Dijagnoza u ajurvedi


U ajurvedi od velikog značaja je puls dijagnoza koja podrazumeva tehniku postavljanja dijagnoze i to na osnovu opipavanja pacijentovog pulsa.

Iskusan čitač pulsa, za svega nekoliko minuta, može da otkrije sve poremećaje u organizmu pacijenta, zahvaljujući tome što svaka ćelija u organizmu šalje određene impulse koje registruju krvotok i puls. Putem palpacije radijalnog pulsa, iskusni ajurvedski praktikanti mogu da dijagnostikuju bolesti ne samo kardiovaskularnog sistema, već i takve kao što su dijabetes, neoplastične bolesti, muskuloskeletalne i astma.
Značajno je i to da ajurvedski praktikanti mogu da otkriju neravnoteže u ranim stadijumima, kada nema nikakvih kliničkih simptoma i kada blagi oblici intervencije mogu biti dovoljni.

Kako u telu, postoje tri osnovne energije, vata, pita, i kapha, koje pokrivaju čitav organizam, fizičkim dodirom ustanovljava se njihov disbalans, odnosno ravnoteža.

U ajurvedskoj puls dijagnozi, kombinacije doša i subdoša odgovornih za pacijentovo kliničko stanje osećaju se kao obrasci vibracija na radijalnoj arteriji.
Vata, pita i kapha imaju različite taktilne vibracione kvalitete – takođe i njihove subdoše. Prisusutvo i lokacija ovih vibracionih kvaliteta u pulsu skreću pažnju praktikantu na specifične obrasce balansa i disbalansa koji leže u osnovi pacijentovog stanja i odgovorni su za njega.
Neposredno ispod radijalnog stilusa, kažiprst se postavlja radi ocene vata pulsa, srednji prst je postavljen na pita puls a domali prst na kapha puls. Veština čitanja pulsa zavisi od obuke, vežbe i budnosti dijagnozera. Tokom obuke konsultant prvo opipava svoj puls mnogo puta dnevno i tako postaje blisko upoznat sa time kako se puls menja u različitim okolnostima. Sledeći korak je vršenje brojnih merenja na pacijentima.

Vrhunski stručnjaci za ajurvedsku puls dijagnozu u roku od svega nekoliko minuta mogu da otkriju i odrede sve prošle, postojeće ili moguće neravnoteže u duhu i telu pacijenta. Na osnovu ovih nalaza, daju se preporuke za ispravljanje postojećih i sprečavanje budućih neravnoteža, što vodi ka ostvarivanju savršeno sređenog funkcionisanja duha i tela.


Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde