Tri načela ajurvede

Za ajurvedu je činjenica da svako ima svoju sudbinu. U ajurvedi se to zove karma. Svako ima svoju priču koja je relevantna za njegovo životno iskustvo i možemo dostići toliko daleko koliko ta priča dopušta. Ajurveda naglašava kontakt sa životom uopšteno.

Prvo načelo ajurvede

Prvo načelo ajur-vede govori da je svet u nama povezan sa svetom koji nas okružuje  mikrokosmos i makrokosmos – tako je zdravlje jedne jedinke uvek povezano sa zdravljem celine.

Drugo načelo ajurvede

Prema drugom načelu čovek i univerzum su manifestacija međusobnog delovanja pet velikih elemenata koji su nastali u trenutku namere duha da se manifestuje; na telesnom nivou kombinacija tih elemenata stvara tri osnovna fluida ili doše koji određuju čoveka – to su:
vata (kombinacija elemenata vetra i vazduha),
pitta (vatra i voda) i
kapha (voda i zemlja).

U vreme rođenja svako dobija neke vrednosti od sve tri doše, ali tačna proporcija varira od čoveka do čoveka. Ova proporcija određuje psihofiziološki tip. Postoji 10 klasičnih tipova dobijenih kombinacijom tri doše.

Tri doše su dalje podeljene u brojne subdoše koje su smeštene u određenim delovima tela i imaju određene funkcije. Neravnoteža doša i subdoša narušava normalne funkcije i odgovorna je za razne bolesti. Pošto različiti podtipovi doša i njihovih kombinacija utiču na različite organe i sisteme organa, lekar može da poveže ajurvedsku dijagnozu sa klasifikacijom bolesti u alopatskoj medicini.

Vata doša predstavlja kretanje i tok. Fiziološki, ona reguliše disanje, cirkulaciju i neuromuskularnu aktivnost. Neravnoteža vate stvara bolesti nervnog sistema, hronični bol, srčane aritmije, reumatične probleme, konstipaciju, anksioznost, nesanicu.

Pita doša upravlja svim metaboličkim procesima, razmenom energije i varenjem. Neravnoteže pite stvaraju čir na želucu, visok krvni pritisak, upalne bolesti creva, kožne bolesti i alergijske reakcije. Neravnoteže pite su odgovorne za bes, zavist i ljubomoru.

Kapha doša predstavlja strukturu, koheziju i ravnotežu fluida. Neravnoteže kaphe stvaraju bolesti respiratornog sistema, sinusitis, dijabetes, gojaznost, arterosklerozu i tumore. Neravnoteže kaphe takođe su odgovorne za osećanja vezanosti i pohlepe.

Treće načelo ajurvede

Treće načelo govori da je za zdrav život potrebna ravnoteža svih doša. To znači da se svojim načinom života, ishranom, dnevnim navikama, telesnim aktivnostima, načinom opuštanja i sličnim moramo pobrinuti za tu ravnotežu.

Ovim načelom se u ajur-vedi obavlja terapija na način da se smanjuje ono čega ima previše i povećava ono čega ima premalo. Samo ravnotežom svih fluida, odnosno pet elemenata telo funkcioniše skladno i čoveku omogućuje urbani život.

Mentalni i fizički faktori pacijenta

Princip biološke individualnosti zauzima centralno mesto u ajurvedskoj dijagnozi i terapiji. Ajur-veda naglašava lične faktore bolesnika, a posebno neravnotežu koja nastaje usled narušavanja homeostaze ili imunološkog mehanizma kao osnovne faktore u etiologiji bolesti. Važnu ulogu igraju mentalni i emotivni faktori, za koje se smatra da su kritični za razvoj ovih neravnoteža.


Kod pregleda pacijenta, lekar uvežban u ajur-vedi uzima u obzir prisutnu patologiju a takođe i konstelaciju jedinstvenih psihofizioloških osobina koje čine tu osobu.

Poznavanje psihofiziološkog tipa može pomoći alopatskom lekaru da odredi postojeće neravnoteže i predvidi rizik od budućih bolesti. Lekar povezuje oboje – ajurvedske i alopatske nalaze i zatim razvija tretman ili plan prevencije integrišući oba modela.

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 1

  1. Nada 30.07.2010

    Potreban mi je ajurvedski pregled, ako znate gde molim vas obavestite me. Članak je inspirativan. Potrebne su još takve informacije.
    S poštovanjem,
    Nada


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde