Ženske priče bez tabua

Neplodnost, miomi i endometrioza | Dr Tatjana Dosev, dr Biljana Popović Todorović

Žensko zdravlje ne treba da bude tema o kojoj se govori šapatom. U prvoj epizodi imamo tri važne teme, a to su neplodnost, endometrioza i miomi.

Pročitajte >>>

Ženske priče bez tabua

Žensko zdravlje ne treba da bude tema o kojoj se govori šapatom. Potpuno suprotno od onoga na šta smo navikli, o njemu ćemo govoriti vrlo glasno.

Pročitajte >>>