invalida. Zato... za sve vas koji jos uvek niste docekali taj cudesni dan (verujuci da ne bi imali nista protiv i ako bi se taj jedan dan prolongirao u deset!) ne gubite veru, kao sto ni ja nisam i oporavak ce doci! Da kucnem u drvo, od mog oporavka do danasnjeg dana proslo je nekih 10 meseci i nikakve tegobe mi se nisu javljale a radio sam i fizicke poslove, za koje sam onda mislio da su proslost. Znam da sam smorio ali za kraj savet od mene: kljuc oporavka je-opustenost! Budite mi zdravi!!


 41. Radenko 07.09.2009

  Pa kad me muči i izluđuje ovaj uporan bol u leđima a i od vas ovako dobijem mnogo objašnjenja, šta da kažem već od srca hvala. Trošio sam sve poznate lijekove za ublažavanje bolova. Slab efekat. Šta je Vaš stav o depamedrolu i koji bi vi lijek preporučili a ako Vam je to bez nalaza teško da li da vam pošaljem? Pozdrav doco i puno uspjeha u radu. Radenko iz Prijedora.


 42. Slavica 05.08.2009

  Postovani! Fenomenalan clanak. Naglasavam znacaj naziva dijagnoza za iste i srodne - bolesti, neprocenjivo. Molim vas, kako se stupa u kontakt sa dr. Kojadinovicem? Hitno, da li je opasana upotreba cervical tractiona-a na cervikalni c5 i c6, samo na osnovu rengen. Snimaka-? Molim da dr. Kojadinovic napise sve sto zna o: cervical traction-u i njegovoj primeni kao - terapija. Hvala vam sto postojite.


 43. Nemanja 31.07.2009

  Nemam nikakve bolove u predelu kicme vec sam imao bolove u predelu srca ali kao mera predostroznosti doktor mi je rekao da snimim kicmu i tada su utvrdili da imam diskus herniju! Mene kicma nimalo ne boli niti imam teskoca pri kretanju pa me interesuje u kakvoj sam situaciji da se izlecim i da li je to moguce???


 44. rade 23.07.2009

  Prilog je super.


 45. Dalibor 12.07.2009

  Imam 34 godine, a problem sa kičmom od kad pamtim. Čini mi se od osnovne škole. Uzrok ne znam (mada je istina da sam imao nekoliko saobraćajnih nezgoda), ali je rezultat bolan. Veoma me je često znalo ukočiti, ostajao sam paralizovan, na lekovima i injekcijama koje su mi na kraju uništile želudac (zbog toga sam bio 3 meseca u bolnici i na svu sreću, izbegao amputaciju želuca koju su hirurzi hteli da urade, jer više nisu znali šta mi je, zbog čega krvarenja i strašne ulceracije. Krajem 2007. godine, simptomi bola su se počeli menjati. Savijao sam se i desna noga mi je počela trnuti. Mislio sam i nadao se da je nešto prolazno, međutim nije bilo. Bivalo mi je sve gore i gore, a te bolove mogu razumeti samo oni koji su ih imali. Pošto mi je noga trnula i stalno bila hladna, pokušao sam je grejati termoforom sa vrelom odom, međutim, situacija je postala nesnosna. Na kraju sam pio trodon tablete i dobijao novalgetol-deksazon u vene, ali nije pomagalo. Nisam mogao ležati, stajati, sedeti, hodati, ni sekunde provesti na jednom mestu. Nisam spavao 4 nedelje. Stopalo mi je palo, nisam mogao stajati na prstima niti ih pomerati, nogu sam vukao za sobom kao da je tuđa. Magnetna rezonanca je pokazala diskus herniju izmedju 4. i 5. pršljena. U bolnici u Risnu su mi zakazali operaciju, za koju su rekli da je neophodna. Pre prijema u bolnicu i odlaska pod nož, posetio sam ordinaciju doktorke Setenčić u Herceg novom. Nakon intervencije koja je sadržala nameštanje pršljenova (manipulaciju) i nakon 25 minuta provedenih tamo, ja sam izašao bez ikakvog bola u leđima. Nisam mogao da verujem da je sve prošlo. Međutim, i ona sama mi je rekla da će bol potrajati i narednih dana, ali da će mi se funkcije noge povratiti uskoro. Tako je i bilo. Sada sam dobro. Stalno osećam pomalo bol u leđima, ali se čuvam, ne dižem teret, ne pravim nagle pokrete i za sada je sve u redu. Jednom godišnje posetim doktorku Setenčić u Herceg Novog kako bi mi proverila stanje i eventualno popravila nešto, ako treba. Ne znam da li će mi, na kraju, operacija ipak biti neophodna, ali za sada ne bih pod nož


 46. jelica miskovic 03.07.2009

  Ja sam imala jake bolove kao i vi svi što ste pisali ali sam prošle nedelje operisala, imala sam predrasude da neću ustati ali idem i još imam bolove ali nadam se da će posle svih budućih tretmana koje treba da prođem biti bolje. Nadam se da u sledećem javljanju moći da kažem da mi je bolje.


