Razvoj govora i jezika kod dece između druge i treće godine

Razvoj govora i jezika ima svoj očekivani tok. Da bismo na vreme potražili stručnu pomoć, kao i da bismo znali kako sprovesti adekvatan tretman neophodno je da poznajemo miljokaze razvoja. Ovi podaci predstavljaju prosečni uzrast na kome očekujemo da dete usvoji određene veštine. Za pravilnu procenu i odgovarajući stimulativni rad potrebno je potražiti pomoć logopeda.

 

Šta dete razume na ovom uzrastu?


Odgovara na naloge koji uključuju delove tela ("Pokaži nogu.")

Izvršava dva naloga data istovremeno ("Uzmi loptu i donesi je.")

Prati i izvršava naloge koji se sastoje od glagola i priloga ili glagola i prideva ("Hodaj polako." "Daj mi crvenu loptu.") 

Razume porodične odnose (beba, deda,...) 

 

Razvoj socijalnih veština komunikacije na uzrastu od 2. do 3. godine?


Dete posmatra drugu decu i na kratko im se pridružuje u igri.

Traži dopuštenje za određene radnje i predmete.

Koristi govor da bi ispričalo šalu, za zadirkivanje, za izmišljanje.

Može da se samostalno koriguje u govoru, ako ga sagovornik nije razumeo.

Učestvuje u dužim dijalozima.

U igri pretvaranja igra se svakodnevnih kućnih aktivnosti.

Učestvuje u jednostavnim grupnim aktivnostima.

Zna šta je njegovo i često odbija da to deli sa drugima.

"Vodi razgovore" sa lutkom.

Počinje da kontroliše svoje ponašanje na verbalni zahtev, ne samo na fizički (prestaje sa aktivnošću kada mu se kaže da prestane, nije neophodno da ga i fizički zaustavimo).

Pokazuje prstima koliko ima godina.

Traži igračke koje je izgubio.

Pomaže da se rasklone stvari.

Uključuje se u jednostavne igre pretvaranja.

 

Artikulacija


Očekuje se da dete na uzrastu do 3 godine zna da izgovori

sve vokale A, E, I, O,U

plozive B, P, T, D, K, G

V, J, M, N, F, H

S, Z, C

U praksi se najčešće susrećemo sa decom koja glasove K i G zamenjuju sa "vidljivim" T i D (koka-tota, Goca-Doca).

Decom koja ne izgovaraju zvučne glasove B, D, G (Bane- Pane, Daca-Taca, Go-Ko). Ova deca zvuče tiho.

A često se srećemo i sa različitim nepravilnim načinima izgovora glasova S, Z, C, kada je jezik postavljen između zuba, na desnoj ili levoj strani, kad vazduh struji u obraze, kad se gubi vazdušna struja, šuška...

Ako dete navedene glasove ne počne spontano da izgovara pravilno do 3. godine, neophodno je započeti logopedski tretman i iskorigovati ih.

 

Ono što karakteriše dečji govor, a nestaje spontano sa sazrevanjem (i pravilnim govornim modelom) do 3. godine jeste:

gubljenje slogova (banana-nana)

gubljenje poslednjeg konsonanta (pet-pe)

dodavanje vokala na kraju reči (med-mede)

zamena zadnjeg glasa prednjim (koka-tota)

zamena glasa već postojećim u reči (kuca-kuka)

dupliranje fonema ili slogova (Đorđe-Dodo)

zamena zvučnog glasa bezvučnim (zeka-seka)

 


Na saznajnom nivou dete između 2. i 3. godine...


pravi razliku između U i ISPOD

pravi razliku između JEDAN i MNOGO/PUNO

razume brojeve JEDAN i DVA

razume razliku u veličini VELIKI i MALI

počinje da razume vremenske odnose KASNIJE, USKORO, SAČEKAJ

može da izdvoji tri ista oblika od ponuđena četiri

može da razlikuje koji se oblik razlikuje od četiri ponuđena

imenuje boju i veličinu

 

Rečnik deteta starog 2,5 god sadrži 450 reči, dok deteta starog 3 god oko 1000 reči. Na uzrastu do 3 godine prosečna dužina rečenice deteta je od 2,5 do 3 reči. Procenjeno je da se prosečna dužina rečenice povećava za 1,2 reči godišnje, počev od 18. meseca pa do 5. godine.

 

Na koji način dete odgovara na pitanja?


Pokazuje tačan odgovor ("Šta imaš na glavi?")

Daje tačne logične odgovore.

Odgovara na - gde?, šta je to?, šta radi?, ko je to?

 

Na koji način dete postavlja pitanje i započinje/održava konverzaciju?

Postavlja prosta egocentrična pitanja ("Gde kolači?")

Pita gde?, šta?, šta radi?

 

Razumljivost detetovog govora se očekuje da bude između 50% i 75% na uzrastu do 3. godine.

 

Kada je potrebno potražiti savet/pomoć logopeda?


Ako dete na uzrastu od 2,5 godina...

ne reaguje na naloge

ne spaja dve reči u rečenicu

 

Ako dete na uzrastu od 3 godine..

okolina ne razume detetov govor

 

Uvek je potrebno potražiti savet/pomoć logopeda, ako dete...

  • ima repetitivno ponašanje
  • ne pokazuje interesovanje za komunikaciju
  • balavi
  • izbira u jelu (jede samo određenu hranu, spremljenu na određeni način, povraća kad pojede određene namirnice)
  • muca
Podeli tekst:

Diplomirani logoped Smilja Vukotić bavi se problemima kasnog progovaranja, govornih i jezičkih poremećaja (razvojna disfazija, mucanje, problem artikulacije), kao i patologijom glasa, problemima čitanja, pisanja, računan...

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde