Kognitivno bihejvioralna terapija

Kognitivno bihejvioralna terapija (KBT) predstavlja pragmatičnu kombinaciju dve veoma efikasne psihoterapijske metode - kognitivne i bihevioralne terapije Spojene u jednu celinu predstavljaju moćno oružje u prevladavanju širokog spektra psihičkih poremećaja.

Kognitivni model smatra da za naša osećanja i ponašanje nije bitno šta nam se dešava, već kako mi procenjujemo te dogadjaje. Kod osoba koje imaju psihičke probleme uglavnom se mogu naći različite greške u logičkom procenjivanju poput generalizacije, katastrofiranja, mentalnog filtra, koji dovode do pojave takozvanih negativnih automatskih misli. Takođe, kako će neko procenjivati realnost zavisi i od iskustva koje ima, i to još od najranijeg uzrasta. Sva ta iskustva su smeštena u strukture koje nazivamo šemama i one imaju veoma bitnu ulogu, s obzirom da na osnovu pozitivnog ili negativnog iskustva koje je smešteno u njima, procenjujemo sebe, svet oko sebe, prošlost, sadašnjost i budućnost. Kognitivne tehnike su usmerene ka prepoznavanju i izmeni automatskih misli, a dublje promene se dobijaju intervencijama na nivou šema.

Suština bihejvioralnog modela

Suština bihejvioralnog modela je da je patološko ispoljavanje, zapravo, naučeno maladaptivno ponašanje. Po ovom konceptu centar je ponašanje. Primarni ili radikalni bihejvioristi su stavljali akcenat na vidno uočljivo i merljivo ponašanje (motoričko), dok novi pravac u bihejviorizmu, koji je trenutno aktuelan, pod ponašanjem podrazumeva i suptilnije oblike ponašanja našeg organizma poput vegetativnih funkcija i kognitivnih procesa. Osobe koje imaju psihičke tegobe ispoljavaju maladaptivne obrasce ponašanja poput reakcija izbegavanja i bežanja (kod anksioznih pacijenata),  bespomoćnog ponašanja kod depresivaca (tz.naučena bespomoćnost), ili, nemaju u svom repertuaru ponašanja određene veštine, poput veštine adekvatne komunikacije i sl. Bihejvioralne tehnike su usmerene ka izmeni  maladaptivnog ponašanja i sticanju novih veština. Tehnike su jasno strukturisane i mogu se lako primeniti. Neke od njih su: sistematska desenzitizacija, izlaganje, asertivni trening, progresivna mišićna relaksacija, modelovanje i sl.

Na osnovu rezultata koji su dobijeni dosadašnjim istraživanjem psihoterapijskih pravaca («evidence based»), kognitivno bihejvioralna terapija je metoda prvog izbora u tretmanu svih anksioznih poremećaja, depresije, seksualnih poremećaja, hiphondrije, bulimije, bolesti zavisnosti, ali se principi ove psihopterapije mogu primeniti i u lečenju drugih poremećaja  bilo kao izolovana ili pomoćna metoda.


Podeli tekst:

Olivera Žikić se dominantno bavi anksioznim poremećajima i depresijama. Ima zvanje kognitivno bihejvioralnog psihoterapeuta. Jedan je od osnivača Srpskog udruženja kognitivno bihejvioralnih terapeuta, ujedno je i edukato...

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 3

  1. Vesna Tatomirović 30.04.2023

    Moj muz ima problema sa patoloskom ljubomorom najslicnije je Otelo sindromu pristaje na terapiju a i ja bi da mu pomognem da idemo zajedno na terapiju da spadimo brak


  2. Milorad Djordjevic 21.06.2022

    Pomozi te mi u psihickom stanju.Zbog stres od pre tri godine.imam 58 g.mislim da imam jake komlekse koje ne mogu sam da prevazidjem.


  3. Miroljub 09.04.2009

    Članak je kratak ali izvanredan. Pristalica sam KBT, smatram je u današnjem vremenu najefektivnim metodom psihaterapije.


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde