Primarna Fibrinoliza

Primarna sistemska fibrinoliza je veoma retka. Sreće se u pacijenata sa karcinomom prostate, pankreasa, cirozom jetre ili pri operacijama u području male karlice i prostate, jer su ova tkiva bogata aktivatorima plazminogena.

Klinička slika

Oslobađanjem aktivatora plazminogena iz ovih tkiva u cirkulaciju, iz plazminogena nastaje aktivan enzim plazmin, što ima za posledicu sistemsku hiperplazminemiju. Plazmin, osim što razlaže stvorene trombe, razgrađuje fibrinogen, FV i FVIII, a nastali FDP (produkti razgradnje fibrinogena) koče polimerizaciju fibrina. Smanjenje pomenutih faktora koagulacije, a posebno fibrinogena, liza nastalih tromba i antikoagulantno dejstvo FDP značajno remete hemostatski proces, što se klinički manifestuje krvarenjem.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda, laboratorijskih analiza (broj trombocita je obično normalan, vrednosti FDP su izrazito povećane, euglobinsko vreme fibrinolize je skraćeno).

Lečenje

U lečenju se primenjuju inhibitori fibrinolize (epsilon-aminokapronska kiselina i dr.).


Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde