Hemofilija: Lična iskustva

"Moja" hemofilija | Iskustva osoba sa hemofilijom

Dvanaesta epizoda serijala „Iskustva osoba sa hemofilijom" se bavi temom prilagođavanja svojih životnih navika na hemofiliju.

Pročitajte >>>

Reakcija okruženja na hemofiliju | Iskustva osoba sa hemofilijom

Jedanaesta epizoda serijala „Iskustva osoba sa hemofilijom" se bavi zabludama koje se vezuju za hemofiliju, kao i reakcijom okruženja na osobe sa hemofilijom.

Pročitajte >>>

Kako se nositi sa bolom? | Iskustva osoba sa hemofilijom

Deseta epizoda serijala „Iskustva osoba sa hemofilijom" se bavi terapijom hroničnih bolova osoba sa hemofilijom.

Pročitajte >>>

Koje fizičke aktivnosti treba da izbegava osoba sa hemofilijom? | Iskustva osoba sa hemofilijom

Deveta epizoda serijala „Iskustva osoba sa hemofilijom" se bavi fizičkim aktivnostima koje osobe sa hemofilijom treba da izbegavaju.

Pročitajte >>>

Da li je osobama sa hemofilijom potreban poseban režim ishrane? | Iskustva osoba sa hemofilijom

Osma epizoda serijala „Iskustva osoba sa hemofilijom" se bavi ishranom osoba sa hemofilijom.

Pročitajte >>>

Kako prepoznati unutrašnje krvarenje? | Iskustva osoba sa hemofilijom

Sedma epizoda serijala „Iskustva osoba sa hemofilijom" se bavi temom unutrašnjeg krvarenja koje se može desiti osobama sa hemofilijom.

Pročitajte >>>

Komplikacije kod osoba sa hemofilijom | Iskustva osoba sa hemofilijom

Šesta epizoda serijala „Iskustva osoba sa hemofilijom" se bavi komplikacijama koje se mogu desiti osobama sa hemofilijom.

Pročitajte >>>

Povreda osobe sa hemofilijom | Iskustva osoba sa hemofilijom

Peta epizoda serijala „Iskustva osoba sa hemofilijom" se bavi povredama koje se mogu desiti osobama sa hemofilijom.

Pročitajte >>>

Kako hemofilija utiče na svakodnevni život | Iskustva osoba sa hemofilijom

Četvrta epizoda serijala „Iskustva osoba sa hemofilijom" se bavi temom uticaja hemofilije na društveni i socijalni život.

Pročitajte >>>

Da li imate hemofiliju u porodici? | Iskustva osoba sa hemofilijom

Treća epizoda serijala „Iskustva osoba sa hemofilijom" se bavi temom nasleđivanja hemofilije.

Pročitajte >>>

Da li postoji prevencija hemofilije? | Iskustva osoba sa hemofilijom

Druga epizoda serijala „Iskustva osoba sa hemofilijom" se bavi prevencijom hemofilije.

Pročitajte >>>

Prvi simptomi hemofilije | Iskustva osoba sa hemofilijom

Prva epizoda serijala „Iskustva osoba sa hemofilijom" se bavi prvim simptomima i faktorom nasleđivanja.

Pročitajte >>>