Rubella virus

Rubella virus spada u rod Rubivirusa, a familiji Togaviridae. Pripada RNK virusima. Okruglog je oblika 60-70 nm u prečniku. Ima omotač koja sadrži lipide. Replikuje se u citoplazmi. Neotporan je u spoljašnjoj sredini i hemijska sredstva ga veoma brzo inaktivišu. Virus Rubellae ima teratogeno dejstvo na plod čoveka.

Put prenošenja

Prirodni rezervoar infekcije je čovek. Izvor infekcije je nazofaringealni sekret osobe u poslednjoj trećini inkubacije. Smatra se da je čovek-bolesnik infektivan 5 dana pre pojave ospe i 5 dana nakon prestanka ospe. Put prenošenja je kapljični i prenosi se samo u uslovima bliskog kontakta.

Patološki (medicinski) značaj

Rubela je blaga akutna infektivna bolest iz grupe osipnih groznica koja se odlikuje nespecifičnom ospom, subokcipitalnom limfadenopatijom i mogućnošću da kod trudnica izazove ozbiljna oštećenja ploda.

Klinička slika je blaga i nespecifična, i kao kod ostalih osipnih groznica prolazi kroz tri stadijuma:
  • kataralni stadijum - nakon inkubacionog perioda od oko 14 dana javlja se kataralni stadijum bolesti. On traje 1-2 dana, počinje sa blagim porastom temperature i diskretnim znacima zapaljenja gornjih respiratornih puteva. Prisutno je uvećanje potiljačnih limfnih žlezdi. U ovom stadijumu mogu se javiti konjunktivitis, rinitis i tonzilitis. Najčešće ovaj stadijum je slabo izražen da ostaje i nezapažen.
  • osipni stadijum - ovaj stadijum se nastavlja na prethodni postepeno. Temperatura je u porastu, a simptomi  iz prethodnog stadijuma se pojačavaju. Markantan znak je ospa. Ona se javlja prvo na licu i širi prema ostalim delovima tela. Ospa nije praćena subjektivnim smetnjama. Povlači se istim redosledom kojim je izbijala, a nakon povlačenja ne ostavlja nikakve promene na koži. U ovom stadijumu nalazi se još i crvenilo ždrela. Uvećanje limfnih žlezda na vratu, pazuhu, preponama, a najznačajnije je uvećanje limfnih žlezda na potiljku. Prisutno je uvećanje slezine. Ovaj stadijum može trajati 3-4 dana, ali može i duže pogotovu kod odraslih kada je prisutna malaksalost  i bolovi u zglobovima i mišićima.
  • stadijum rekonvalescencije - karakteriše se postepenim padom temperature, povlačenjem ospe i isčezavanjem ostalih simptoma prethodnog stadijuma. Održava se limfadenopatija, ali žlezde više nisu bolne, postepeno se smanjuju ponekad i do tri nedelje.

Kongenitalna rubela je intrauterina infekcija ploda, čija je majka u toku trudnoće bolovala od rubele. Infekcija rubelom u prvom tromesečju trudnoće može imati različit ishod i može dovesti do potpune resorpcije ploda ili spontanog prekida trudnoće. Ukoliko se trudnoća održi može se završiti mrtvorođenjem, nedonešenom trudnoćom ili rađanjem ploda sa kongenitalnim anomalijama. Najčešći trijas anomalija: gluvoća, oštećenje srca i oštećenje oka. Klinički znaci kongenitalne rubele mogu biti prolazni i trajni. Prolazna oštećenja se manifestuju u toku prvih 6 meseci života i mogu biti: trombocitopenična purpura, anemija, oštećenje jetre, niska porođajna težina, zastoj u razvoju. Trajna oštećenja traju celog života i mogu biti: oštećenja srca, gluvoća, oštećenja oka, mikrocefalija, psihička i fizička retardacija, poremećaj denticije i hepatosplenomegalija.

Dijagnoza

Izolacija virusa se vrši iz brisa ždrela, krvi, urina, amnionske tečnosti kod trudnica i stolice. Od seroloških analiza se kriste inhibicija hemaglutinacije (IH) koja u drugoj nedelji pokazuje visoke titrove. ELISA metodom detektuju se specifični imunoglobulini u IgM klasi. Može se vršiti izolacija virusa na kulturi tkiva i identifikacija virusne RNK PCR metodom.

Lečenje

Terapija rubele nije potrebna. U izuzetnim slučajevima primenjuju se aspirin ili ostali nesteroidni antiinflamatorni preparati zbog prisutne artralgije. Zaštita od rubeole se sprovodi vakcinacijom.

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 1

  1. Natasa 06.03.2010

    Kako trebamo da se ponasamo ukoliko smo u dodiru sa osobom koja je zarazeno, tj. Kako spreciti zarazu??


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde