Virusi

Humani T-limfotropni virus (HTLV)

HTLV spada u rod Deltaretrovirusa, podfamiliju Onkovirinae a familiju Retroviridae. Retrovirusi pripadaju velikoj grupi RNK virusa. Termin retro odnosi se na proces reverzne transkripcije. Ovi virusi su, zahvaljujući reverznoj transkripciji,...

Pročitajte >>>

Virus varicellae

Virus varicellae (varičele) pripada DNK virusima, familiji Herpesviridae, rod Varicellavirus. Neotporan je u spoljašnoj sredini i lako ga uništavaju fizički postupci i hemijska sredstva. Genom čini dvolančana DNK sa terminalnim...

Pročitajte >>>

Virusi influenzae

Virusi influenzae (tip A, B i C) su RNK virusi iz roda Orthomyxovirusa, familije Orthomyxoviridae, koji se razlikuju na osnovu nukloproteina na svojoj površini koji stalno podležu mutacijama, stvarajući na...

Pročitajte >>>

Monkeypox virus

Monkeypox virus (virus boginja majmuna) spada u rod Orthopoxvirusa, a porodicu Poxviridae. Ovi virusi poseduju bikonkavno jezgro okruženo proteinskom membaranom sa dva lateralna tela. Genom čini linearna dvolančana DNK. Replikacija...

Pročitajte >>>

Humani imunodeficijentni virusi (HIV)

Humani imunodeficijenrtni virusi  (HIV1 i HIV2) pripadaju rodu Retrovirusa, porodici Lentaviridae. Jezgro virusa se sastoji od dvolančane RNK, proteina jedra, polipeptidnih proteina, reverzne transkriptaze, HIV polimeraze, 9 gena, kao i...

Pročitajte >>>
Postoji preko 80 identifikovanih papiloma virusa koji prouzrokuju nekoliko različitih vrsta bradavica kod ljudi: kožne, plantarne, ravne i laringealne papilome, a 30 izaziva polne kondilome.

Humani papiloma virus

Postoji preko 80 identifikovanih papiloma virusa koji prouzrokuju nekoliko različitih vrsta bradavica kod ljudi: kožne, plantarne, ravne i laringealne papilome, a 30 izaziva polne kondilome.

Pročitajte >>>

Virus variolae

Virus variolae spada u rod Orthopoxvirusa, a u porodicu Poxviridae. Ovi  virusi poseduju bikonkavno jezgro okruženo proteinskom membaranom sa dva lateralna tela. Genom čini linearna dvolančana DNK. Replikacija se vrši...

Pročitajte >>>

Virus hepatitisa B

Virus hepatitisa B (HBV) je hepatotropan virus koji pripada DNK virusima, rod Orthohepadna virus, familija Hepadnavirade. Veoma je složene građe i otporan na hemijske i fizičke uticaje spoljašnje sredine. Sferičnog...

Pročitajte >>>

Ross River virus

Ross River virus (RRV) je veoma važan virus iz grupe Arbovirusa, endemska područja su u Australiji. Ovi virusi su veličine 40-50 nm, imaju infektivnu (pozitivnu) jednolančanu RNK. Kuglastog su oblika,...

Pročitajte >>>

Varicella zoster virus

Varicella zoster virus spada u rod Varicella virusa a u porodicu Herpesviridae. Genom čini dvolančana DNK sa terminalnim ponavljajućim sekvencama. Omotač je troslojan. Replikuje se u jedru, ćeliju napušta lizom...

Pročitajte >>>

Epstein Barr virus

Epstein Barr virus spada u rod Lymphocriptovirusa, a u porodicu Herpesviridae. Genom čini dvolančana DNK sa terminalnim ponavljajućim sekvencama. Omotač je troslojan. Replikuje se u jedru, ćeliju napušta lizom ili...

Pročitajte >>>

Herpes simplex virus

Herpes simplex virus spada u rod Simplexvirusa, a u porodicu Herpesviridae. Genom čini dvolančana DNK sa terminalnim ponavljajućim sekvencama. Omotač je troslojan. Replikuje se u jedru, ćeliju napušta lizom ili...

Pročitajte >>>

Humani cytomegalovirus HCMV

Humani Citomegalovirus (HCMV) spada u grupu herpes virusa i veoma je rasprostranjen. Izvor zaraze mogu biti krv, semena tečnost, vaginalni iscedak, urin, pljuvačka i suze, a za prenos je neophodan...

Pročitajte >>>

Virus Morbilla

Virus Morbilla spada u rod Morbillivirus, a u porodicu Paramyxoviridae. To su RNK virusi sa polimorfnim, po pravilu grubo jajastim, ali ponekad i filamentoznim virionom 150-300 nm u dijametru. Genom...

Pročitajte >>>

Virus Rabiesa

Virus Rabiesa (besnila) spada u rod Lissavirusa a porodicu Rhabdoviridae. Oblika je puščanog metka. Ima lipidnu ovojnicu, pa je osetljiv na delovanje etera i hloroforma, rastvarače za lipide, deterdžente i...

Pročitajte >>>