Bolesti krvi (Hematologija)

Nasledna hemoragijska teleangiektazija (Morbus Rendu-Osler-Weber) je najčešći nasledni vaskularni poremećaj hemostaze.

Nasledna hemoragijska teleangiektazija

Nasledna hemoragijska teleangiektazija (Morbus Rendu-Osler-Weber) je najčešći nasledni vaskularni poremećaj hemostaze.

Pročitajte >>>
Neutropenija (granulocitopenija) predstavlja smanjenje broja granulocita, odnosno neutrofila ispod 2*109 /L. Agranulocitoza je najteži oblik u kojem je broj granulocita u perifernoj krvi izrazito smanjen ili su oni potpuno nestali.

Neutropenija

Neutropenija (granulocitopenija) predstavlja smanjenje broja granulocita, odnosno neutrofila ispod 2*109 /L. Agranulocitoza je najteži oblik u kojem je broj granulocita u perifernoj krvi izrazito smanjen ili su oni potpuno nestali.

Pročitajte >>>
Castelmanova bolest je veoma retka bolest koja se karakteriše hiperplazijom i uvećanjem limfnih čvorova i proliferacijom kapilara. U 90% slučajeva nalazi se hijalino - vaskularni tip, a u 10% plazmocelularni tip.

Castelman - ova bolest

Castelmanova bolest je veoma retka bolest koja se karakteriše hiperplazijom i uvećanjem limfnih čvorova i proliferacijom kapilara. U 90% slučajeva nalazi se hijalino - vaskularni tip, a u 10% plazmocelularni...

Pročitajte >>>
Limfedem je progresivno oticanje medjućelijskog tkiva, odredjenog dela tela, najčešće  jednog ili više ekstremiteta, trupa, glave, genitalija gde se u medjućelijskom prostoru nagomilava limfa,  jer ne može da se odlije limfnom niti venskom cirkulacijom.

Limfedem

Limfedem je progresivno oticanje medjućelijskog tkiva, odredjenog dela tela, najčešće  jednog ili više ekstremiteta, trupa, glave, genitalija gde se u medjućelijskom prostoru nagomilava limfa,  jer ne može da se odlije...

Pročitajte >>>

Paroksizmalna noćna hemoglobinurija

Paroksizmalna noćna hemoglobinurija spada u stečene hemolizne anemije i karakteriše se stvaranjem krvnih ćelija preosetljivih na komplement kada stradaju sve ćelije pogotovu eritrociti.

Pročitajte >>>

Limfangiom

Limfangiomi su retke anomalije limfnih sudova koje mogu biti urođene ili stečene u prvim godinama života.

Pročitajte >>>
Mijelofibroza je hronično mijeloproliferativno oboljenje kostne srži koje se karakteriše progresivnom fibrozom srži sa ekstramedularnom hematopoezom. S obzirom na fibrozu hematopoeza se odigrava u drugim organima (slezina i jetra).

Mijelofibroza

Mijelofibroza je hronično mijeloproliferativno oboljenje kostne srži koje se karakteriše progresivnom fibrozom srži sa ekstramedularnom hematopoezom. S obzirom na fibrozu hematopoeza se odigrava u drugim organima (slezina i jetra).

Pročitajte >>>
Waldenstromova makroglobulinemija je maligno oboljenje limfoplazmocita koji stvaraju patološki imunoglobulin (IgM). Bolest se češće javlja kod muškaraca nego kod žena. Bolest sporo progredira tokom niza godina, dajući simptome i znake u završnom stadijumu.

Walderstomova makroglobulinemija

Waldenstromova makroglobulinemija je maligno oboljenje limfoplazmocita koji stvaraju patološki imunoglobulin (IgM). Bolest se češće javlja kod muškaraca nego kod žena. Bolest sporo progredira tokom niza godina, dajući simptome i znake...

Pročitajte >>>
Shwachman - Diamond - ov sindrom je redak autosomno recesivni multisistemski poremećaj nepoznatog uzroka.

Shwachman - Diamondov sindrom

Shwachman - Diamond - ov sindrom je redak autosomno recesivni multisistemski poremećaj nepoznatog uzroka.

Pročitajte >>>
Fanconijeva anemija je oblik urođene aplastične anemije. Aplastična anemija je naziv za bolest kod koje je koštana srž vrlo slabo razvijena, a posledica toga je manjak svih krvnih ćelija u cirkulaciji.

Fanconi anemija

Fanconijeva anemija je oblik urođene aplastične anemije. Aplastična anemija je naziv za bolest kod koje je koštana srž vrlo slabo razvijena, a posledica toga je manjak svih krvnih ćelija u...

Pročitajte >>>
Najčešće bolesti limfnog sistema su limfangitis, limfadenitis i limfedem. Zapaljenje limfnih sudova i žlezda su najčešće posledica povreda i zapaljenja kože, naročito izazvanih stafilokokom i streptokokom.

Bolesti limfnog sistema

Najčešće bolesti limfnog sistema su limfangitis, limfadenitis i limfedem. Zapaljenje limfnih sudova i žlezda su najčešće posledica povreda i zapaljenja kože, naročito izazvanih stafilokokom i streptokokom.

Pročitajte >>>

Bernard - Soulierov sindrom

Bernard - Soulierov sindrom spada u urođene trombocitopatije. Trombocitopatije obuhvataju grupu oboljenja kod kojih je poremećena funkcija trombocita. Funkcionalno insuficijentni trombociti su uzrok sklonosti ka krvarenju i pored normalnog broja...

Pročitajte >>>

Porfirija

Porfirija je grupa genetski uslovljenih bolesti koje se karakterišu poremećajima metabolizma porfirina i njihovog krajnjeg proizvoda hema. Radi se o nedostatku raznih enzima koji učestvuju u procesu sinteze hema.

Pročitajte >>>

Methemonoglobinemija

Methemoglobinemija je bolest kod koje je hemoglobin u oksidisanom obliku i ne može vezivati kiseonik.

Pročitajte >>>
Trombocitopenije predstavljaju stanja sa smanjenim brojem trombocita. Spadaju u najčešće uzroke hemoragijskih sindroma.

Trombocitopenija (smanjen broj trombocita)

Trombocitopenije predstavljaju stanja sa smanjenim brojem trombocita. Spadaju u najčešće uzroke hemoragijskih sindroma.

Pročitajte >>>