Anomalije vilice i zuba i njihov uticaj na govor


Iako nam se čini da do usvajanja nekog glasa kod deteta dolazi spontano i samo po sebi, svakodnevna praksa nas razuverava. Na usvajanje izgovora bilo kog glasa utiče mnogo faktora.

Potreban je dobar govorni model, tj. roditelji i socijalna sredina u kojoj dete boravi moraju izgovarati glasove pravilno. Dete treba dobro da čuje, ali ne samo to, treba da pravi dobru slušnu razliku među glasovima koji su slični i da ima slušnu memoriju da ih zapamti. Zatim dete treba da ima uredno razvijene govorne organe i da bude spretno u izvođenju određenih pokreta govornim organima – npr. da može da isplazi jezik, pošalje poljubac, naduva obraze...

U našoj sredini postoji uvreženo mišljenje da se popravljaju samo stalni zubi, a da će mlečni i ovako jednog dana sami ispasti, kao i da će deformiteti vilice nastali dugotrajnim korišćenjem laže ili sisanjem prsta sami od sebe nestati sa nicanjem stalnih zuba. Tako dobijamo veliki broj dece koja i pored dobrog sluha, dobrog govornog modela i želje za pravilnim izgovorom ne uspevaju da isprave svoj govor zbog ozbiljnih problema sa vilicom i zubima.

Protruzija vilice je često udružena sa protruzijom gornjih zuba. Ova anomalija često nastaje dugotrajnim sisanjem palca, a može biti i urođena. U ovom slučaju gornja vilica i gornji sekutići su istureni u odnosu na donju vilicu i donje zube. Progenija je, pak, obrnuta situacija, kada je izražena donja vilica u odnosu na gornju. Iako ređa, narušava izgovor istih glasova. U oba slučaja dete nije u mogućnosti da spoji zube što je potrebno za izgovor glasova S, Z i C, usled promena na gornjoj vilici izmenjen je položaj i alveolarnog grebena na kome se formiraju glasovi L i R, mogu biti oštećeni i Š, Ž i Č, a u ekstremnim slučajevima dete nije u mogućnosti da spoji usne za izgovor P i B.

Otvoreni zagriz je najčešće posledica dužeg korišćenja laže i flašice. Dete ne uspeva da spoji gornje i donje sekutiće i ne može da izgovori čisto S, Z i C jer ovi glasovi zahtevaju pravljenje prepreke na nivou prednjih zuba.

Dijastema predstavlja izraženi razmak između prednjih zuba i on takođe utiče na izgovor glasova S, Z i C.

Nedostatak zuba kao i nepravilno smešteni zubi utiču na izgovor svih glasova. Zbog njihovog nedostatka, tj. lošeg rasporeda, izmenjeni su i drugi delovi govornih organa i samim tim je nemoguća pravilna produkcija.

Ovo su samo neki od najčešćih problema za razvoj govora. Ova stanja nisu za očajavanje, već za adekvatnu i brzu reakciju. Neophodno je obratiti se i stomatologu – ortodontu i logopedu koji će napraviti plan terapije i tretmana individualan za svako dete i tako uspešno rešiti problem na mlađem uzrastu.


Podeli tekst:

Diplomirani logoped Smilja Vukotić bavi se problemima kasnog progovaranja, govornih i jezičkih poremećaja (razvojna disfazija, mucanje, problem artikulacije), kao i patologijom glasa, problemima čitanja, pisanja, računan...

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde