Miodrag Stanković

mr sci dr

 Miodrag Stanković

Telefon za zakazivanje

+381 63 687 460

Oblasti medicine

Grad

Jezici

O lekaru

Mr sci. dr Miodrag Stanković, je specijalista dečje i adolescentne psihijatrije i porodični psihoterapeut. Medicinski fakultet je završio u Nišu 1998. god., specijalizaciju iz dečje i adolescentne psihijatrije 2006. g, a četvorogodišnju edukaciju iz sistemske porodične psihoterapije 2007 god. Magistrirao je 2002. god. na predmetu psihijatrija u oblasti adolescentne seksualnosti. Završio je i bazičnu edukaciju iz bihejvioralno-kognitivne terapije. Kao edukator pod supervizijom uključen je edukaciju iz sistemske porodične psihoterapije pod okriljem Asocijacije porodičnih terapeuta, a istovremeno je predavač i na četvorogodišnjoj edukaciji iz bihejvioralno-kognitivne terapije u okviru Srpske asocijacije bihejvioralnih i kognitivnih terapeuta u oblasti bihejvioralno-kognitivne terapije dece i adolescenata. Član je redakcije naučno-popularnog časopisa “Psihologija Danas”. Radi u Dnevnoj bolnici za decu i omladinu Klinike za zaštitu mentalnog zdravlja i neuropsihijatrijurazvojnog doba Kliničkog centra u Nišu

Najnoviji tekstovi koje je lekar objavio:
Zakazite pregled kod Miodrag Stanković

Zakažite