Zdravlje dece

Povišena telesna temperatura nije bolest sama za sebe, nego znak bolesti. Može se javiti kod različitih bolesti i stanja, a gotovo uvek se javlja kod zaraznih bolestimi. Većinom prođe bez komplikacija, ali uvek je potrebno pratiti bolesnika i ako postoji i najmanja sumnja da je moguće reč o stanju ili bolesti koje mogu dovesti do ozbiljnih zdravstvenih komplikacija, potrebno je odmah otići lekaru.

Povišena telesna temperatura

Povišena telesna temperatura nije bolest sama za sebe, nego znak bolesti. Može se javiti kod različitih bolesti i stanja, a gotovo uvek se javlja kod zaraznih bolestimi. Većinom prođe bez...

Pročitajte >>>

Retencija testisa – nespušteni testis

Retencija testisa ili nespušteni testis je poremećaj kod kojeg tokom unutarmaterničnog razvoja dečaka nije došlo do spuštanja testisa u njihov prirodni položaj – u mošnice ( mošnje, skrotum). Testisi mogu...

Pročitajte >>>

Deca i disciplina

Deca ne rade uvek ono što roditelji žele. Kada se dete loše ponaša, roditelji trebaju da znaju kako da reaguju. Svakom detetu su potrebna pravila koja pomažu da dete nauči...

Pročitajte >>>

Anomalije vilice i zuba i njihov uticaj na govor

Iako nam se čini da do usvajanja nekog glasa kod deteta dolazi spontano i samo po sebi, svakodnevna praksa nas razuverava. Na usvajanje izgovora bilo kog glasa utiče mnogo faktora....

Pročitajte >>>

Razvoj govora i jezika kod dece između druge i treće godine

Rečnik deteta starog 2,5 god sadrži 450 reči, dok deteta starog 3 god oko 1000 reči. Na uzrastu do 3 godine prosečna dužina rečenice deteta je od 2,5 do 3...

Pročitajte >>>

Starosne kategorije u sportista i biološki razvoj

Period od 8. do 10.godina učenje osnovnih pokreta. Od 11 - 12.godine  učenje i savladavanje osnovnih tehnika sportskih grana, (u nekim sportovima i ranije) a posebno one kojom želi da...

Pročitajte >>>

Kalendar obaveznih vakcina

U nastavku ovog teksta pogledajte spisak vakcina koje finansira RZZO

Pročitajte >>>

Poremećaj ponašanja dece

Poremećaj ponašanja pripada grupi poremećaja koji se javljaju u detinjstvu i mladosti. Manifestuje se narušavanjem prava drugih sa ciljem da se oni ponize ili povrede. Pored ovoga decu sa poremećajem...

Pročitajte >>>

Cerebralna paraliza

Cerebralna paraliza je oboljenje koje se manifestuje poteškoćama sa držanjem, ravnotežom i nedovoljno usklađenim pokretima zbog ukočenosti ili slabosti mišića. Pojam "cerebralna" odnosi se na mozak, a "paraliza" na poremećaj...

Pročitajte >>>

Sistematski pregled dece

Sistematski pregled obuhvata detaljan lekarski pregled  po sistemima organa, antropološka merenja i zavisno od uzrasta, zakonom predviđena paraklinička ispitivanja.

Pročitajte >>>

Uticaj različitih roditeljskih stilova vaspitanja na odnos prema bolesti kod dece i adolescenata sa dijabetesom

Kao generalni zaključak istraživanja može se reći da je podrška vršnjaka važna kao emocionalni rezervoar i donosilac osećanja pripadnosti vršnjačkoj grupi, ali da je za dobru metaboličku kontrolu dijabetesa najvažnija...

Pročitajte >>>

Nizak rast - uzroci, prepoznavanje, lečenje

Rast je veoma složen proces koji se odvija pod uticajem brojnih genetskih činilaca i niza faktora iz okoline. Normalan rast je jedan od najpouzdanijih pokazatelja dobrog zdravstvenog stanja deteta, adekvatne...

Pročitajte >>>

Šta je to nizak rast?

Otkrivanje niskog rasta obično kreće iz porodice. Roditelje obično muče pitanja poput toga da li je njihovo dete dovoljno poraslo, da li bi trebalo nešto da preduzmu po tom pitanju.

Pročitajte >>>

Karta rasta: praćenje rasta kod dece

Karta rasta je namenjena redovnom praćenju rasta i prepoznavanju odstupanja u rastu kod dece koje se lako može uočiti u grafiku.

Pročitajte >>>

Pravovremeno prepoznavanje dece niskog rasta

Uzroke niskog ili usporenog rasta najbolje je otkriti u pretpubertetskom uzrastu (između 4. i 7. godine). Ukoliko je tempo rasta manji od 4,5 cm godišnje, bez obzira na uzrast, treba...

Pročitajte >>>