Dipl. logoped Smilja Vukotić

Diplomirani logoped

 Smilja Vukotić

Telefon za zakazivanje

+381 63 687 460

Oblasti medicine

Grad

Jezici

O lekaru

  • Diplomirani logoped, rođena 1981. u Beogradu.
  • Diplomirala na Defektološkom fakultetu (sada: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju), logopedski smer, 2005. godine
  • Po zavrsetku studiranja započela pripravnički staž na Klinici za rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”. 
  • Nakon pripravničkog staža nastavlja sa radom na dečijem odeljenju Klinike. 
  • Bavi se problemima kasnog progovaranja, govornih i jezičkih poremećaja (razvojna disfazija, mucanje, problem artikulacije), kao i patologijom glasa, problemima čitanja, pisanja, računanja i ostalih školskih veština. 
  • Radi sa pacijentima koji su doživeli povredu glave, pacijentima koji imaju smanjene motorne i/ili mentalne sposobnosti i/ili imaju problem sa čulom vida/sluha. 
  • Tokom 2017. godine radila kao vodeći logoped u LIH Olivia’s Place Shenzhen Pediatric Clinic, u Kini.
  • Usavršavala se na polju upotrebe standardizovanog test materijala u cilju precizne dijagostike govorno-jezičkih poremećaja dece.

Obrazovanje:

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Diplomirala na Defektološkom fakultetu (sada: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju), logopedski smer, 2005. godine.

Radno iskustvo:

Klinika za rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”

Pripravnički staž, a nakon staža nastavak rada na dečijem odeljenju Klinike.

LIH Olivia’s Place Shenzhen Pediatric Clinic, Kina

Vodeći logoped.

Najnoviji tekstovi koje je lekar objavio:
Zakažite pregled kod Dipl. logoped Smilja Vukotić