Dani preventivne medicine - Niš, Srbija

Dani preventivne medicine

Datum: 23 - 26. septembar 2008. Niš


Drage kolege,

Pozivamo Vas da od 23. do 26. septembra 2008. godine učestvujete na 42. Naučnom skupu DANI PREVENTIVNE MEDICINE


Predsednik Organizacionog odbora
Prof. dr Dušica Stojanović

Predsednik Naucnog odbora
Prof. dr Branislava Kocić

Opšte informacije

Rezime na srpskom i engleskom jeziku dostaviti u elektronskom obliku najkasnije do 05.09.2008. nа e-mail: daniprevmed@izjz-nis.org.yu
Radovi pristigli nakon ovog roka neće biti prihvaćeni.

U periodu 05-15. 09. 2008. Naučni odbor će izvršiti recenziju radova i odabrati radove za usmeno izlaganje.
  • U prijavnom pismu navesti adresu autora, kontakt telefone i mejl adresu.
  • Jedan autor može biti zastupljen najviše u tri rada, od toga kao prvi autor u dva rada.
  • Ispod naslova rada navesti puno ime i prezime autora i prezimena i inicijale drugih autora, kao i nazive institucija u kojima rade.
  • Rezime treba da sadrži cilj, materijal i metodologiju rada, najvažnije rezultate istraživanja, zaključak i do 5 ključnih reči.
  • Tekst rezimea ne sme biti duži od 200 reči. Za pisanje koristiti latinicu, font TimesNewRoman - 12.
Uslovi kotizacije biće naknadno definisani.


Info: www.izjz-nis.org.yu

Kontakt osoba:
Dr Lazar Bošković 064.86.36.831
Ass. dr Miodrag Stojanović 063.424.063

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde