Virus Krimsko-Kongo hemoragijske groznice (Crimean-Congo Hemorrhagic Fever)

Virus Krimsko-Kongo hemoragijske groznice ( Crimean-Congo Hemorrhagic Fever) je arbovirus grupe C koji pripada rodu Nairovirusa, a porodici Bunyaviridae. To su RNK virusi sa okruglim ili ovalnim virionom, 80-120 nm u promeru. Imaju dvoslojni lipoproteinski omotač s glikoproteinskim izdancima dugim 5-10 nm koji okružuje 3 nukleokapsida. Genom se sastoji od 3 jednolančane RNK. Osetljivi su na rastvarače za lipide i deterdžente, etar i hloroform  Replikuju se u citoplazmi.

Put prenošenja

Izvor infekcije za ljude su inficirani krpelji, oboleli ljudi i njihovi organi i veoma retko, inficirane domaće životinje. Moguć je i interhumani prenos. Infekcija se prenosi kontaktom sa zaraženom krvi a preko oštećene kože i sluzokože.

Patološki (medicinski) značaj

Krimska – Kongo hemoragijska groznica počinje nakon inkubacije od 5-7 dana, a karakteriše se naglim skokom temperature do 40 stepeni, jezom, drhtavicom, glavoboljom i bolovima u slabinama. Posle trećeg dana bolesti javljaju se znaci hemoragijskog sindroma u vidu epistakse (krvavljenje iz nosa), gingivoragije, hematemeze (krv u povraćanom sadržaju), melene (krv u stolici), hematurije (krv u mokraći), metroragije (obilna krvarenja iz materice), petehija (tačkasta krvarenja) po koži trbuha, leđima. Izraženo je nizak krvni pritisak i ubrzan rad srca.

U manjem broju slučajeva bolest se završi ovom fazom. Češće se javlja dvofazni tok kada se bolest nakon kratkotrajnog pada temperature pogoršava intenzivnijim krvarenjem, produbljenom intoksikacijom, povraćanjem, usporenim radom srca. Klinički se zapaža febrilnost, somnolencija (pospanost), uvećanje jetre, meteorizam (nadutost trbuha).

Dijagnoza

Virus se izoluje iz krvi bolesnika i identifikuje se serološkim analizama: imunofluorescencijom, ELISA testom.

Lečenje

Terapija je simptomatska. Treba sprečavati sekundarnu bakterijsku infekciju antibioticima. Indikovano je davanje seruma rekonvalescenata, serum vakcinisanih osoba ili specifične imunoglobuline. U akutnoj fazi obavezna je izolacija bolesnika.

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde