Paranoidni poremećaji - integrativni pristup - Niš, Srbija

Medicinski fakultet Niš,
sala 164, (III sprat)

Organizator seminara: Medicinski fakultet u Nišu, Katedra za psihijatriju, Klinika za psihijatriju, KC Niš

Rukovodilac seminara: Prof. dr Julijana Nikolić-Popović, Doc. dr Snežana Manojlović

Organizacioni odbor: Prof. dr Grozdanko Grbeša, Doc. dr Dušan Lazarević, Ass. dr Suzana Tošić-Golubović, Ass. mr Olivera Žikić

Profil slušalaca: Specijalisti psihijatrije, specijalisti neuropsihijatrije, lekari na specijalizaciji iz psihijatrije, studenti poslediplomskih i doktorskih studija, klinički psiholozi, socijalni radnici, lekari opšte medicine.

Broj polaznika: min 30, max 100.

Kotizacija:   3.0 00 dinara, ž.r. 840-1681666-03, poziv na broj 2 /KME .

Prijavljivanje preko telefona:   064/ 306-83-93, 0 18 / 239-310, 018/226-712, 018/226-644, lok 218.

e mail: ttomas @ Eunet.yu

FAX: 018/238-770.

Ovde preuzeti trolisnicu

Podeli tekst:
Izvor: Medicinski fakultet - Niš

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 1

  1. Allomanny 17.04.2011

    Zašto ne: )


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde