XXIX Konferencija opšte medicine Srbije sa međunarodnim učešćem - Kopaonik, Srbija

26 – 30. septembar 2008.god.


Kopaonik, naša najlepša planina, biće i ove godine mesto okupljanja lekara primarne zdravstvene zaštite Srbije. XXIX Konferencija lekara opšte prakse, nesumnjivo najveći stručni sastanak, biće održana od 26. do 30. septembra u organizaciji SLD-a.


Uzimajući u obzir širinu portfolia Actavisa, kao i raznovrsnost tema konferencije kompanija Actavis će novine iz svog bogatog portfolia predstaviti na tri okrugla stola.


[video#2628#]


Rezultate domaće kliničke studije radjene sa preparatima Actavisa Ranisanom i Omeprolom prezentovaće prof. dr M.Krstić i prof. dr A.Nagorni 27. septembra u okviru okruglog stola  „Ranisan i Omeprol u terapiji dispepsije – rezultati domaće kliničke studije“.


[video#2627#]


Portfolio Actavisa u svetu prepoznatljiv po preparatima namenjenim terapiji oboljenja CNS svoje ekskluzivne novine predstaviće 27. septembra na simpozijumu Actavisa „Depresija i anksiozni poremećaji: savremeni koncept lečenja u ordinaciji lekara opšte medicine“ sa eminentnim predavačima iz ove oblasti prof. dr M.Jašović Gašić i prof. dr D.Lečić Toševski.


Širok i bogat kardiovaskularni portfolio Actavisa osavremenjen je predstavnicima hipolipemika - Atacorom i  fiksne kombinacije – Enalaprilom HCT. Mesto i ulogu ovih preparata u terapiji ateroskleroze prezentovaće 28. septembra eminentni predavači iz oblasti kardiologije prof.dr Z.Vasiljević i prof. dr S.Ilić u okviru simpozijuma „Kako pobediti u dugogodišnjem ratu sa aterosklerozom?“.


Verujemo da će ovogodišnja Konferencija kao mnogo puta ranije imati uspeha u stručnom delu, a hotel „Grand“ na Kopaoniku pravi domaćin lekarima opšte prakse Srbije.


Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde