Deca i disciplina

Deca ne rade uvek ono što roditelji žele. Kada se dete loše ponaša, roditelji trebaju da znaju kako da reaguju. Svakom detetu su potrebna pravila koja pomažu da dete nauči prikladno ponašanje. Kako roditelji da nauče decu pravilima i šta roditelji treba da urade kada su ta pravila prekršena?

Za početak, roditelji bi trebali znati koje osnovne psihološke potrebe deteta, trebaju biti zadovoljene

To su:

 • ”Biti dobrodošao” - biti prihvaćen i voljen. Ko nije u svojoj kući dobrodošao, neće imati osećaj da je igde dobrodošao.
 • ”Biti jednak sa drugima kao ljudsko biće” - biti priznat i pohvaljen.
 • ”Biti nezavistan od drugih” - čak i dete treba da sme da odluči. Za samostalnost treba oslonac, a ne kontrola.
 • ”Biti siguran u druge”. Sigurnost u druge ljude omogućava pregovaranje o promeni pravila bez njihovog kršenja.  

Tek kada sve ovo imaju na umu i uspešno to primenjuju, roditelji trebaju međusobno razgovarati koja pravila ponašanja žele u ponašanju deteta (u skladu sa detetovim uzrastom) i kako dete njima naučiti (disciplinovati ih).

Disciplinu je važno sagledati kao sredstvo učenja, a ne kažnjavanja. Naučiti decu da se pridržavaju pravila čini ih sigurnijim i pomaže im da nauče razliku između dobrog i lošeg, omogućava im razvijanje sposobnosti prilagođavanja, pregovaranja i pravljenja kompromisa. Time se podstiče osamostaljivanje, razvoj samopoštovanja, tolerancije, osećanja pravde i sposobnost praštanja.

Deca od 3 do 5 godina razumeju pravila ponašanja

Prosečno dete od tri godine može razumeti jednostavna pravila ponašanja. Kada su jednom pravila ustanovljena, roditelji bi trebalo da objasne detetu da kršenje tih pravila donosi posledice. Na primer, rečima: “Ovo je pravilo (reći pravilo). Kada se pridržavaš pravila, ovo će se dogoditi a ukoliko prekršiš pravilo, ovo je ono što će se dogoditi.”
Roditelji i dete trebaju zajedno da odluče koje će nagrade i posledice primenjivati. Roditelji trebaju uvek da ponude i pruže pozitivnu podršku deci kada se ona pridržavaju pravila. Takođe, roditelji trebaju da primene odgovarajuću konsekvencu kada dete prekrši prvilo. Doslednost i predvidljivost su kamen temeljac discipline. Nagrada (pohvala, poklon) najsnažnije utiče na učenje pozitivnog ponašanja.

Deca uče iz i iskustva

Snositi posledice koje imaju smisla zbog lošeg vladanja pomažu im da nauče da budu odgovorna za svoje postupke, bez povređivanja njihovog samopoštovanja.  Ako se deca svađaju zbog televizije, računara ili video igre, isključite te uređaje dok se ne dogovore. Ako dete prospe mleko po kuhinjskom stolu dok se ludiralo okolo, naterajte ga da to počisti. Tinejdžer koji ostaje do kasno budan može snositi fiziološke posledice kao što je biti umoran sledećeg dana.

Drugi tip posledica koje mogu biti efektne je zabrana ili ukidanje privilegija. Ako dete prekrši pravilo o tome gde sve može da vozi biciklu, oduzmite mu bicikl na jedan dan ili više dana. Kada dete ne obavi svoje kućne poslove, ono ne može da provesti veče kod druga/drugarice, gledati omiljenu emisiju na TV ili DVD-u i sl. 

Postoje različiti stilovi i pristupi u roditeljstvu

Istraživanja pokazuju da efikasni roditelji odgajaju prilagodljivu decu sa razvijeniom samopouzdanjem, samokontrolom i koja su pozitivno radoznala, za razliku od dece koju su odgajali roditelji koji kažnjavaju, koji su previše strogi (autoritarni), ili popustljivi. Efikasani roditelji se rukovode uverenjem da i roditelji i dete imaju određena prava i da su potrebe i jednog i drugog važne. Efikasni roditelji nemaju potrebu da primenjuju fizičku silu i emocionalnu torturu da bi disciplinovali dete. Njihovo sredstvo disciplinovanja je postavljanje jasnih pravila i davanje jasnih uputstava zašto su pravila važna, kao i njihovo predvidivo i dosledno sprovođenje. Efikasni roditelji prate razvojne potrebe i mogućnosti svoje dece, rasuđuju sa svojom decom i uzimaju u obzir detetovu tačku gledišta iako se možda ne slažu sa njom.

Saveti za efikasnu disciplinu

 • Verujte vašem detetu da će se pridržavati postavljenih pravila bez obzira na detetove godine i fazu razvoja.
 • Potrudite se da ono što tražite od deteta bude razumljivo za dete i moguće da ono to učini.
 • Razgovarajte sa svojim detetom kao što bi želeli da razgovaraju sa Vama.
 • Nemojte koristiti pogrdna imena, vikanje ili omalovažavanje.
 • Budite jasni u vezi onoga što tražite od deteta.
 • Budite strogi i određeni, a ne kruti i dvosmisleni.
 • Retko uspeva model "Uradi kako ti kažem”, a mnogo češće: ”Uradi kako ja radim".
 • Dozvolite pregovaranje i kompromis, čme ćete pomoći detetu da izgradi socijalne veštine pregovaranja i adaptacije.
 • Dozvolite Vašem detetu da oseti negativne posledice svog ponašanja.
 • Kada god je moguće, posledice bi trebalo odmah primeniti i povezati ih sa prekršenim pravilom.
 • Voditi računa da posledice budu mogu biti primenjene u kratkom vremenskom roku, da bi se zatim naglasila njihova pozitivnost.
Posledice bi trebale biti pravedne i podesne situaciji i detetovim godinama!
Edukacija i trening roditeljstva mogu biti od pomoći u efikasnom roditeljstvu. Ako kao roditelj imate ozbiljnu zabrinutost oko ponašanja vašeg deteta, konsultujte se sa dečijim i adolescentnim psihijatrom ili drugim stručnjacima koji se bave mentalnim zdravljem dece.


Priredili:  Mr sci. dr Miodrag Stanković, dečji psihijatar

Ivan Topalović, psiholog
Podeli tekst:

Mr sci. dr Miodrag Stanković, je specijalista dečije i adolescentne psihijatrije i porodični psihoterapeut. Radi u Dnevnoj bolnici za decu i omladinu Klinike za zaštitu mentalnog zdravlja i neuropsihijatrijurazvojnog dob...

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde