Iz ugla stručnjaka: serijal o raku dojke

Zračna terapija u lečenju raka dojke: Prim. dr Jasmina Mladenović

U novoj epizodi 'Iz ugla stručnjaka' razgovarali smo s radiacionim onkologom, prim. dr Jasminom Mladenović, načelnicom Odeljenja za radioterapiju malignih tumora dojke Klinike za radiacionu onkologiju Intituta za onkologiju i...

Pročitajte >>>

Psihoonkologija kod obolelih od raka dojke: Dr Marija Andrijić

U novoj epizodi 'Iz ugla stručnjaka' razgovarali smo sa psihološkinjom i psihoterapeutkinjom dr Marijom Andrijić s Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije. Sa njom smo pričali o prednostima i važnosti...

Pročitajte >>>

Psihosocijalna podrška obolelima od raka dojke: Slavica Simić

U novoj epizodi 'Iz ugla stručnjaka' razgovarali smo sa psihološkinjom Slavicom Simić iz Savetovališta za žene obolele od raka dojke ‘Jefimija’. Sa njom smo pričali o prednostima psihosocijalne podrške kroz...

Pročitajte >>>

Hirurško lečenje raka dojke: Doc. dr Marko Buta

U novoj epizodi 'Iz ugla stručnjaka' razgovarali smo sa onkohirurgom, doc. dr Markom Butom, šefom odseka za endokrinu hirurgiju i hirurgiju glave i vrata Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije....

Pročitajte >>>

Suportivna terapija kod pacijentkinja sa karcinomom dojke: Dr Jelena Dimitrijević

Dr Jelena Dimitrijević, medikalni onkolog, govorila je na temu suportivne terapije kod pacijentkinja koje boluju od karcinoma dojke. 

Pročitajte >>>

Dijagnostika bolesti dojke: Prim. dr sci. med. Magdalena Radović

Prim. dr sci. med. Magdalena Radović, radiolog, govorila je na temu dijagnostike bolesti dojke kao stručnjak u ovoj oblasti.

Pročitajte >>>

Prof. dr Zvonko Magić: Primena rezultata istraživanja u onkološku kliničku praksu

Prof. dr Zvonko Magić, profesor na predmetu humana genetika Medicinskog fakulteta VMA u penziji, govorio je na temu primene rezultata istraživanja u onkološku kliničku praksu.

Pročitajte >>>

Kliničko ispitivanje lekova: Dr Siniša Radulović, klinički farmakolog

Nema napretka medicine bez novih lekova. Dr Siniša Radulović, klinički farmakolog sa Instituata za onkologiju i radiologiju Srbije u penziji, s nama je razgovarao o kliničkom ispitivanju lekova kod onkoloških...

Pročitajte >>>

Infekcija pneumokokom kod obolelih od maligniteta: Dr Marijana Milović Kovačević, onkolog

Dr Marijana Milović Kovačević, doktor nauka i medikalni onkolog sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, govorila je o značaju infekcije bakterijom Streptococcus pneumoniae (pneumokok) kod malignih bolesnika, načinima prevencije...

Pročitajte >>>

O vakcinaciji onkoloških pacijenata: Dr Ana Jovićević, epidemiolog

U svetlu pandemije koronavirusa u kojoj se nalazimo u poslednje dve godine, pokrenuli smo jednu veoma bitnu temu. Sa dr Anom Jovićević, epidemiološkinjom Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, pričali...

Pročitajte >>>

Inovativna terapija u lečenju karcinoma dojke: Dr sci. med. Ivana Božović-Spasojević

Nekada se za lečenje karcinoma dojke koristila samo hemioterapija i hormonska terapija. Danas u praksi postoji dosta inovativnih lekova. To je velika grupa lekova različitih mehanizama delovanja i različitih potpodela....

Pročitajte >>>

Faktori rizika za karcinom dojke: Dr sci. med. Mirjana Branković-Magić

Faktori rizika za pojavu karcinoma su mnogostruki. Na nepromenljive faktore ne možemo uticati - pol, starenje, gustina žlezdanog tkiva dojke, kao i genetički faktori. Na one promenljive možemo uticati promenom...

Pročitajte >>>

Prim. dr Snežana Šušnjar: Mlade žene sa rakom dojke i fertilitet

Rak dojke je bolest starijih živtnih dobi - što smo stariji, to je veći rizik da osoba oboli od raka dojke. Međutim, rak dojke se javlja i kod mladih žena,...

Pročitajte >>>