Hirurška stanja sa ortopedijom

Interkondilarni prelomi butne kosti (Fractura intercondylaris femoris)

Interkondilarni prelomi butne kosti su retki kominutivni prelomi koji se klasično označavaju kao T ili Y prelomi, prema položaju fragmenata na rendgenskom snimku. Ova vrsta preloma najčešće nastaje u saobraćajnim...

Pročitajte >>>

Iščašenje (Luxatio)

Iščašenje je skup povreda jednog zgloba pri čemu dolazi do rascepa kapsule, prekida ligamenata, kao i do dislokacije zglobnih površina pod uticajem spoljne sile.

Pročitajte >>>

Iščašenje zgloba ramena (Luxatio art. glenohumeralis)

Iščašenje zgloba ramena je najčešće traumatsko iščašenje kod čoveka.

Pročitajte >>>

Iščašenje sternoklavikularnog zgloba (luxatio art.sternoclavicularis)

Iščašenje sternoklavikularnog zgloba ( luxatio art.sternoclavicularis) najčešće nastaje kao posledica indirektnog dejstva sile na spoljašnju stranu ramena ili duž abdukovane nadlaktice.

Pročitajte >>>

Iščašenje skočnog zgloba (luxatio articulatio talocruralis)

Iščašenje skočnog zgloba nastaje kada se pokidaju svi ligamenti skočnog zgloba. Luksacija talusa (gležanj, skočna kost) može biti izolovana, ili udružena sa prelomom. Izolovane luksacije talusa su uvek prednje ili...

Pročitajte >>>

Iščašenje lakta (luxatio cubiti)

Iščašenje lakta (luxatio cubiti) je po učestalosti na drugom mestu posle iščašenja ramena. Prema dislokaciji zglobnih površina luksacije mogu biti prednje, zadnje lateralne i medijalne. Najčešća je zadnja luksacija.

Pročitajte >>>

Iščašenje kolenog zgloba (Luxatio genum)

Traumatsko iščašenje kolenog zgloba je izuzetno teška povreda, koja najčešće nastaje u saobraćajnim nesrećama pod delovanjem jake sile.

Pročitajte >>>

Iščašenje akromioklavikularnog zgloba (Luxatio acromioclavicularis)

Iščašenje akromioklavikularnog zgloba može da nastane direktnim ili indirektnim mehanizmom.

Pročitajte >>>

Iščašenje zgloba kuka (Luxatio coxae traumatica)

Iščašenja zgloba kuka predstavljaju veoma tešku povredu koja nastaje pod dejstvom sile visokog intenziteta. Traumatska luksacija kuka je često udružena sa prelomom acetabuluma ili gornjeg okrajka butne kosti.

Pročitajte >>>

Dijastaza pubične simfize

Dijastaza pubične simfize (pubična simfiza predstavlja spoj dve pubične kosti) najčešće nastaje u saobraćajnim nesrećama ili pri forsiranim porođajima kod kojih postoji nesrazmera između veličine ploda i porođajnog kanala. Dijastaza...

Pročitajte >>>

Avulzioni prelomi karlice

Povrede karlice su izuzetno teške povrede i nastaju pod dejstvom jake sile. Često se sreću kod politraumatizovanih bolesnika i spadaju u red najtežih povreda koje mogu da ugroze život povređenog....

Pročitajte >>>

Strelne povrede lica

Strelne povrede lica najčešće nastaju u ratu pod dejstvom projektila vatrenog oružja ili delova granata i bombi pri eksploziji. U mirnodopskim uslovima se mogu videti teške povrede iz lovačke puške...

Pročitajte >>>

Povreda temporalne kosti vatrenim oružjem

Povreda temporalne kosti vatrenim oružjem je veoma teška povreda sa velikim procenom smrtnosti.

Pročitajte >>>

Frakture temporalne kosti

Frakture temporalne kosti mogu biti direktne ili indirektne, mogu da zahvate spoljašnji ušni kanal, mastoidni nastavak ili piramidu temporalne kosti i mogu biti izolovane ili kombinovane.

Pročitajte >>>

Prelom kostiju

Prelom kostiju nastaje usled dejstva sila  na kost jače od njene čvrstoće, dolazi do prekida kontinuiteta koštanog tkiva kao i do prevazilaženja granica njegove prirodne elastičnosti. Lečenje može biti operativno...

Pročitajte >>>