Virusi

Virus hepatitisa B

Virus hepatitisa B (HBV) je hepatotropan virus koji pripada DNK virusima, rod Orthohepadna virus, familija Hepadnavirade. Veoma je složene građe i otporan na hemijske i fizičke uticaje spoljašnje sredine. Sferičnog...

Pročitajte >>>

Ross River virus

Ross River virus (RRV) je veoma važan virus iz grupe Arbovirusa, endemska područja su u Australiji. Ovi virusi su veličine 40-50 nm, imaju infektivnu (pozitivnu) jednolančanu RNK. Kuglastog su oblika,...

Pročitajte >>>

Varicella zoster virus

Varicella zoster virus spada u rod Varicella virusa a u porodicu Herpesviridae. Genom čini dvolančana DNK sa terminalnim ponavljajućim sekvencama. Omotač je troslojan. Replikuje se u jedru, ćeliju napušta lizom...

Pročitajte >>>

Epstein Barr virus

Epstein Barr virus spada u rod Lymphocriptovirusa, a u porodicu Herpesviridae. Genom čini dvolančana DNK sa terminalnim ponavljajućim sekvencama. Omotač je troslojan. Replikuje se u jedru, ćeliju napušta lizom ili...

Pročitajte >>>

Herpes simplex virus

Herpes simplex virus spada u rod Simplexvirusa, a u porodicu Herpesviridae. Genom čini dvolančana DNK sa terminalnim ponavljajućim sekvencama. Omotač je troslojan. Replikuje se u jedru, ćeliju napušta lizom ili...

Pročitajte >>>

Humani cytomegalovirus HCMV

Humani Citomegalovirus (HCMV) spada u grupu herpes virusa i veoma je rasprostranjen. Izvor zaraze mogu biti krv, semena tečnost, vaginalni iscedak, urin, pljuvačka i suze, a za prenos je neophodan...

Pročitajte >>>

Virus Morbilla

Virus Morbilla spada u rod Morbillivirus, a u porodicu Paramyxoviridae. To su RNK virusi sa polimorfnim, po pravilu grubo jajastim, ali ponekad i filamentoznim virionom 150-300 nm u dijametru. Genom...

Pročitajte >>>

Virus Rabiesa

Virus Rabiesa (besnila) spada u rod Lissavirusa a porodicu Rhabdoviridae. Oblika je puščanog metka. Ima lipidnu ovojnicu, pa je osetljiv na delovanje etera i hloroforma, rastvarače za lipide, deterdžente i...

Pročitajte >>>

Virus Mumpsa

Virus Mumpsa se ubraja u rod Paramyxovirusa a u porodicu Paramyxoviridae. To su RNK virusi sa polimorfnim, po pravilu grubo jajastim, ali ponekad i filamentoznim virionom 150-300 nm u dijametru....

Pročitajte >>>

Virus Papatači groznice

Virus Papatači groznice je arbovirus C grupe koji spada u rod Phlebovirusa, a porodicu Bunyaviridae. To su RNK virusi sa okruglim ili ovalnim virionom, 80-120 nm u promeru. Imaju dvoslojni...

Pročitajte >>>