Bolesti mišićno koštanog i vezivnog tkiva (Reumatologija)

Marfanov sindrom

Marfanov sindrom je nasledni poremećaj vezivnog tkiva koji se karaketriše visokim rastom, prolapsom mitralne valvule, dilatacijom i disekcijom aorte.

Pročitajte >>>

Feltijev (Felty) sindrom

Feltijev sindrom je potecijalno ozbiljno stanje udruženo sa reumatoidnim artritisom. Karakteriše se trijasom - reumatoidnim artritisom (RA), splenomegalijom (uvećanom slezinom) i granulocitopenijom (smanjen broj granulcita).

Pročitajte >>>

Artrogripoza (Arthrogryposis)

Artrogripoza predstavlja grupu hetreogenih neprogresivnih stanja koja se karakterišu multiplim kontrakturama zglobova na rođenju.

Pročitajte >>>

Hronični juvenilni artritis

Juvenilni hronični artritis (JHA) ne predstavlja jedinstveno oboljenje, sa jedinstvenom etiologijom, patogenezom i kliničkim tokom, već skup više nozoloških celina dečjeg uzrasta. JHA je termin koji se odnosi na sva...

Pročitajte >>>

Psorijazni artritis

Psorijaza, udružena sa inflamatornim artritisom i obično negativnim testom za reumatoidni faktor (RF), predstavlja psorijazni artritis.

Pročitajte >>>
Kifoza predstavlja deformitet kičmenog stuba sa posteriornim izbočenjem, najčešće u torakalnom delu kičme.

Kifoza

Kifoza predstavlja deformitet kičmenog stuba sa posteriornim izbočenjem, najčešće u torakalnom delu kičme.

Pročitajte >>>

Skolioza

Skolioza je deformitet lokomotornog sistema koji se javlja tokom rasta a nakon završenog rasta se stabilizuje. Kičma čoveka gledana od napred ili nazad (frontalna ravan) je ravna, bez ikakve krivine...

Pročitajte >>>

Polimiozitis

Polimiozitis spada u idiopatske inflamatorne miopatije koje karakterišu zapaljenske i  delom, degenerativne promene poprečno - prugastih mišića.

Pročitajte >>>

Spondiloza

Spondiloza je rezultat dugotrajnog degenerativnog procesa sa hipertrofičnoim promenama, stvaranjem osteofita (koštani trnovi) koji mogu da prominirajuu u kičmeni kanal i da dovedu do degenerativnih promena na kičmenoj moždini.

Pročitajte >>>

Osteomijelitis

Osteomijelitis predstavlja oboljenje kod koga nastaje zapaljenje koštane srži izazvano različitim uzročnicima.

Pročitajte >>>