Enteropatijski artritis

Artritis perifernih zglobova ili ankilozirajući spondilitis mogu da se pojave kod bolesnika sa hroničnim enteropatijama, ulceroznim kolitisom ili regionalnim enteritisom.

Uzrok nastanka

Etiopatogeneza nije poznata. Pretpostavlja se da je autoimuni proces, koji je izazvao enteropatiju, odgovoran i za lezije u lokomotornom sistemu.

Klinička slika

U oko 80% bolesnika artritis se javlja u toku prve godine od početka enteropatije ili gotovo istovremeno s njom, ali u oko 10% bolesnika i pre enteropatije. Artritis obično počinje naglo, u jednom ili više zglobova, najčešće u kolenom, koksofemoralnom i skočnom. Mogu biti zahvaćeni i mali zglobovi, pretežno u bolesnika sa regionalnim enteritisom. Posle akutnog početka i često migrirajućeg karaktera, artritis ima subakutan tok i spontano prolazi u toku od 1 do 3 meseca, ali u oko 10% bolesnika traje i do jednu godinu i prolazi bez posledica. Recidivi se javljaju u razmacima od nekoliko meseci do nekoliko godina. U do 50% bolesnika, češće u onih sa ulceroznim kolitisom u toku artritisa ispoljavaju se kožne promene: erythema nodosum, pyoderma gangrenosum, ređe erythema exudativum multiforme.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda, laboratorijskih i radioloških nalaza.

Lečenje

Lečenje se sastoji u lečenju enteropatije. Za artritis se primenjuju nesteroidni antireumatski lekovi koji manje draže intestinalni trakt. Mogu se ordinirati i glikokortikoidi intraartikularno. Posle kolektomije – artritis se više ne javlja.
Zakažite pregled 063/687-460.
 
 

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde