Da zakažete pregled pozovite 063 687 460

Zakažete pregled 063 687 460

Najnoviji odgovori (79593)

 1. Tumačenje dijagnoze leiomyosarcoma
  Pitanje broj: #162983

  Molim Vas, protumačite mi dijagnozu st.post op.leiomyosarcoma pelvicis a.m. IV , posebno ne zanima šta znači a.m. IV?

  Odgovoreno: 10. 07. 2019.
 1. Molim Vas da mi protumačite rezultate za mamu, 64 godine CA ductale invasivum glandulae mammae G2 ER skor 4 (2+2) PR skor 0 HER2 3+ KI67 20%.

  Odgovoreno: 09. 06. 2019.
  • Radi se o biološki agresivnijoj fomi tumora dojke te će verovatno biti potrebno sprovesti hirurško lečenje i hemioterapiju uz biološku terapiju, a potom započeti sa hormnoterapijom Nolvadex uz biološku terapiju sa ili bez radioterapije. Lešenje zavisi i od stadijuma bolesti i opšteg stanja pacijentkinje. U svakom slučaju potrebno je konsultovati hirurga, onkologa i postupiti u skaldu sa mišljenjem onkološkog konzilijuma.

 1. Moj deda ima nesitnoćelijski karcinom pluća, sa metastazama na kičmenim pršljenovima i uvećanim limfnim zlezdama medijastinalno. Bolest je već dosta uznapredovala i pored svih hemioterapija. Ima na vratu tumorsku masu, crvene boje, sa beličastim tačkama koja se sve više uvećava. U prilogu je slika. Da li može sa tim nešto da se uradi ? Izgleda kao da će pući svakog časa.

  Odgovoreno: 09. 06. 2019.
  • Konsultovati nadležnog hirurga i onkologa, verovatno je potrebno načiniti CT pregled vrata na kome je moguće videti odnos promene i velikih krvnih sudova vrata.

 1. Gde mogu kupiti cisplatin
  Pitanje broj: #101333

  Gde mogu da kupim cisplatin 100 mg?

  Odgovoreno: 30. 05. 2019.
  • Lek je odobren od strane RFZO-a i daje se po dobijanju konzilijarne odluke u nekom od onkoloških dispanzera.

 1. Šta znači prominiranje
  Pitanje broj: #101781

  Šta znači izraz prominiranje?

  Odgovoreno: 30. 05. 2019.

Prikazano 1-5 od ukupno 777 pitanja