Zdravlje dece

Povišena telesna temperatura nije bolest sama za sebe, nego znak bolesti. Može se javiti kod različitih bolesti i stanja, a gotovo uvek se javlja kod zaraznih bolestimi. Većinom prođe bez komplikacija, ali uvek je potrebno pratiti bolesnika i ako postoji i najmanja sumnja da je moguće reč o stanju ili bolesti koje mogu dovesti do ozbiljnih zdravstvenih komplikacija, potrebno je odmah otići lekaru.

Povišena telesna temperatura

Povišena telesna temperatura nije bolest sama za sebe, nego znak bolesti. Može se javiti kod različitih bolesti i stanja, a gotovo uvek se javlja kod zaraznih bolestimi. Većinom prođe bez...

Pročitajte >>>

Retencija testisa – nespušteni testis

Retencija testisa ili nespušteni testis je poremećaj kod kojeg tokom unutarmaterničnog razvoja dečaka nije došlo do spuštanja testisa u njihov prirodni položaj – u mošnice ( mošnje, skrotum). Testisi mogu...

Pročitajte >>>

Deca i disciplina

Deca ne rade uvek ono što roditelji žele. Kada se dete loše ponaša, roditelji trebaju da znaju kako da reaguju. Svakom detetu su potrebna pravila koja pomažu da dete nauči...

Pročitajte >>>

Anomalije vilice i zuba i njihov uticaj na govor

Iako nam se čini da do usvajanja nekog glasa kod deteta dolazi spontano i samo po sebi, svakodnevna praksa nas razuverava. Na usvajanje izgovora bilo kog glasa utiče mnogo faktora....

Pročitajte >>>

Razvoj govora i jezika kod dece između druge i treće godine

Rečnik deteta starog 2,5 god sadrži 450 reči, dok deteta starog 3 god oko 1000 reči. Na uzrastu do 3 godine prosečna dužina rečenice deteta je od 2,5 do 3...

Pročitajte >>>

Starosne kategorije u sportista i biološki razvoj

Period od 8. do 10.godina učenje osnovnih pokreta. Od 11 - 12.godine  učenje i savladavanje osnovnih tehnika sportskih grana, (u nekim sportovima i ranije) a posebno one kojom želi da...

Pročitajte >>>

Kalendar obaveznih vakcina

U nastavku ovog teksta pogledajte spisak vakcina koje finansira RZZO

Pročitajte >>>

Poremećaj ponašanja dece

Poremećaj ponašanja pripada grupi poremećaja koji se javljaju u detinjstvu i mladosti. Manifestuje se narušavanjem prava drugih sa ciljem da se oni ponize ili povrede. Pored ovoga decu sa poremećajem...

Pročitajte >>>

Cerebralna paraliza

Cerebralna paraliza je oboljenje koje se manifestuje poteškoćama sa držanjem, ravnotežom i nedovoljno usklađenim pokretima zbog ukočenosti ili slabosti mišića. Pojam "cerebralna" odnosi se na mozak, a "paraliza" na poremećaj...

Pročitajte >>>

Kako izgleda pravilan rast kod dece?

Rast je jedan kompleksan i dinamičan fenomen, ali je strogo regulisan i kontrolisan. Predstavlja jedan od najpouzdanijih pokazatelja zdravstvenog stanja deteta, adekvatne ishrane i zadovoljavajućeg psihoemocionalnog okruženja. 

Pročitajte >>>

O Tarnerovom sindromu

Tarnerov sindrom predstavlja relativno čest hromozomski poremećaj koji se javlja isključivo kod ženske dece. Dolazi do gubitka dela ili celog X hromozoma i to se dešava tokom intrauterinog razvoja.

Pročitajte >>>

O patološki niskom rastu kod dece

Patološki nizak rast je jedan arbitrarno određen kriterijum.

Pročitajte >>>

O deci koja su rođena mala za gestaciono doba

Deca koja su rođena mala za gestacionu dob predstavljaju vrlo važnu grupu za praćenje u pedijatrijskom uzrastu i to nisu retka deca. To su deca koja su rođena sa malom...

Pročitajte >>>

O hormonu rasta

Hormon rasta ili somatropin je hormon koji utiče na pravilan i rast i razvoj dece.

Pročitajte >>>

Da li su niska deca zdrava deca?

Niska deca mogu biti i zdrava i niska. Kako kaže dr Vesna Cvetković, istraživanja učestalosti i uzroka niskog rasta pokazuju da veoma velika većina dece, čak do 89%  može biti...

Pročitajte >>>