Edukacija lekara

CIRSE 2008 - Kopenhagen, Nemačka

CIRSE 2008 13 - 17 septembar 2008 Kopenhagen, Nemačka

Pročitajte >>>

XLI Pedijatrijski dani Srbije u Nišu

XLI Pedijatrijski dani Srbije u Nišu 25 - 27 septembar 2008 Niš, Srbija

Pročitajte >>>

Dani preventivne medicine - Niš, Srbija

Dani preventivne medicine 23 - 26 septembar 2008 Niš, Srbija

Pročitajte >>>

XIII Kongres Udruženja psihijatara Srbije (“Psihijatrija orijentisana na osobu i socijalna tranzicija”) - Beograd, Srbija

XIII Kongres Udruženja psihijatara Srbije (“Psihijatrija orijentisana na osobu i socijalna tranzicija”), Beograd 19-22. oktobar 2008. godine

Pročitajte >>>

Seminar "SUDSKO-MEDICINSKI ASPEKT NASILJA U PORODICI" - Niš, Srbija

29. maj 2008. na Medicinskom fakultetu u Nišu, u Zavodu za sudsku medicinu-amfiteatar u potkrovlju održaće se seminar "SUDSKO-MEDICINSKI ASPEKT NASILJA U PORODICI".

Pročitajte >>>

Seminar "AKTUELNI STAVOVI O REKONSTRUKCIJI DOJKE" - Niš, Srbija

17.maja u Amfiteatru Instituta za patologiju KC Niš održaće se seminar "Aktuelni stavovi o rekonstrukciji dojke".

Pročitajte >>>

XXVII Timočki medicinski dani - Zaječar, Srbija

Srpsko lekarsko društvo, podružnica Zaječar od 22-24.05. 2008. u Domu Zdravlja Zaječar organizuje Timočke medicinske dane

Pročitajte >>>

Povrede skeleta dece i adoloscenata -Šta je novo? - Niš, Srbija

Savremeni kriterijumi uspešnog lečenja povreda skeleta u razvoju su iz godine u godinu sve oštriji. Oni podrazumevaju ne samo potpuni funkcionalni oporavak određenog segmenta skeleta, što se postiže aktivnijim hirurškim...

Pročitajte >>>

Ultravioletno zračenje i koža - Niš, Srbija

Zbog novih saznanja iz oblasti fotobiologije i fotomedicine o kompleksnom dejstvu ultravioletnog zračenja na ljudski organizam nameće se potreba za boljim poznavanjem ovih uticaja, kako pozitivnih tako i brojnih neželjenih....

Pročitajte >>>

Akutni koronarni sindrom bez perzistentne elevacije ST segmenta (NSTE-AKS) - Niš, Srbija

Koronarnoj bolesti danas pripada jedno od vodećih mesta kao uzroku smrti u svetu. Pacijenti sa akutnim koronarnim sindromom bez ST segment elevacije (NSTE-AKS) zahtevaju brzu kliničku orjentaciju, dijagnostiku, procenu rizika...

Pročitajte >>>