Prelom glave butne kosti (Fractura capitis femoris)

Prelomi glave butne kosti su retki i najčešće su udruženi sa prelomom acetabuluma i iščašenjem zgloba kuka.

Klinička slika

U kliničkoj slici dominira iščašenje kuka. Kao komplikacije mogu da nastanu aseptična nekroza glave butne kosti i posttraumatska artroza.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda, rendgenskih snimaka i kompjuterizovane tomografije (CT).

Lečenje

Neophodna je hitna repozicija. Ukoliko nema dislokacije preloma glave butne kosti i acetabuluma, lečenje se sprovodi neoperativno, skeletnom ekstenzijom i rasterećenjem. Kod složenih preloma lečenje se sprovodi operativno repozicijom fragmenata i njihovom fiksacijom.


Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde