Bolesti krvi (Hematologija)

Anemija se javlja kada dođe do pada eritrocita ili kada je nizak hemoglobin. Jedan od uzroka je nedostatak gvožđa, a on se može rešiti namirnicama bogatim gvožđem.

Anemija (malokrvnost) - uzroci, simptomi i lečenje

Anemija (malokrvnost) predstavlja jedan od najčešćih zdravstvenih problema i procenjuje se da pogađa skoro trećinu svetske populacije, a u većem riziku su žene, deca i osobe sa hroničnim bolestima. Pod...

Pročitajte >>>

Trombofilija u trudnoći

Trombofilija predstavlja stanje pojačanog zgrušavanja (koagulacije) krvi koje može izazvati trombozu koja predstavlja ugruške krvi u krvnim sudovima. Trombofilija se ne smatra za vrstu bolesti jer mnogi ljudi kod kojih...

Pročitajte >>>

Hematologija - ukratko

Poremećaji broja i oblika krvnih ćelija, poremećaji zgrušavanja krvi, kao i bolesti limfnog tkiva u domenu su specijalista za bolesti krvi. Hematologija je grana interne medicine koja se bavi urodjenim...

Pročitajte >>>

Leukociti - bela krvna zrnca

Bela krvna zrnca ili leukociti su krvne ćelije. Njihova uloga je višestruka. Načešće se navodi imunološka, tj. uloga u odbrani od bolesti. Naime, glavni zadatak leukocita je odbrana organizma od...

Pročitajte >>>

Eritrociti - crvena krvna zrnca

Crvena krvna zrnca (eritrociti) su najbrojnija vrsta ćelija u organizmu. Njihova osnovna uloga je da transportuju kiseonik od pluća do tkiva i ugljen-dioksid u obrnutom smeru. Osim toga one sadrže...

Pročitajte >>>
Trombocitozama nazivamo stanja sa povećanim brojem trombocita (preko 400*109/L). Trombocitoze mogu biti primarne i sekundarne.

Trombocitoze

Trombocitozama nazivamo stanja sa povećanim brojem trombocita (preko 400*109/L). Trombocitoze mogu biti primarne i sekundarne.

Pročitajte >>>
Trombocitopatije obuhvataju grupu oboljenja kod kojih je poremećena funkcija trombocita. Funkcionalno insuficijentni trombociti su uzrok sklonosti ka krvarenju i pored normalnog broja trombocita.

Trombocitopatije

Trombocitopatije obuhvataju grupu oboljenja kod kojih je poremećena funkcija trombocita. Funkcionalno insuficijentni trombociti su uzrok sklonosti ka krvarenju i pored normalnog broja trombocita.

Pročitajte >>>
Vitamin K je potreban za sintezu FII, VII, IX i X faktora koagulacije u jetri. Vitamin K učestvuje kao koenzim u karboksilaciji glutaminske kiseline na prekursorima spomenutih faktora koagulacije, čime oni dobijaju sposobnost da vežu jone kalcijuma i učestvuju u koagulaciji.

Stečeni poremećaji koagulacije (zbog nedostatka vitamina K)

Vitamin K je potreban za sintezu FII, VII, IX i X faktora koagulacije u jetri. Vitamin K učestvuje kao koenzim u karboksilaciji glutaminske kiseline na prekursorima spomenutih faktora koagulacije, čime...

Pročitajte >>>
Primarna sistemska fibrinoliza je veoma retka. Sreće se u pacijenata sa karcinomom prostate, pankreasa, cirozom jetre ili pri operacijama u području male karlice i prostate, jer su ova tkiva bogata aktivatorima plazminogena.

Primarna Fibrinoliza

Primarna sistemska fibrinoliza je veoma retka. Sreće se u pacijenata sa karcinomom prostate, pankreasa, cirozom jetre ili pri operacijama u području male karlice i prostate, jer su ova tkiva bogata...

Pročitajte >>>
Nasledna hemoragijska teleangiektazija (Morbus Rendu-Osler-Weber) je najčešći nasledni vaskularni poremećaj hemostaze.

Nasledna hemoragijska teleangiektazija

Nasledna hemoragijska teleangiektazija (Morbus Rendu-Osler-Weber) je najčešći nasledni vaskularni poremećaj hemostaze.

Pročitajte >>>
Neutropenija (granulocitopenija) predstavlja smanjenje broja granulocita, odnosno neutrofila ispod 2*109 /L. Agranulocitoza je najteži oblik u kojem je broj granulocita u perifernoj krvi izrazito smanjen ili su oni potpuno nestali.

Neutropenija

Neutropenija (granulocitopenija) predstavlja smanjenje broja granulocita, odnosno neutrofila ispod 2*109 /L. Agranulocitoza je najteži oblik u kojem je broj granulocita u perifernoj krvi izrazito smanjen ili su oni potpuno nestali.

Pročitajte >>>
Castelmanova bolest je veoma retka bolest koja se karakteriše hiperplazijom i uvećanjem limfnih čvorova i proliferacijom kapilara. U 90% slučajeva nalazi se hijalino - vaskularni tip, a u 10% plazmocelularni tip.

Castelman - ova bolest

Castelmanova bolest je veoma retka bolest koja se karakteriše hiperplazijom i uvećanjem limfnih čvorova i proliferacijom kapilara. U 90% slučajeva nalazi se hijalino - vaskularni tip, a u 10% plazmocelularni...

Pročitajte >>>
Limfedem je progresivno oticanje medjućelijskog tkiva, odredjenog dela tela, najčešće  jednog ili više ekstremiteta, trupa, glave, genitalija gde se u medjućelijskom prostoru nagomilava limfa,  jer ne može da se odlije limfnom niti venskom cirkulacijom.

Limfedem

Limfedem je progresivno oticanje medjućelijskog tkiva, odredjenog dela tela, najčešće  jednog ili više ekstremiteta, trupa, glave, genitalija gde se u medjućelijskom prostoru nagomilava limfa,  jer ne može da se odlije...

Pročitajte >>>

Paroksizmalna noćna hemoglobinurija

Paroksizmalna noćna hemoglobinurija spada u stečene hemolizne anemije i karakteriše se stvaranjem krvnih ćelija preosetljivih na komplement kada stradaju sve ćelije pogotovu eritrociti.

Pročitajte >>>

Limfangiom

Limfangiomi su retke anomalije limfnih sudova koje mogu biti urođene ili stečene u prvim godinama života.

Pročitajte >>>