Bolesti krvi (Hematologija)

Bernard - Soulierov sindrom

Bernard - Soulierov sindrom spada u urođene trombocitopatije. Trombocitopatije obuhvataju grupu oboljenja kod kojih je poremećena funkcija trombocita. Funkcionalno insuficijentni trombociti su uzrok sklonosti ka krvarenju i pored normalnog broja...

Pročitajte >>>

Porfirija

Porfirija je grupa genetski uslovljenih bolesti koje se karakterišu poremećajima metabolizma porfirina i njihovog krajnjeg proizvoda hema. Radi se o nedostatku raznih enzima koji učestvuju u procesu sinteze hema.

Pročitajte >>>

Methemonoglobinemija

Methemoglobinemija je bolest kod koje je hemoglobin u oksidisanom obliku i ne može vezivati kiseonik.

Pročitajte >>>
Trombocitopenije predstavljaju stanja sa smanjenim brojem trombocita. Spadaju u najčešće uzroke hemoragijskih sindroma.

Trombocitopenija (smanjen broj trombocita)

Trombocitopenije predstavljaju stanja sa smanjenim brojem trombocita. Spadaju u najčešće uzroke hemoragijskih sindroma.

Pročitajte >>>
Idiopatska trombocitopenijska purpura (Morbus Werlhof) je autoimuno oboljenje u kome su trombociti obloženi velikom količinom antitela, te podležu povećanoj razgradnji u slezini.

Idiopatska trombocitopenijska purpura

Idiopatska trombocitopenijska purpura (Morbus Werlhof) je autoimuno oboljenje u kome su trombociti obloženi velikom količinom antitela, te podležu povećanoj razgradnji u slezini.

Pročitajte >>>

Plummer - Vinsonov sindrom

Plummer - Vinsonov sindrom (PVS) je naziv za skup sledećih simptoma: teška anemija zbog manjka gvožđa, otežano gutanje, atrofične promene sluznice usta, jezika, ždrela i jednjaka, koilonihija (nokti oblikovani kao...

Pročitajte >>>

Talasemije

Talasemije su nasledne hemolizne anemije sa poremećajem u sintezi globinskih lanaca kvantitativne prirode, gde su sintetisani lanci hemoglobina normalne strukture, ali se stvaraju u neadekvatnoj količini.

Pročitajte >>>
Hemolizne anemije nastaju zbog povećane destrukcije eritrocita u cirkulaciji. Povećanom razgradnjom eritrocita oslobađa se hemoglobin, a ovaj se dalje metaboliše do bilirubina.

Hemolizne anemije

Hemolizne anemije nastaju zbog povećane destrukcije eritrocita u cirkulaciji. Povećanom razgradnjom eritrocita oslobađa se hemoglobin, a ovaj se dalje metaboliše do bilirubina.

Pročitajte >>>

Hemoglobinopatije

Hemoglobinopatije su kvalitativne nenormalnosti hemoglobina nastale kao posledica mutacije strukturnih gena globina. Poznato je preko 450 varijanti hemoglobina.

Pročitajte >>>

Von Willebrandova bolest

Von Willebrandova bolest je nasledni poremećaj hemostaze, koji je posledica smanjene koncentracije ili promenjene strukture i funkcije von Willebrandovog faktora (deo kompleksnog faktora VIII koagulacije, koji je odgovoran za normalnu...

Pročitajte >>>