Trombocitoze

Trombocitozama nazivamo stanja sa povećanim brojem trombocita (preko 400*109/L). Trombocitoze mogu biti primarne i sekundarne.

Trombocitoze koje su posledica klonskog oboljenja pluripotentne matične ćelije hematopoeze, dakle, autonomnog bujanja trombocitne loze, nazivamo primarnim.
Tu se ubrajaju primarna esencijalna trombocitoza ili trombocitemija i trombocitoze u hroničnim mijeloproliferativnim bolestima (hronična granulocitna leukemija, policitemija vera, osteomijelofibroza).
Primarne trombocitoze karakteriše prisustvo ogromnih patoloških megakariocita u kostnoj srži.


Lečenje se sastoji od primene citostatika, antiaregacionih sredstava i trombocitafereza.

Sekundarne ili reaktivne trombocitoze nastaju u toku sideropenijske anemije, hroničnih zapaljenja, malignih bolesti, nakon splenektomije, posle napora, krvarenja i dr.
U kostnoj srži ovih bolesnika se nalazi povećan broj megakariocita, normalnog oblika i veličine.
Osim lečenja osnovne bolesti, savetuje se i davanje antiagregacionih sredstava (acetilsalicilna kiselina, dipiridamol i dr).


Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 5

 1. Dule 25.02.2019

  Imam povećan broj trombocita i mislim da nas nema puno sa ovim poremećajem. Lečim se već punu godinu, a radio sam biopsije iz karlične i ključne kosti.


 2. Jasmina 29.07.2012

  Ja imam 650 g/L trombocite, a svi ostali rezultati su normalni. Da li se mogu smanjiti ishranom i čajevima i kojim?


 3. Jadranka 27.12.2010

  Trombocitozu sam dobila pre 8 godina kada je patohistološkim nalazom potvrđen ulcerozni kolitis. Vrednosti trombocita su išle do 900 u akutnoj fazi bolesti, sa terapijom imunosupresiva 150 mg dnevno, uz to idu i ostali lekovi vezani za ulcerozni kolitis. Broj se održava od 450-570. Na pitanja internisti kažu da je reaktivno, a pošto sama osnovna bolest ide sa povremenim krvarenjima tako se i trombociti održavaju na toj vrednosti. Konsultovan je i hematolog i kažu da se sa citostaticima ide kad je vrednost preko 1000. Molim za više pojašnjenja u vezi ovakvih simptoma.


 4. Sandra 16.10.2009

  Koliko je bolest ozbiljna? Zbog čega se javlja? Jel nasledna? Načini lečenja?


 5. Tamara 07.10.2009

  Dali ste nedovoljno informacija.


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde