Preporuka korisnicima

Preporuka za korisnike servisa stetoskopa - efikasno postavljanje pitanja doktoru

Poštovani korisnici servisa 'Pitajte Doktora' . Ukoliko želite da na vaše pitanje bude brzo, efikasno i precizno odgovoreno, evo nekoliko saveta kako pitanje da postavite i šta u tekstu treba da navedete:

  • 1. Kratko i jasno postavite pitanje
  • 2. Navedite od kada ili koliko dugo imate problem
  • 3. Ukratko opišite problem (navedite simptome, lokalizaciju, trajanje…)
  • 4. Da li ste koristili neku terapiju i koju i koliko je bila uspešna
  • 5. Da li ste radili dodatna ispitivanja ili pretrage
  • 6. Ako ste u mogućnosti, uz pitanje pošaljite i vaše poslednje nalaze
  • 7. Da li bolujete od neke druge bolesti
  • 8. Da li u porodici neko boluje od te ili sličnih bolesti
  • 9. Budite iskreni, navedite i vaše loše navike (alkohol, pušenje, gojaznost, droge…)
  • 10. Ukoliko znate, navedite čiji odgovor (kojeg specijaliste) želite da pročitate.

Prateći ova kratka upustva, pomoćićete pre svega sebi a ujedno i nama olakšati posao. Sa druge strane vam se uveliko zahvaljujemo što koristite naše usluge online klinike i u to ime vam želimo srećan i pre svega zdrav život!