Ajurveda

Ajurveda ishrana

Ishrana ima veliku i važnu ulogu prema Ajurvedi. Bitan je izbor i kombinacija namirnica. Kada se namirnice izaberu tako da uticaj na Doshe i digestivnu "vatru", a time i na...

Pročitajte >>>

Ajurveda poreklo i istorija

Ajur-veda je postojala oduvek i uvek će postojati. Ona je nerođena, neumiruća, večna i uvek savremena. To je istovremeno i najstarije i najmodernije znanje u svakoj epohi. Ajur-veda nepogrešivo prepoznaje...

Pročitajte >>>

Ajurveda

Ajur-veda je nauka koja opisuje povoljna i nepovoljna, a takođe i srećna i nesrećna stanja života, zajedno sa onim što je dobro i loše za život, mere za njihovo dostizanje...

Pročitajte >>>