Monkeypox virus

Monkeypox virus (virus boginja majmuna) spada u rod Orthopoxvirusa, a porodicu Poxviridae. Ovi virusi poseduju bikonkavno jezgro okruženo proteinskom membaranom sa dva lateralna tela. Genom čini linearna dvolančana DNK. Replikacija se vrši u citoplazmi, a ćeliju napuštaju lizom ili pupljenjem.

Put prenošenja

Čovek se može inficirati direktnim kontaktom sa životinjama ili njihovim produktima. Bolest se takođe može prenositi sa jednog na drugog čoveka kapljičnim putem ili preko kontaminiranih predmeta ili izlučevina.

Patološki (medicinski) značaj

Boginje majmuna su retko virusno oboljenje, koje se uglavnom javlja u centralnoj i istočnoj Africi. Ime su dobile po tome što su prvo otkrivene kod majmuna.  

Kod čoveka bolest prolazi pod kliničkom slikom koja nalikuje na onu kod malih boginja, čak i nešto blaže. Oko 12 dana nakon infekcije dolazi do povišenja telesne temperature, glavobolje, bola u mišićima i leđima, uvećavaju se limfni čvorovi, malaksalosti. 2-3 dana od povišenja telesne temeperature javljaju se promene na koži u vidu izdignutih malih papula ispunjenih tečnošću. Prve promene se najčešće javljaju na licu, a zatim se šire po celom telu. Promene prolaze kroz nekoliko  faza, a na kraju se stvaraju kruste koje se ljuskaju i otpadaju. Bolest traje 2-4 nedelje.

Dijagnoza

Izoluje se iz kožnih lezija, krvi i tečnosti iz vezikula. Dokazivanje se radi imunoflorescencijiom, EM, serološki reakcijama: RIH, RIA, ELISA test.

Lečenje

Nema specifičnog leka. Lečenje je simptomatsko. U endemskim područjima preventivno se obavlja vakcinacija, a vakcinišu se i osobe koje su došle u kontakt sa obolelim ljudima ili životinjama i to najviše 14 dana nakon ekspozicije.

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde