Pitajte doktora

Najnoviji odgovori (78346)

 1. Molim tumačenje rezultata likvora u izoelektrofokusiranom serumu dobijeni rezultat kaže: nalaz uredan (ispred toga ima kvadratić koji je štikliran). Dalje ispod piše, pored svake stavke kvadratić ali nije štiklirano, kaže dalje oligoklonalne trake u likvoru serum normalan, nalaz govori u prilog intratekalne sinteze igG., oligoklonalne igG trske u likvoru i tako dalje sve o ovim trakama.

  Da li ovaj nalaz znači da imam multipla sklerozu? Likvor je iz Požarevačke Bolnice poslat na neurologiju Kliničkog centra Srbije. Rezultate sam čekala puna tri meseca.

  Odgovoreno: 12. 05. 2019.
  • Poštovana,

   Postoji 5 kategorija nalaza izoelektričnog fokusiranja likvora i seruma. Koliko sam shvatio, na vašem nalazu piše da je normalan nalaz. S obzirom da ne postoji biološki marker za dijagnozu MS, normalan nalaz goori da nema intratekalne sinteze CNS-a, ali postoje pacijenti koji imaju MS sa urednim nalazom likvora. Najvažniji je klinički pregled neurologa, tegobe pacijenta, magnetna rezonanca, nalaz oftalmologa (FOU) i prema starim kriterijumima Evocirani potencijali.

 1. Juče sam bila na snimanju glave - MR. Rezultati su prikazali neku tačku, piše T2/FLAIR, da li mi možete reći šta je u pitanju i da li je opasno? 

  Odgovoreno: 12. 05. 2019.
  • Poštovana,

   T2/FLAIR je samo sekvenca na magnetnoj rezonanci, a ta opisana "tačka" je bitna. Da li mikroangipatska promena, krvni sud, kalcifikat ili nešto još. Potrebno je da Vas i Vaš nalaz MR endokranijuma pogleda neurolog

   Srdačan pozdrav

 1. Imam smetnje sa hodanjem, vrtoglavice, slabost leve strane tela i urgenciju mokrenja ikontinencijom. Indikovano je sledeće: MR endokranijuma mikroangiopske promene, MR Vratne kičme su suspektne demilizacione promene na C1. Na KN levo, levi C vihiperstezijaleve polovine lica, na GE i DE levo MTR povišene više levo, plantalni odgovor snižen levo, spacisitet povećan levo na De hiperstezije leve polivne tela. Hod spastično ataksičan, indikovana LP i IV.Fou morbi demyelinates systematis nervosi centralis specifikati. 

  Odgovoreno: 12. 05. 2019.
  • Poštovana,

   U vašem slučaju je postavljena sumnja na demijelinizaciono oboljenje centralnog nervnog sistema, kakva je i najčešća bolest iz ovog spektra Multipla skleroza. Potrebno je da se uradi očni pregled FOU, tzv očno dno, a posle toga LP (lumbalna punkcija) na nekom od neuroloških odeljenja ili klinika, da bi se taj likvor neuroimunološki obradio (izoelektrično fokusiranje seruma i likvora, pregled na oligoklonalne trake koje mogu da govore da se radi o gore pomenutoj bolesti. Trebali bi ste se posavetovati sa vašim neurologom oko primene za početak pulsne kortikosteroidne terapije

   Srdačan pozdrav.

 1. Lečenje kvadriplegije
  Pitanje broj: #161260

  Radi se potpuno oduzetom bolesniku dijagnoze quadriplegija, starosti 72 godine. U prilogu su ljekarski nalazi. Da li možete da mi pojasnite dijagnozu i uputite me na dalje liječenje?

  Odgovoreno: 19. 03. 2019.
  • Prezentacija nadležnom konzilijumu radi eventualne palijativne zračne terapije, ali s obzirom da se radi o već oduzetom pacijentu potrebna je suporativna terapija i nega u nekom od hospisa. Posetite sajt Bel hospise http://www.belhospice.org/eng/ i posavetovati se sa nadležnim onkologom i zaštitnikom prava pacijenata šta dalje i da li je u vašem mestu moguće palijativno zbrinjavanje.

 1. Lečenje neuralgije mozga
  Pitanje broj: #152553

  Poštovani,

  Dijagnosticirali su mi neuralgiju mozga. Povredžen trigemenus, i imam problema sa jezikom i povremeno jake bolove koje postaju sve cešći. Pijem Tergetol, ali ništa bolje. Šta mi predlažete?

  Hvala

  Odgovoreno: 20. 06. 2017.
  • Poštovani,

   Potrebno je da Vas vidi doktor za terapiju bola i da prepiše odgovarajuću terapiju.

   Pozdrav

Prikazano 1-5 od ukupno 4276 pitanja