 47. slobodan 29.06.2009

  Ja imam 20g, imam problem sa kicmom od svoje 16 godine sam poceo osjecati lagane bolove u kicmi, kasnije sve cesce i cesce, da bi od pre godinu dana poceo da osjecam veoma jake bolove...    Bolovi su isli od kuka pa na dole prema nozi, nekad jedna starana nekad druga... Isao sam na terapije i nista mi nije pomoglo... Nisam mogao da idem na posao, skroz sam sepao na jednu nogu... Ja sam sportista...   Ali sada nisam sposoban ni za posao a ni za bilo koji sport... Pitam vas: da li je moguc oporavak... I da li cu moci ikad da se vratim sportu...?


 48. Neđeljko 08.06.2009

  Evo sad će godina dana kako imam jake bolove u krsnom djelu kičme i trnjenje prstiju u obe ruke, prstiju leve noge i trnjenje leve strane lica. Više puta primijo sam inekcije i uradijo sam fizikalne terapije ali mi to ništa nije pomoglo. Na smimku magnetne rezoranse mi je diagnoza dg. Hernija disci i. V. L3 i l4 et l4 i l5. Između l2/l3 pršljenova postoji hernija shmor1‚postoji tendecija potpunog premeštavanja i. V. Prostora između l1 i l2 sprijeda. Postoje degenerativne promjene i. V. Discima i pršljenskim tjelima svih lumbalmih pršljenova uz značajno sužene i. V. Prostora između l5 i s1 pršljenova sa znacima diskertuloze. Bolovi su povećani pri hodanju a pri leženju su neprimetni. Meni je sada 60 godina pa vas molim da mi kašete šta mi je činiti. Unapred zahvalan neđeljko.


 49. lence 20.05.2009

  Kolkave su sanse da posle operacije ostanes nepokretan a ovo sta sam procitala porazjasnilo mi moje zablude.


 50. Veronika 06.05.2009

  Vrlo precizno i slikovito objasnjeno nastajanje i lecenje bolesti kicme, za nas laike, jer ne usudjujemo se na operaciju jer "pobogu! " kicmu ne treba operisati, ostacete u invalidskim kolicima! To su najcesci komentari u vasoj okolini i greskom trpimo iz straha da nam se to ne desi. Godinu dana sam trpela jake bolove zbog diskus hernije u lumbalnom delu, operisana sam pre dve nedelje i mogu vam reci da sam se spasla. Bolovi su momentalno nestali, moja noga je ponovo bila moja. Pridrzavam se postoperativne terapije, nadam se da se ovo nece vise ponoviti.


 51. Jasna 20.04.2009

  Ja sam takođe operisala vratnu kičmu kao što ste naveli, nisu mi više utrnute ruke, ali i dalje imam jake bolove u kičmi gdje mi bol ide u glavu, osjetim kao da mi pritiska kičmenu moždinu pa sva preblijedim i od bola do besvijesti, kako dalje


 52. Bojana 18.04.2009

  Potreban nam je Vaš savet. Ja imam 65 godina, i dijagnozu diskusherniju u predelu desne plećke, samo jedna tačka. Imam jake bolove u tom delu. Kadapritisnem to mesto, bol prestaje. Od 12-og novembra 2008 imam bolove, lekari kažu da to nije ništa strašno, ali bol ne prestaje, nekada je blaži a nekada jak. Ne znam više šta da radim, pa se nadam Vašem savetu. . .


 53. Milutin 11.04.2009

  Šaljem komentar kao podršku Senadi jer znam kroz šta trenutno prolazi i sam bolujem od diskus hernije l5 s1! Senada moja preporuka ti je da što pre kreneš sa lečenjem, pošto koliko vidim imaš nepodnošljive bolove. Koliko mi iskustvo govori dobićeš prvo malo injekcije pa fizikalna. U mom slučaju nije došlo do operacije, opet uzmimo primer mog ortaka koji od iste bolesti bolovao i otišao na operaciju. Operacija je pa nazovi rutinska ubacivanje veštačkih diskova koji da te ne lažem koštaju čini mi se da reče par stotina evra. On sad sve normalno radi i ponaša se u skladu sa tim naravno mora se pridržavati onoga što doktor kaže tj. posle se moraju uvek raditi vežbice za gipkost i jačanje mišića, voditi računa da ne dižeš teško itd. Dok ja na primer nisam bio na operaciji i ne mogu reći da me posle paklene 2007 ponovo razbija ali uvek je prisutna ta malena bol u predelu leđa, kada provodim vreme za stolom (učim, dugo uz komp sedim) igram neki jači fudbal, fizikališem nešto i tako. Ovim sam hteo da samo podelim iskustvo sa tobom koje posedujem a ti dobro razmisli i odluči, mora ti biti bolje! Veruj mi znam kako je kad ti je prvi osećaj kada se budiš bol u leđima ako i uopšte spavaš :-(


 54. SENADA 06.04.2009

  Imam bolove u kicmi i taj bol mi ide u kuk i niz nogu i u butku ispod koljena nostop je prisutan bol bilo da sedim ili hodam i lezim bol je tu imam osecaj nekad da to moja noga nije nego ko da je plasticna to je noga lijeva a da je istegnem imam bol neumijem nikome reci kaki su to bolovi grozni toktor mi preporucuje operaciju ali ja nesmijem zato sto mi svako govori ne. Molim vas sta mi vi preporucujete hvala.


 55. teufik orahovac 29.03.2009

  izuzetno lijepo obradjena tematika kompletnog kicmenog stuba uz slikovni prikaz sistema bolesti naravno i tehniku operatinog zahvata,jako lijepo još jednom,......


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde