Bolesti mišićno koštanog i vezivnog tkiva (Reumatologija)

Ako osećate hroničan bol u leđima, jutarnju ukočenost i imate teškoće prilikom ustajanja iz kreveta - ne ignorišite simptome. Možda imate ankilozirajući spondilitis.

Konferencija „Jedan od nAS“ o izazovima i lečenju ankilozirajućeg spondilitisa

Ukoliko osećate hroničan bol u leđima, jutarnju ukočenost, imate poteškoće prilikom ustajanja iz kreveta, penjanja uz stepenice i oblačenja - ne ignorišite simptome, već se što pre obratite izabranom lekaru...

Pročitajte >>>

Hofa sindrom

Ponekad nakon snažnog direktnog uticaja masnog tkiva na kolena može nastati povreda (zategnutost) između zadnje butne kosti i kolena. Ova povreda naziva se Hofa sindrom.

Pročitajte >>>

Odlazak na posao sa fibromialgijom

Dnevne aktivnosti, kućnih obaveza i posla, mogu biti veoma zamorni za ljude sa fibromialgijom. Ipak, mnogi ljudi koji boluju od fibromialgije mogu zadržati posao i biti produktivni u svakodnevnom životu....

Pročitajte >>>
Mešovita bolest vezivnog tkiva (MBVT) predstavlja sindrom koji obuhvata simptome i znake sistemskog eritemskog lupusa, sistemske skleroze i polimiozitisa, a u serumu se nalaze u visokom titru antitela protiv ekstraktibilnog nukleusnog antigena (ENA) ili ribonukleoproteina (nRNP).

Mešovita bolest vezivnog tkiva

Mešovita bolest vezivnog tkiva (MBVT) predstavlja sindrom koji obuhvata simptome i znake sistemskog eritemskog lupusa, sistemske skleroze i polimiozitisa, a u serumu se nalaze u visokom titru antitela protiv ekstraktibilnog...

Pročitajte >>>

Intermitentna hidartroza

Intermitentna hidartroza je retka reumatska bolest koja se karakteriše pojavom otoka zglobova sa slabijim, neznatnim bolovima koji se javljaju u jednakim vremenskim intervalima.

Pročitajte >>>

Enteropatijski artritis

Artritis perifernih zglobova ili ankilozirajući spondilitis mogu da se pojave kod bolesnika sa hroničnim enteropatijama, ulceroznim kolitisom ili regionalnim enteritisom.

Pročitajte >>>

Periartritis kolena

Perartritis je zajednički naziv za sve promene koje se odigravaju na strukturama oko zglobova i odnosi se na oboljenja zglobne kapsule, burzi, mišićnih tetiva, njihovih omotača, mišićnih i ligamentarnih pripoja...

Pročitajte >>>

Adhezivni kapsulitis

Adhezivni kapsulitis je oboljenje zglobne kapsule i naziva se još i zaleđeno rame ili blokirano rame. Kapsula ramenog zgloba je izuzetno rastegljiva i omogućava veliki obim pokreta. Kada dođe do...

Pročitajte >>>

Contractura Dupuytren

Contractura Dupuytren (fibromatosis palmaris) je pojava fleksione kontrakture prstiju ruku, koja se javlja usled fibroze i skvrčenja palmarne aponeuroze.

Pročitajte >>>
Mikobakterije mogu biti prouzrokovači infekcije zglobova i kostiju. Zahvatanje skeletne muskulature ima sporu kliničku evoluciju. Lokalne inflamatorne promene neopaženo, podmukolo dovode do destrukcije i mogu sponatno da prelaze kroz faze egzacerbacije i remisije. Sistemski simptomi su često dosutni.

Tuberkuloza kostiju i zglobova

Mikobakterije mogu biti prouzrokovači infekcije zglobova i kostiju. Zahvatanje skeletne muskulature ima sporu kliničku evoluciju. Lokalne inflamatorne promene neopaženo, podmukolo dovode do destrukcije i mogu sponatno da prelaze kroz faze...

Pročitajte >>>
Termin sindrom u medicini označava skup više različitih simptoma i znakova bolesti. Švedski oftalmolog Henrik Sjögren je 1933 godine prvi opisao istovremeno prisustvo suvoće očiju i usta kod bolesnika sa hroničnim zapaljenjem zglobova - reumatoidnim artritisom.

Sjögrenov sindrom - bolest sa mnogo lica

Termin sindrom u medicini označava skup više različitih simptoma i znakova bolesti. Švedski oftalmolog Henrik Sjögren je 1933 godine prvi opisao istovremeno prisustvo suvoće očiju i usta kod bolesnika sa...

Pročitajte >>>

Fibromialgija

Fibromialgija pripada grupi oboljenja koja se zovu sindrom difuznog idiopatskog mišićno-skeletnog bola.

Pročitajte >>>
Metafizealna displazija spada u osteophondrodisplazije - poremećaje rasta i razvoja hrskavice i/ili kosti nepoznate patogeneze.

Metafizealna displazija

Metafizealna displazija spada u osteophondrodisplazije - poremećaje rasta i razvoja hrskavice i/ili kosti nepoznate patogeneze.

Pročitajte >>>
Enhondromatoza se karakteriše unilateralnim multiplim stvaranjem hrskavičavog tkiva u dugim kostima.

Enhondromatoza

Enhondromatoza se karakteriše unilateralnim multiplim stvaranjem hrskavičavog tkiva u dugim kostima.

Pročitajte >>>

Ahondrogenezija

Ahondrogenezija je poremećaj u razvoju kosti i hrskavice kod kog postoji smanjena osifikacija.

Pročitajte >>>