Bolesti krvi (Hematologija)

Eritrociti - crvena krvna zrnca

Crvena krvna zrnca (eritrociti) su najbrojnija vrsta ćelija u organizmu. Njihova osnovna uloga je da transportuju kiseonik od pluća do tkiva i ugljen-dioksid u obrnutom smeru. Osim toga one sadrže...

Pročitajte >>>

Akutne leukemije

Akutne leukemije su maligne bolesti hematopoeznog sistema. Karakterišu se nenormalnim razmnožavanjem neke od ćelija limfoidne ili mijeloidne loze, povećanjem broja belih krvnih zrnaca u perifernoj krvi i povećanjem mase leukocita...

Pročitajte >>>

Aplastična anemija

Aplastična anemija je naziv za bolest kod koje je koštana srž vrlo slabo razvijena, a posledica toga je manjak svih krvnih ćelija u cirkulaciji.

Pročitajte >>>

Trombofilija

Trombofilija je stanje koje povećava rizik od stvaranja krvnih ugrušaka.Krv obrazuje ugruške kako bi zaustavila krvarenje. Kada pacijent boluje od trombofilije, krvni ugrušci se formiraju lakše i brže. Tada je...

Pročitajte >>>

Udruženje hemofiličara Srbije: Ništa nas ne sprečava da istrčimo Trku zadovoljstva

Članovi Udruženja hemofiličara Srbije juče su učestvovali na "Trci zadovoljstva" na Beogradskom maratonu, kako bi istakli da osobe sa hemofilijom i drugim poremećajima krvarenja mogu da funkcionišu i žive potpuno...

Pročitajte >>>

Svetski dan borbe protiv akutnih leukemija: Šta znamo o njima i kako ih lečimo?

Povodom Svetskog dana borbe protiv akutnih leukemija, u petak 21. aprila, u Beogradu održalo se predavanje na temu "Šta znamo o akutnoj leukemiji, kako se ona leči i kako možemo...

Pročitajte >>>

Šta je hemofilija i kada je prepoznata u medicini?

Hemofilija je nasledna bolest. Krv osobe sa hemofilijom ne zgrušava se normalno. Osoba sa hemofilijom ne krvari jače ili brže, nego duži period vremena. Spoljašnje rane obično nisu od veće...

Pročitajte >>>
Anemija se javlja kada dođe do pada eritrocita ili kada je nizak hemoglobin. Jedan od uzroka je nedostatak gvožđa, a on se može rešiti namirnicama bogatim gvožđem.

Anemija (malokrvnost) - uzroci, simptomi i lečenje

Anemija (malokrvnost) predstavlja jedan od najčešćih zdravstvenih problema i procenjuje se da pogađa skoro trećinu svetske populacije, a u većem riziku su žene, deca i osobe sa hroničnim bolestima. Pod...

Pročitajte >>>

Trombofilija u trudnoći

Trombofilija predstavlja stanje pojačanog zgrušavanja (koagulacije) krvi, koje može izazvati trombozu – ugruške krvi u krvnim sudovima.

Pročitajte >>>

Hematologija - ukratko

Poremećaji broja i oblika krvnih ćelija, poremećaji zgrušavanja krvi, kao i bolesti limfnog tkiva u domenu su specijalista za bolesti krvi. Hematologija je grana interne medicine koja se bavi urodjenim...

Pročitajte >>>

Leukociti - bela krvna zrnca

Bela krvna zrnca ili leukociti su krvne ćelije. Njihova uloga je višestruka. Načešće se navodi imunološka, tj. uloga u odbrani od bolesti. Naime, glavni zadatak leukocita je odbrana organizma od...

Pročitajte >>>
Trombocitozama nazivamo stanja sa povećanim brojem trombocita (preko 400*109/L). Trombocitoze mogu biti primarne i sekundarne.

Trombocitoze

Trombocitozama nazivamo stanja sa povećanim brojem trombocita (preko 400*109/L). Trombocitoze mogu biti primarne i sekundarne.

Pročitajte >>>
Trombocitopatije obuhvataju grupu oboljenja kod kojih je poremećena funkcija trombocita. Funkcionalno insuficijentni trombociti su uzrok sklonosti ka krvarenju i pored normalnog broja trombocita.

Trombocitopatije

Trombocitopatije obuhvataju grupu oboljenja kod kojih je poremećena funkcija trombocita. Funkcionalno insuficijentni trombociti su uzrok sklonosti ka krvarenju i pored normalnog broja trombocita.

Pročitajte >>>
Vitamin K je potreban za sintezu FII, VII, IX i X faktora koagulacije u jetri. Vitamin K učestvuje kao koenzim u karboksilaciji glutaminske kiseline na prekursorima spomenutih faktora koagulacije, čime oni dobijaju sposobnost da vežu jone kalcijuma i učestvuju u koagulaciji.

Stečeni poremećaji koagulacije (zbog nedostatka vitamina K)

Vitamin K je potreban za sintezu FII, VII, IX i X faktora koagulacije u jetri. Vitamin K učestvuje kao koenzim u karboksilaciji glutaminske kiseline na prekursorima spomenutih faktora koagulacije, čime...

Pročitajte >>>
Primarna sistemska fibrinoliza je veoma retka. Sreće se u pacijenata sa karcinomom prostate, pankreasa, cirozom jetre ili pri operacijama u području male karlice i prostate, jer su ova tkiva bogata aktivatorima plazminogena.

Primarna Fibrinoliza

Primarna sistemska fibrinoliza je veoma retka. Sreće se u pacijenata sa karcinomom prostate, pankreasa, cirozom jetre ili pri operacijama u području male karlice i prostate, jer su ova tkiva bogata...

Pročitajte >>>