Kontinuitet edukacije za kvalitetnu zdravstvenu negu

Predsednik: VMS Milena Jovanović – Institut za endokrinologiju KCS,
Beograd
Vreme održavanja: 27.06.2008. 10:00 – 14:30
Mesto održavanja: Zdravstveni centar Novi Pazar
Tema: - Sigurni znaci šećerne bolesti
- Određivanje nivoa glikemije
- Testovi stimulacije
• sestrinske intervencije u dijagnostici D.mellitusa
• sestrinske intervencije u lečenju bolesnika obolelih od
D.Mellitusa – aplikacija isulina
• Sagledavanje potrebe za zdravstvenom negom
• Edukacija pacijenata – zdravstveno vaspitni rad
Predavači: Po pozivu
Cilj: Kontinuitet edukacije za kvalitetnu zdravstvenu negu

Podeli tekst:
Izvor: Sekcije medicinskih sestara i tehničara

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde