Virusi

Bolest poljupca - Mononukleoza

Mononukleoza prvenstveno pogađa mlade, između 15 i 25 godina iako se može javiti i kod ostalih ljudi. Drugi naziv za mononukleozu je bolest poljupca, a toliko je rasprostranjena da smo...

Pročitajte >>>

Stomačni virus

Leto je vreme kada se zbog visoke temperature namernice brže kvare, a bakterije brže razmnožavaju. Usled nedovoljnog održavanja higijene mogu se javiti različiti stomačni problemi. Tada se često javlja stomačni...

Pročitajte >>>

Kako razlikovati grip od prehlade?

Grip i prehlada su virusne bolesti disajnih puteva. Spadaju u kapljične infekcije. Iako simptomi mogu biti slični, grip ne treba olako shvatiti - to je ozbiljna bolest koja može izazvati...

Pročitajte >>>

Hepatitis D

Virusni hepatitis D je infektivno oboljenje koje se najčešće javlja uz već postojeći hepatitis B.  Virus hepatitisa D (VHD) pripada nepotpunim virusima. Sastoji se od RNK čestice koja je kružna...

Pročitajte >>>

Molluscum contagiosum

Molluscum contagiosum virus je virus iz grupe DNK Pox virusa, izrazito epidermotropan. Ovi virusi poseduju bikonkavno jezgro okruženo proteinskom membaranom sa dva lateralna tela. Genom čini linearna dvolančana DNK. Replikacija...

Pročitajte >>>

Parvovirus B19

Parvovirus B19 je iz familije Parvoviridae. To je najmanji DNK virus pa otuda potiče i ime (parvo-mali). Otporniji je u spoljašnjoj sredini od ostalih virusa, najverovatnije zbog jednostavne građe. Humani...

Pročitajte >>>

Ebola

Ebola je hemoragijski filovirus oblika štapa za hokej, prstena ili slova U, a pripada jednoj od četiri grupe ove kategorije, iz familije Filoviridae. To su RNK virusi sa polimorfnim, ponekad...

Pročitajte >>>

Marburg virus

Marburg virus spada u rod Filovirusa a porodicu Filoviridae. To je animalni hemoragijski virus oblika štapa za hokej, prstena ili slova U. Filovirusi su RNK virusi sa polimorfnim, ponekad i...

Pročitajte >>>

Norwalk virus

Norwalk virusi spadaju u rod Calcivirus a porodicu Caliciviridae. Prosečna veličina im je 26-32 nm. Dosta su otporni u spoljašnjoj sredini. Genom se sastoji od jednog molekula jednolančane RNK. Nemaju...

Pročitajte >>>

Virus hepatitisa D

Virus hepatitisa D (VHD) pripada nepotpunim virusima. Sastoji se od RNK čestice koja je kružna i jednostrukog lanca. Omotač dobija od virusa hepatitisa B i tek tada postaje potpun virus...

Pročitajte >>>