Virusi

Virus Mumpsa

Virus Mumpsa se ubraja u rod Paramyxovirusa a u porodicu Paramyxoviridae. To su RNK virusi sa polimorfnim, po pravilu grubo jajastim, ali ponekad i filamentoznim virionom 150-300 nm u dijametru....

Pročitajte >>>

Virus Papatači groznice

Virus Papatači groznice je arbovirus C grupe koji spada u rod Phlebovirusa, a porodicu Bunyaviridae. To su RNK virusi sa okruglim ili ovalnim virionom, 80-120 nm u promeru. Imaju dvoslojni...

Pročitajte >>>

Virus Krimsko-Kongo hemoragijske groznice (Crimean-Congo Hemorrhagic Fever)

Virus Krimsko-Kongo hemoragijske groznice ( Crimean-Congo Hemorrhagic Fever) je arbovirus grupe C koji pripada rodu Nairovirusa, a porodici Bunyaviridae. To su RNK virusi sa okruglim ili ovalnim virionom, 80-120 nm...

Pročitajte >>>

Virus Denge

Virus Denge je arbo virus B grupe koji pripada rodu Flavivirusa, a porodici Flaviviridae. Flavivirusi su veličine 40-50 nm, imaju infektivnu (pozitivnu) jednolančanu RNK. Kuglastog su oblika, a kapsid im...

Pročitajte >>>

Virus žute groznice

Virus žute groznice je arbo virus B grupe koji pripada rodu Flavivirusa, a porodici Flaviviridae. Flavivirusi su veličine 40-50 nm, imaju infektivnu (pozitivnu) jednolančanu RNK. Kuglastog su oblika, a kapsid...

Pročitajte >>>

Adenovirusi

Adenovirusi spadaju u porodicu Adenoviridae. To su DNK virusi srednje veličine, sa linearnom dvolančanom DNK. Sazrevanje i oblikovanje se odvija u jedru. Između 4 i 5% svih respiratornih bolesti je...

Pročitajte >>>
Hepatitis C je virus. Ovo je slika virusa na mikroskopskom preseku.

Virus hepatitisa C

Virus hepatitisa C (HCV) pripada RNK virusima, familija Flaviviridae. Genom čini jednostruka RNK a omotač proteini, veličine je 35-50 nm. Pokazuje hipervarijabilnost regija genoma i do sada je opisano 12...

Pročitajte >>>

Hantaan virus

Hantaan virus spada u rod Hanta virusa a u porodicu Bunyaviridae. Ovi virusi imaju negativnu RNK i lipidni omotač. Replikaciju obavljaju u citoplazmi.

Pročitajte >>>

Rubella virus

Rubella virus spada u rod Rubivirusa, a familiji Togaviridae. Pripada RNK virusima. Okruglog je oblika 60-70 nm u prečniku. Ima omotač koja sadrži lipide. Replikuje se u citoplazmi. Neotporan je...

Pročitajte >>>

Virus konjskog encefalitisa

Virus konjskog encefalitisa ( Equine Encephalitis) pripada rodu Alpha virusa, a porodici Togaviridae. Ovi virusi imaju osobinu da se razmnožavaju u cirtropodima. Imaju jednolačanu RNK i kubični kapsid. Imaju dva...

Pročitajte >>>