Ajurveda

Ishrana Kapha, Pitta i Vata konstitucije

Za svaki tip konstitucije se preporučuje različita vrsta ishrane, koja najviše pogoduje određenoj vatri varenja (Agni). Za mešovite tipove je određivanje namirnica i rasporeda obroka dosta komplikovanije, ali se treba...

Pročitajte >>>
Lekar povezuje ajurvedske i alopatske nalaze i zatim, kako bi kreirao dijete u ajurvedi, razvija tretman ili plan prevencije integrišući oba modela.

Dijete u ajurvedi

Postoje tri osnovna fluida ili doše koji određuju čoveka. To su vata (kombinacija elemenata vetra i vazduha), pitta (vatra i voda) i kapha (voda i zemlja). Lekar povezuje ajurvedske i...

Pročitajte >>>

Ajurveda začini u ishrani

U ajurvedskoj kuhinji začinima se pridaje veliki značaj. Začini doprinose ravnoteži i daju jelima orjentaciju u vezi sa Doshama. Začini su u ajurvedi i lekovita sredstva.

Pročitajte >>>

Priprema hrane i redosled jela u ajurvedi

Priprema hrane po ajurvedi zavisi od konstitucije ličnosti. Za neke osobe je bolja sirova ishrana, a za neke kuvana hrana. Početno svojstvo supstanci hrane se u toku pripreme, termičkog zagrevanja...

Pročitajte >>>

Ulja u ajurvedi

U ajurvedi, ulja se koriste više stotina godina. Medicinska biljna ulja (Thailams) najčešće se pripremaju na bazi susamovog ili kokosovog ulja. Primenjuju se za spoljašnje i unutrašnje oblike lečenja.

Pročitajte >>>

Ajurveda i varenje

Ajurveda zastupa mišljenje da izbor namirnica ne treba vršiti prema ukusu hrane, već sa aspekta probave - varenja.  Najvažniji princip u varenju jeste vatra probave – AGNI. Samo kada vatra...

Pročitajte >>>

Dijagnoza u ajurvedi

Vrhunski stručnjaci za ajurvedsku puls dijagnozu u roku od svega nekoliko minuta mogu da otkriju i odrede sve prošle, postojeće ili moguće neravnoteže u duhu i telu pacijenta. Na osnovu...

Pročitajte >>>

Ajuverda masaža abhyanga i terapija shirodhara

Abhyanga (pomazanje, masaža celog tela) je masaža koja se primenjuje u ajurvedskoj medicini i traje tačno određeo vreme. Shirodhara (polivanje glave) predstavlja jedan vid terapije uljima i specifična je terapija...

Pročitajte >>>

Terapija ajurvede

Uglavnom, ajurvedsko lečenje traje određeno vreme tokom kojeg se u telu nešto promeni. U ajurvedi, naravno, postoje i lekovi za akutne slučajeve. Za temeljno lečenje i trajne rezultate potrebna je...

Pročitajte >>>

Tri načela ajurvede

Za ajur-vedu je činjenica da svako ima svoju sudbinu. U ajur-vedi se to zove karma. Svako ima svoju priču koja je relevantna za njegovo životno iskustvo i možemo dostići toliko...

Pročitajte >>>